OSP – Gmina Rytro


Na terenie gminy Rytro zlokalizowana jest jedna jednostka OSP:

Jest ona włączona w struktury KSRG, a przynależy do Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Piwnicznej-Zdroju.

Aktualizacja: 26.06.2016 r.