Straż Ochrony Kolei


Straż Ochrony Kolei (SOK) to umundurowana i uzbrojona formacja działająca na podstawie ustawy o transporcie kolejowym.

Do jej podstawowych zadań należy:

  • kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych,
  • ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych.