Kamionka Wielka. Pożar garażu wolnostojącego


W piątek 19 lutego 2021 roku o godz. 21:47 dyżury operacyjny nowosądeckiego SKKM PSP odebrał zgłoszenie o pożarze w Kamionce Wielkiej. Na miejsce skierowane zostały zastępy z JRG 1 PSP Nowy Sącz, OSP Mystków i OSP Królowa Górna.

Po przybyciu ustalono, że pożarem objęty jest garaż wolnostojący tzw. blaszak, wewnątrz którego znajdują się m.in. dwa samochody marki Mercedes-Benz oraz Chrysler, zaadaptowane jako karawany pogrzebowe – poinformował nasz portal bryg. Marian Marszałek, rzecznik prasowy KM PSP Nowy Sącz.

W odległości ok. 3 m od płonącego garażu zlokalizowany był kolejny garaż wolnostojący wewnątrz, którego zaparkowane były 3 samochody, ostatecznie ewakuowane na zewnątrz. Najbliższy budynek mieszkalny znajdował się w odległości ok. 25 m. Do płonących zabudowań nie doprowadzona była energia elektryczna.

Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu trzech prądów wody w natarciu na palący się obiekt, początkowo trzy prądy od frontu pożaru, następnie jeden od frontu, a dwa z boku palącego się garażu, wyciągnięciu za pomocą wyciągarki samochodu pożarniczego palących się pojazdów po ich wstępnym przygaszeniu i ich całkowitym dogaszeniu. Ze względu na panujące duże zadymienie strażacy pracowali w sprzęcie ODO. Miejsce prowadzonych działań zostało oświetlone za pomocą przenośnego masztu oświetleniowego. Inne sprzęty i akcesoria znajdujące się w spalonym garażu dogaszono, wykonano prace rozbiórkowe, a także wyniesiono z garażu butlę z gazem propan-butan ważącą 11 kg. Na koniec spalone samochody skontrolowano kamerą termowizyjną.

Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej trwały do godz. 23:19 (ponad 1,5 h), były tam:

  • JRG 1 PSP Nowy Sącz (dwa zastępy – 341[K]21, 341[K]25; 10 strażaków),
  • OSP Mystków (dwa zastępy – 359[K]37, 349[K]39; 9 strażaków),
  • OSP Królowa Górna (dwa zastępy – 347[K]40, 347[K]41; 9 strażaków).

W wyniku zdarzenia spaleniu uległy m.in. dwa zaparkowane w garażu , sprzęt ogrodniczy wraz z meblami, piecyki gazowe, kosiarki, rowery.

Wstępnie straty oszacowano na kwotę ok. 300 tys. zł, natomiast wartość uratowanego mienia to ok. 250 tys. zł.

Na miejscu czynności procesowe wykonywali policjanci z KMP Nowy Sącz, PP Nawojowa oraz biegły sądowy z zakresu pożarnictwa.

W wyniku przeprowadzonych oględzin biegły wykluczył działanie osób trzecich – powiedziała nam podkom. Justyna Basiaga, oficer prasowy nowosądeckiej KMP.

Postępowanie w tej sprawie (art. 288 kk ) prowadzi Posterunek Policji w Nawojowej.

Art. 288 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z późn. zm.) – zniszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy:

§ 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto przerywa lub uszkadza kabel podmorski albo narusza przepisy obowiązujące przy zakładaniu lub naprawie takiego kabla.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Tekst: Łukasz Koszut
Zdjęcia: OSP Królowa Górna

Ostatnia aktualizacja: 05.03.2021