JRG 1 PSP Nowy Sącz


 • ul. Witosa 69
 • 33-300 Nowy Sącz

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu została powołana do życia z dniem 1 lipca 1992 roku w miejsce Zawodowej Straży Pożarnej i do 1997 roku była jedyną JRG działającą na terenie miasta.

Rejon działania JRG 1 PSP Nowy Sącz obejmuje następujące jednostki administracyjne:

 • miasto Nowy Sącz,
 • miasto Grybów,
 • gmina Chełmiec,
 • gmina Gródek nad Dunajcem,
 • gmina Grybów,
 • gmina Kamionka Wielka,
 • gmina Korzenna,
 • gmina Łososina Dolna.

Ze względu na liczbę przyznanych etatów JRG 1 PSP Nowy Sącz należy do kategorii B.

Prefiks i infiks numeru operacyjnego samochodów pożarniczych JRG 1 PSP Nowy Sącz to 341[K].

JRG 1 PSP Nowy Sącz realizuje następujące formy ratownictwa specjalistycznego:

 • zakres podstawowy: ratownictwo techniczne, ratownictwo chemiczno-ekologiczne, ratownictwo wodne, ratownictwo wysokościowe, działania poszukiwawczo-ratownicze;
 • zakres specjalistyczny: ratownictwo chemiczno-ekologiczne, ratownictwo wodne.

Na bazie JRG 1 PSP Nowy Sącz funkcjonują dwie specjalistyczne grupy ratownicze. Są to Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Nowy Sącz 1” oraz Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Tarnów”.

SGRChem-Eko „Nowy Sącz 1”

SGRW-N „Tarnów”

Liczbę wyjazdów ratowniczych JRG 1 PSP Nowy Sącz w ostatnich latach prezentuje poniższa tabela.

ROKOGÓŁEMPOŻARYMIEJSCOWE ZAGROŻENIAALARMY FAŁSZYWE
2013117427380299
20141372329936107
20151407339934134
20161266292851123
20171359374881104
20181433332958143

Samochody pożarnicze

Na wyposażeniu JRG 1 PSP Nowy Sącz znajduje się dwanaście samochodów pożarniczych.

 

341[K]21 – GBARt 2,5/24 Renault Midlum 300.14/Szczęśniak

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem na wodę i autopompą

Funkcje dodatkowe:

 • funkcja techniczna,
 • funkcja do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych.
Więcej informacji

Dane operacyjne pojazdu:

 • Numer operacyjny: 341[K]21
 • Kryptonim radiowy: KF 341-21
 • Oznaczenie: GBARt 2,5/24

Dane techniczne pojazdu:

 • Rok produkcji podwozia: 2010
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Pojemność silnika: 7146 cm³
 • Maksymalna moc netto silnika: 217 kW (295 KM)
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • Rodzaj napędu: 4×4
 • Liczba miejsc siedzących w pojeździe: 6
 • Układ miejsc siedzących w pojeździe: 1+1+4
 • Producent zabudowy: Szczęśniak

Głównymi elementami układu wodno-pianowego samochodu są:

 • zbiornik na wodę o pojemności 2500 l,
 • zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 250 l,
 • dwuzakresowa autopompa o nominalnej wydajności wodnej 2400 l/min w trybie niskiego ciśnienia (8 bar) i nominalnej wydajności wodnej 400 l/min w trybie wysokiego ciśnienia (40 bar),
 • linia szybkiego natarcia (wodno-pianowa),
 • stacjonarne działko pożarnicze (wodno-pianowe),
 • instalacja zraszaczowa.

Sygnalizacja dźwiękowa:

 • generator sygnałów dźwiękowych Elektra GES 110,
 • jednotonowy sygnał pneumatyczny.

