OSP Naszacowice


  • Naszacowice 96
  • 33-386 Podegrodzie

Ochotnicza Straż Pożarna w Naszacowicach została założona w 2007 roku.

Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Naszacowice to jednostka kategorii S-1, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest nim Magirus-Deutz 170D11.

Liczbę wyjazdów ratowniczych jednostki OSP Naszacowice w ostatnich latach prezentuje poniższa tabela.

ROKOGÓŁEMPOŻARYMIEJSCOWE ZAGROŻENIAALARMY FAŁSZYWEPRZEKAZANIE NA ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE REJONU
201311000
201482600
201541300
201663300
201774300
20181816200
20192591510
2020156900
2021189900

Tekst: Łukasz Koszut
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2022