OSP Naszacowice


  • Naszacowice 96
  • 33-386 Podegrodzie

Ochotnicza Straż Pożarna w Naszacowicach powstała w 2007 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Naszacowice to jednostka typu S-1, co oznacza, że na jej wyposażeniu znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest to Magirus-Deutz 170D11.

Tekst: Łukasz Koszut

04.12.2017 r.