Wyposażenie samochodu:

 1. Wyposażenie zamontowane na stałe:
  • stacjonarny maszt oświetleniowy,
  • elektryczna wyciągarka linowa,
  • urządzenie sprzęgające do ciągnięcia przyczepy,
  • radiotelefon przewoźny,
  • terminal PDA.
 2. Najważniejsze wyposażenie ratownicze:

Renault przybyło do JRG 1 PSP Nowy Sącz w grudniu 2010 roku. Do podziału bojowego jednostki wprowadzono go w styczniu 2011 roku. Samochód zastąpił MAN-a 14.224, który przeszedł wówczas na 22, potem na 23, aż w końcu decyzją Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP został przekazany do OSP Niskowa. Renault pełni rolę pierwszego wyjazdu JRG 1 PSP Nowy Sącz. Jego stałą obsadę stanowi 6 strażaków. Pojazd został zakupiony za kwotę 627 341 zł. Złożyły się na nią pieniądze z firm ubezpieczeniowych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pozyskane na ten cel przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, a także środki finansowe przekazane przez Urząd Miasta Nowego Sącza i Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.

Samochód wchodzi w skład modułu gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów (GFFFV) – pluton typ A1, Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Nowy Sącz – 1” oraz plutonu ratowniczo-gaśniczego (wariant ratowniczo-gaśniczy) Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego.

341[K]22 – GBAPr 3/29/250 Volvo FL280/Bocar

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem na wodę i autopompą

Funkcje dodatkowe:

 • funkcja gaszenia proszkiem,
 • funkcja techniczna.
Więcej informacji

Dane operacyjne pojazdu:

 • Numer operacyjny: 341[K]22
 • Kryptonim radiowy: KF 341-22
 • Oznaczenie: GBAPr 3/29/250

Dane techniczne pojazdu:

 • Rok produkcji podwozia: 2018
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Pojemność silnika: 7700 cm³
 • Maksymalna moc netto silnika: 210 kW (286 KM)
 • Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna
 • Rodzaj napędu: 4×2
 • Liczba miejsc siedzących w pojeździe: 6
 • Układ miejsc siedzących w pojeździe: 1+1+4
 • Producent zabudowy: Bocar

Głównymi elementami układu wodno-pianowego samochodu są:

 • zbiornik na wodę o pojemności 3000 l,
 • zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 325 l,
 • dwa zbiorniki na środek pianotwórczy systemu piany sprężonej, każdy po 100 l,
 • dwuzakresowa autopompa o nominalnej wydajności wodnej 2928 l/min w trybie niskiego ciśnienia 8 bar i nominalnej wydajności wodnej 459 l/min w trybie wysokiego ciśnienia 40 bar,
 • linia szybkiego natarcia (wodno-pianowa),
 • instalacja zraszaczowa.

Moduł proszkowy samochodu tworzą:

 • zbiornik na proszek o pojemności 250 kg,
 • agregat proszkowy o nominalnej wydajności proszku 2,5 kg/s przy nominalnym ciśnieniu 14 bar,
 • linia szybkiego natarcia (proszkowa).

Sygnalizacja dźwiękowa:

 • generator sygnałów świetlno-dźwiękowych Bocar BOS200,
 • jednostonowy sygnał pneumatyczny.

Wyposażenie samochodu:

 1. Wyposażenie zamontowane na stałe:
  • stacjonarny  maszt oświetleniowy,
  • elektryczna wyciągarka linowa,
  • fala świetlna,
  • urządzenie sprzęgające do ciągnięcia przyczepy,
  • radiotelefon przewoźny,
  • terminal PDA
 2. Najważniejsze wyposażenie ratownicze:

Volvo zasiliło tabor samochodowy JRG 1 PSP w Nowym Sączu w kwietniu 2018 roku. Miesiąc później został wprowadzony do podziału bojowego jednostki w miejsce Mrecedesa-Benza Atego 1530, który przeszedł na 23. Volvo pełni rolę trzeciego wyjazdu i jest stale obsadzany przez 4 strażaków. Pojazd kosztował 1 199 000 zł. Pochodzi z przetargu przeprowadzonego przez KW PSP w Gorzowie Wielkopolskim na dostawę 8 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z modułem proszkowym, które trafiły do JRG w komendach miejskich i powiatowych PSP w całym kraju. Zakup Volvo był realizowany w ramach projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce; Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T).

