Nowy Sącz. Pożar budynku mieszkalnego przy ul. Starowiejskiej


W sobotę 20 lutego 2021 roku ok. godz. 12:00 doszło pożaru budynku mieszkalnego przy ul. Starowiejskiej w Nowym Sączu.

Do zdarzenia zadysponowane zostały zastępy z JRG 1 i 2 PSP Nowy Sącz oraz OSP Mystków. Pod wskazany w zgłoszeniu adres pojechały także Pogotowie Energetyczne, Policja i ZRM.

Kiedy strażacy dotarli na miejsce, w wyniku przeprowadzonego rozpoznania ustalono, że pali się garaż znajdujący się w budynku mieszkalnym. Ogień przedostał się także na poddasze. Na dachu obiektu była instalacja fotowoltaiczna.

Mieszkańcy domu jednorodzinnego opuścili go przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej. Również w tym czasie właściciel odłączył energię elektryczną.

Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, przeprowadzeniu wywiadu na temat osób poszkodowanych (ostatecznie jedna osoba), podaniu dwóch prądów piany ciężkiej do wnętrza garażu oraz jednego prądu wody na poddasze w części użytkowej. Przystawiono drabinę do dachu obiektu w celu wykonania otworów rewizyjnych w pokryciu dachu celem dotarcia do źródła ognia w pomieszczeniu strychu. Odłączono wtyczki od sekcji paneli, które nie zostały uszkodzone.

Po zlokalizowaniu pożaru wykonano niezbędne prace rozbiórkowe części konstrukcji dachu, zdemontowano płyty na stropie, całość przelano wodą i sprawdzono kamerą termowizyjną. Sprawdzono pomieszczenia budynku mieszkalnego na obecność stężeń gazów niebezpiecznych nie stwierdzając zagrożenia. Panele fotowoltaiczne przysłonięto plandekami, podobnie jak część dachu, która została uszkodzona.

W akcji gaśniczej uczestniczyło 8 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej i 25 strażaków, w tym Grupa Operacyjna nowosądeckiej KM PSP.

Pożar zakwalifikowano jako średni – powiedział nam bryg. Marian Marszałek, rzecznik prasowy KM PSP Nowy Sącz.

Na zabezpieczenie operacyjne rejonu JRG 1 Nowy Sącz w związku z zaangażowaniem w akcję gaśniczą prawie całej obsady zmianowej skierowano jednostki OSP Mystków (potem przekierowana na miejsce zdarzenia do pomocy) i OSP Nowy Sącz – Biegonice.

Na czas działań ul. Starowiejska była zablokowana dla ruchu pojazdów. Na objazdy kierowali będący tam policjanci z RPI WP KMP Nowy Sącz i WRD KMP Nowy Sącz.

W wyniku zdarzenia poparzeń nie zagrażających zdrowiu i życiu doznał 42-letni mężczyzna, właściciel budynku.

Straty powstałe w następstwie pożaru szacuje się na ok. 500 tys. zł. Spaleniu uległo wnętrze garażu, zadaszenie domu jednorodzinnego wraz z instalacją fotowoltaiczną.

W niedzielę 21 lutego 2021 roku na miejscu zdarzenia pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza z KMP Nowy Sącz.

Zostały przeprowadzone oględziny budynku z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa, który wykluczył działanie osób trzecich w zdarzeniu – poinformowała nasz portal podkom. Justyna Basiaga, oficer prasowy KMP Nowy Sącz.

Postępowanie w tej sprawie (art. 288 kk) prowadzi Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP Nowy Sącz.

Art. 288 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z późn. zm.) – zniszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy:

§ 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto przerywa lub uszkadza kabel podmorski albo narusza przepisy obowiązujące przy zakładaniu lub naprawie takiego kabla.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Tekst i zdjęcia: Łukasz Koszut

Ostatnia aktualizacja: 06.03.2021