341[K]23 – GBARw 2,5/28 Mercedes-Benz Atego 1530/Bocar

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem na wodę i autopompą

Funkcje dodatkowe:

 • funkcja wodna.
Więcej informacji

Dane operacyjne pojazdu:

 • Numer operacyjny: 341[K]23
 • Kryptonim radiowy: KF 341-23
 • Oznaczenie podstawowe: GBARw 2,5/28

Dane techniczne pojazdu:

 • Rok produkcji podwozia: 2015
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Pojemność silnika: 7698 cm³
 • Maksymalna moc netto silnika: 220 kW (299 KM)
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • Rodzaj napędu: 4×4
 • Liczba miejsc siedzących w pojeździe: 6
 • Układ miejsc siedzących w pojeździe: 1+1+4
 • Producent zabudowy: Bocar

Głównymi elementami układu wodno-pianowego samochodu są:

 • zbiornik na wodę o pojemności 2500 l,
 • zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 250 l,
 • dwuzakresowa autopompa o nominalnej wydajności wodnej 2808 l/min w trybie niskiego ciśnienia (8 bar) i nominalnej wydajności wodnej 467 l/min w trybie wysokiego ciśnienia (40 bar),
 • linia szybkiego natarcia (wodno-pianowa),
 • instalacja zraszaczowa.

Sygnalizacja dźwiękowa:

 • generator sygnałów dźwiękowych Code3 H2 Covert,
 • jednotonowy sygnał pneumatyczny.

Wyposażenie samochodu:

 1. Wyposażenie zamontowane na stałe:
  • stacjonarny maszt oświetleniowy,
  • elektryczna wyciągarka linowa,
  • fala świetlna,
  • urządzenie sprzęgające do ciągnięcia przyczepy,
  • radiotelefon przewoźny,
  • terminal PDA.
 2. Najważniejsze wyposażenie ratownicze:

Samochód został wprowadzony do podziału bojowego JRG 1 PSP Nowy Sącz w 2016 roku zastępując wówczas Mercedesa-Benza Atego 1329, który przeszedł na 23. Pełnił rolę trzeciego wyjazdu ze stałą obsadą 4 strażaków. Pojazd kosztował 847 800 zł. Pochodzi z przetargu przeprowadzonego przez KW PSP w Krakowie na dostawę 22 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, które trafiły do JRG w komendach miejskich i powiatowych PSP w całym kraju. Zakup Mercedesów był realizowany w ramach projektu „Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowej sieci transportu; Działanie 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego). W 2018 roku Mercedes został przesunięty na 23, w związku z przyjściem w jego miejsce do JRG PSP Nowy Sącz Volvo FL280.

341[K]25 – GCBARt 5/32 Scania P380/Wawrzaszek

Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem na wodę i autopompą

Funkcje dodatkowe:

 • funkcja techniczna,
 • funkcja do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych.
Więcej informacji

Dane  operacyjne pojazdu:

 • Numer operacyjny: 341[K]25
 • Kryptonim radiowy: KF 341-25
 • Oznaczenie: GCBARt 5/32

Dane techniczne pojazdu:

 • Rok produkcji podwozia: 2007
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Pojemność silnika:
 • Maksymalna moc netto silnika: 279 kW 
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • Rodzaj napędu: 4×4
 • Liczba miejsc siedzących w pojeździe: 6
 • Układ miejsc siedzących w pojeździe: 1+1+4
 • Producent zabudowy: Wawrzaszek

Układ wodno-pianowy samochodu tworzą między innymi:

 • zbiornik na wodę o pojemności 5000 l,
 • zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 500 l,
 • dwuzakresowa autopompa o nominalnej wydajności wodnej 3200 l/min w trybie niskiego ciśnienia (8 bar) i nominalnej wydajności wodnej 280 l/min w trybie niskiego ciśnienia (40 bar),
 • linia szybkiego natarcia (wodno-pianowa),
 • stacjonarne działko pożarnicze (wodno-pianowe) o wydajności wodnej od 1600 do 3200 l/min, regulowanej w zakresie 1600, 2400 i 3200 l/min,
 • instalacja zraszaczowa.

Sygnalizacja dźwiękowa:

 • generator sygnałów dźwiękowych Elfir Zura,
 • jednotonowy sygnał pneumatyczny.

Wyposażenie samochodu:

 1. Wyposażenie zamontowane na stałe:

 

Samochód został wprowadzony do podziału bojowego JRG 1 PSP Nowy Sącz w 2008 roku i pełni rolę drugiego wyjazdu. Zastąpił Jelcza 422. Jego stałą obsadę stanowi 3 strażaków.

341[K]39 – GCBM 18/18 Jelcz 620/Metalchem-Kościan

Ciężki samochód gaśniczy ze zbiornikiem na wodę i motopompą – cysterna

Więcej informacji

Dane operacyjne:

Ciągnik siodłowy:

 • Rok produkcji podwozia: 1993
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Pojemność silnika:
 • Maksymalna moc netto silnika: 235 kW
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • Podstawowy rodzaj układu napędowego: 6×2
 • Liczba miejsc siedzących w kabinie: 2
 • Układ miejsc siedzących w kabinie: 1+1

Naczepa:

 • Rok produkcji:
 • Pojemność:
 • Producent zabudowy: Metalchem-Kościan

Motopompa przenośna

341[K]43 – SCRt Renault Kerax 420.34/Wawrzaszek

Ciężki samochód specjalny ratownictwa technicznego

Więcej informacji

Dane operacyjne pojazdu:

 • Numer operacyjny: 341[K]43
 • Kryptonim radiowy: KF 341-43
 • Oznaczenie: SCRt
 • Klasa: RW3

Dane techniczne pojazdu:

 • Rok produkcji podwozia: 2003
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Pojemność silnika: 11116 cm³
 • Maksymalna moc netto silnika: 303 kW (412 KM)
 • Rodzaj skrzyni biegów:
 • Rodzaj napędu: 6×6
 • Liczba miejsc siedzących w pojeździe: 3
 • Układ miejsc siedzących w pojeździe: 1+2
 • Producent zabudowy: Wawrzaszek

Sygnalizacja dźwiękowa:

 • generator sygnałów dźwiękowych Elfir Zura,
 • jednotonowy sygnał pneumatyczny.

Wyposażenie samochodu:

341[K]51 – SD 37 Iveco Magirus 160E30/Magirus

Średni samochód specjalny z drabiną mechaniczną

Więcej informacji

Dane operacyjne pojazdu:

 • Numer operacyjny: 341[K]51
 • Kryptonim radiowy: KF 341-51
 • Oznaczenie: SD 37

Dane techniczne pojazdu:

 • Rok produkcji podwozia: 2009
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Pojemność silnika: 5880 cm³
 • Maksymalna moc netto silnika: 220 kW (299 KM)
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • Rodzaj napędu: 4×2
 • Liczba miejsc siedzących w pojeździe: 3
 • Układ miejsc siedzących w pojeździe: 1+2
 • Producent zabudowy: Magirus

Najważniejsze dane dotyczące drabiny mechanicznej:

 • Producent: Magirus
 • Typ: DLK 37CS
 • Liczba przęseł: 5
 • Maksymalna wysokość robocza: 37 m
 • Maksymalna wysokość ratownicza: 39 m
 • Kąt obrotu: 360°

Suchy pion wzdłuż ostatniego, piątego przęsła.

Istnieje możliwość poziomej pracy drabiny, gdy trzeba ratować kogoś, pod kim załamał się lód i pokłon drabiny poniżej terenu, na którym stoi, żeby dotrzeć wgłąb wykopu.

 

Kosz – nośność maksymalna, liczba wejść, możliwość mocowania noszy ratowniczych, działko wodno-pianowe,

Sygnalizacja dźwiękowa:

 • generator sygnałów dźwiękowych Federal Signal Corporation PA-300,
 • dwutonowy sygnał pneumatyczny Martin-Horn.

Wyposażenie samochodu:

  1. Wyposażenie zamontowane na stałe:
   • cztery wysuwane podpory stabilizujące,
   • radiotelefon przewoźny,
   • terminal PDA.
  2. Najważniejsze wyposażenie ratownicze:

Iveco znajduje się w podziale bojowym JRG 1 PSP Nowy Sącz od 2009 roku. Kosztował 2 090 000 zł. Zakup pojazdu został sfinansowany ze środków pochodzących z budżetu wojewody małopolskiego w ramach programu modernizacji służb mundurowych (950 000 zł), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Krakowie (240 650 zł), funduszu ubezpieczeniowego Komendy Głównej PSP (199 350 zł) oraz budżetu Miasta Nowego Sącza (700 000 zł). Samochód zastąpił wysłużoną już SD 30 na podwoziu IFY W50L, która służyła nowosądeckim strażakom prawie 30 lat (w użytkowaniu od 1980 roku).

341[K]53 – SCH 40 Volvo FM12/Bumar-Koszalin

Ciężki samochód specjalny z podnośnikiem hydraulicznym

Więcej informacji

Dane operacyjne pojazdu:

 • Numer operacyjny: 341[K]53
 • Kryptonim radiowy: KF 341-53
 • Oznaczenie: SCH 40

Dane techniczne pojazdu:

 • Rok produkcji podwozia: 2002
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Pojemność silnika: 12100 cm³
 • Maksymalna moc netto silnika: 250 kW (340 KM)
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • Rodzaj napędu: 6×4
 • Liczba miejsc siedzących w pojeździe: 3
 • Układ miejsc siedzących w pojeździe: 1+2
 • Producent zabudowy: Bumar-Koszalin

Sygnalizacja dźwiękowa:

 • generator sygnałów dźwiękowych Federal Signal Vama AS-320.

Najważniejsze dane dotyczące podnośnika hydraulicznego:

 • Producent: Bumar-Koszalin
 • Typ: PMT-40
 • Liczba ramion: 2
 • Liczba sekcji teleskopowych: 6
 • Maksymalna wysokość robocza: 40 m
 • Maksymalna wysokość ratownicza: 38 m
 • Maksymalny wysięg boczny: 21 m
 • Kąt obrotu: 360°

Kosz o maksymalnej niośności 365 kg (3 osoby), dwa wejścia
Działko wodno-pianowe
Pion wodny wzdłuż sekcji teleskopowych
Cztery podpory

341[K]61 – SRChem MAN 12.232/Schmitz

Średni samochód specjalny ratownictwa chemicznego

Więcej informacji

Dane operacyjne pojazdu:

 • Numer operacyjny: 341[K]61
 • Kryptonim radiowy: KF 341-61
 • Oznaczenie: SRChem

Najważniejsze dane techniczne pojazdu:

 • Rok produkcji podwozia: 1995
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Pojemność silnika: 6871 cm³
 • Maksymalna moc netto silnika: 169 kW (230 KM)
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • Rodzaj napędu: 4×4
 • Liczba miejsc siedzących w kabinie: 2
 • Układ miejsc siedzących w kabinie: 1+1
 • Producent zabudowy: Schmitz

Sygnalizacja dźwiękowa:

 

341[K]71 – SLRWod Mercedes-Benz Sprinter 519 BLUETEC/Stolarczyk

Lekki samochód specjalny ratownictwa wodnego

Więcej informacji

 • Numer operacyjny: 341[K]71
 • Kryptonim  radiowy: KF 341-71
 • Oznaczenie: SLRWod
 • Rok produkcji podwozia: 2015
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Pojemność silnika: 2987 cm³
 • Maksymalna moc netto silnika: 140 kW (190 KM)
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • Podstawowy rodzaj układu napędowego: 4×4
 • Liczba miejsc siedzących w kabinie: 6
 • Układ miejsc siedzących w kabinie: 1+2+3
 • Producent zabudowy: Stolarczyk

Sygnalizacja dźwiękowa:

 • generator sygnałów dźwiękowych Elektra GES 110 FL.

Mercedes przybył do Nowego Sącza w 2015 roku jako samochód fabrycznie nowy o wartości 578 880 zł. Trafił do JRG 2, która wówczas specjalizowała się w ratownictwie wodnym. Zastąpił tam leciwego już Mercedesa-Benza 911 (był to samochód klasy średniej). Pojazd pochodzi z przetargu przeprowadzonego przez KW PSP w Poznaniu na dostawę 11 lekkich samochodów specjalnych ratownictwa wodnego, które trafiły do JRG w komendach miejskich i powiatowych PSP w całym kraju. Zakup Mercedesów był realizowany w ramach projektu „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” (w skrócie DAR), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (Oś priorytetowa III: Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska; Działanie 3.2 Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom). W 2017 roku Mercedes jak i cała specjalizacja ratownictwa wodnego zostali przeniesieni z JRG 2 do JRG 1.

 

341[K]81 – SCKn Mercedes-Benz Actros/Hiab

Ciężki samochód specjalny nośnik kontenerowy

Więcej informacji

 • Numer operacyjny: 341[K]81
 • Kryptonim radiowy: KF 341-81
 • Oznaczenie: SCKn
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Podstawowy rodzaj układu napędowego: 8×6
 • Producent zabudowy: Hiab

Wyposażenie samochodu zamontowane na stałe:

 • urządzenie sprzęgające,
 • radiotelefon przewoźny.

Początkowo pojazd znajdował się na wyposażeniu JRG PSP Krynica-Zdrój (numer operacyjny 343[K]81). Po oddaniu do użytku nowej siedziby nowosądeckich strażaków przy ul. Witosa, w 2013 roku został przeniesiony do JRG 1 PSP Nowy Sącz.

Samochód wchodzi w skład Kompanii Specjalnej Powodziowo-Ewakuacyjnej KRAKUS I (sekcja typu F – przeciwpowodziowa) Batalionu „KRAKÓW” Centralnego Odwodu Operacyjnego oraz Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej „Nowy Sącz” (poziom B lub C).

 

341[K]90 – SLRR Nissan Navara D40 FL/Team-Concept

Lekki samochód specjalny rozpoznawczo-ratowniczy

Więcej informacji

Dane operacyjne pojazdu:

 • Numer operacyjny: 341[K]90
 • Kryptonim radiowy: KF 341-90
 • Oznaczenie: SLRR

Najważniejsze dane techniczne pojazdu:

 • Rok produkcji podwozia: 2013
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Pojemność silnika: 2488 cm³
 • Maksymalna moc netto silnika: 140 kW (190 KM)
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • Rodzaj napędu: 4×4
 • Liczba miejsc siedzących w kabinie: 5
 • Układ miejsc siedzących w kabinie: 1+1+3
 • Producent zabudowy: Team-Concept

Wyposażenie samochodu zamontowane na stałe:

 • wyciągarka,
 • urządzenie sprzęgające,
 • radiotelefon przewoźny.

Nissan trafił do jednostki w 2013 roku jako samochód fabrycznie nowy. Środki finansowe na jego zakup pozyskał Komendant Miejski PSP w Nowym Sączu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Pojazd zastąpił w JRG 1 Suzuki Grand Vitarę II FL, które przeszło na użytkowanie nowosądeckiej KM PSP (numer operacyjny 340[K]92). W Nissanie dodatkowo została zamontowana wyciągarka (w momencie przyjścia samochodu do jednostki nie był on w nią wyposażony).

Pojazd wchodzi w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Nowy Sącz – 1”.


Przyczepy

Na wyposażeniu JRG 1 PSP Nowy Sącz znajduje się sześć przyczep.

341-P1

Przyczepa dekontaminacyjna

341-P4

Przyczepa kontenerowa

341-P5

Przyczepa do przewozu łodzi

Przyczepa do przewozu pontonu

Przyczepa ratownictwa chemiczno-ekologicznego

Przyczepa z zaporą przeciwolejową


Kontenery ratownicze

Na wyposażeniu JRG 1 PSP Nowy Sącz znajdują się dwa kontenery ratownicze.

341-K1

Kontener pompowy

341-K2

Kontener przeciwpowodziowy


Łodź

Na wyposażeniu JRG 1 PSP Nowy Sącz znajduje się jedna łódź.

341-Ł5

Łódź z napędem strumieniowym


Pontony

Na wyposażeniu JRG 1 PSP Nowy Sącz znajdują się dwa pontony.

341-Ł3

Ponton z napędem śrubowym

341-Ł4

Ponton z napędem wiosłowym