OSP Stadła


 • Stadła 2
 • 33-386 Podegrodzie

Ochotnicza Straż Pożarna w Stadłach została założona w 1932 roku.

Jest to jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Decyzję o włączeniu w jego struktury Komendant Główny PSP wydał w dniu 30 grudnia 2011 roku.

Więcej informacji

W remizie OSP Stadła zainstalowany jest system selektywnego alarmowania. W przypadku, gdy zapadnie decyzja o zadysponowaniu jednostki do zdarzenia syrenę zdalnie, drogą radiową uruchamia dyżurny operacyjny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Dodatkowo członkowie Jednostki Operacyjno-Technicznej (JOT) są jednocześnie powiadamiani o alarmie dzwonieniem ich telefonów komórkowych, dzięki serwisowi ALARMOWANIE.PL.

Wspomnianą JOT, zakwalifikowaną do II kategorii, tworzą mężczyźni i kobiety.

Przy OSP działa mieszana Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP) złożona zarówno z chłopców jak i dziewcząt.

Na gminne zawody sportowo-pożarnicze grup A i C jednostka wystawia tylko drużynę męską (grupa A).

Terenem działania OSP Stadła z racji przynależności do KSRG-u jest obszar chroniony przez KM PSP Nowy Sącz, a zatem miasto Nowy Sącz oraz powiat nowosądecki. Jednostka głównie podejmuje interwencje na terenie macierzystej miejscowości i gminy Podegrodzie.

OSP Stadła realizuje w zakresie podstawowym jedną dziedzinę ratownictwa specjalistycznego. Jest to:

 • ratownictwo techniczne.

Strażacy-ochotnicy ze Stadeł najczęściej są dysponowani do różnego rodzaju pożarów oraz miejscowych zagrożeń na czele ze zdarzeniami drogowymi.

Tabela nr 1. Liczba wyjazdów ratowniczych jednostki OSP Stadła w latach 2013-2022.

ROKOGÓŁEMPOŻARYMIEJSCOWE ZAGROŻENIAALARMY FAŁSZYWEPRZEKAZANIE NA ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE REJONU
20132181300
201436191601
20152719800
201633221100
20172214800
201833171600
201945251910
20203562711
202145113400
202239201900

Większe akcje, w których brali udział członkowie JOT-u OSP Stadła w latach 2013-2022:

 • 03.01.2013: Świniarsko. Pożar budynku gospodarczego.
 • 28.12.2014: Nowy Sącz. Pożar poddasza budynku labolatorium medycznego przy ul. Śniadeckich.
 • 29.10.2015: Olszana. Pożar budynku gospodarczego.
 • 10.01.2016: Stadła. Pożar budynku gospodarczego (jedna ofiara śmiertelna).
 • 24.05.2017: Podegrodzie. Czołowe zderzenie dwóch samochodów osobowych na DW969.
 • 2018:
 • 2019:
 • 2020:
 • 2021:
 • 2022:

Logo OSP Stadła

OSP Stadła aktywnie działa w sferze poza ratowniczej. Strażacy-ochotnicy biorą udział w uroczystościach kościelnych, organizują pokazy sprzętu ratowniczego z okazji Dnia Strażaka i Dnia Dziecka oraz współpracują z Kołem Gospodyń Wiejskich, działającym przy remizie OSP w Stadłach.

Budynek remizy jest własnością OSP. Oprócz siedziby strażaków mieści się w nim Koło Gospodyń Wiejskich oraz Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ostatnim czasie wykonano remont wszystkich garaży obejmujący malowanie ścian i położenie nowej posadzki żywicznej (2017) oraz dokończono ogrodzenie i zamontowano bramy wjazdowe (2018).

Od 2008 roku OSP Stadła współpracuje z DHZ Forbasy ze Słowacji. Strażacy wymieniają się doświadczeniami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, organizują wspólne spotkania, biorą razem udział w Dniu Strażaka oraz zawodów w Polsce jaki na Słowacji, uczestniczą w zebraniach walnych. Porozumienie o współpracy zostało podpisane w dniu 6 października 2008 roku.

Świetnie układa się współpraca jednostki ze Stadeł z Urzędem Gminy w Podegrodziu.


Samochody pożarnicze

OSP Stadła to jednostka kategorii S-3, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajdują się trzy samochody pożarnicze. Są nimi Kia Cee’d SW II, Renault Trafic II FL oraz Volvo FL280.

349[K]87 – SLOp Kia Cee’d SW I

Lekki samochód specjalny operacyjny

349[K]88 – SLBus Renault Trafic II FL

Lekki samochód specjalny do przewozu ratowników – mikrobus

Więcej informacji

Dane operacyjne:

 • Numer operacyjny: 349[K]88
 • Kryptonim radiowy: KF 349-88
 • Oznaczenie: SLOp

Samochód służył wcześniej w KM PSP Nowy Sącz. Do Stadeł przekazany został decyzją Małopolskiego Komendanta PSP. W podziale bojowym jednostki od 2020 roku.

349[K]89 – GBARt 3/29 Volvo FL280/Bocar

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem na wodę i autopompą
Funkcja dodatkowa: techniczna

Więcej informacji

Dane operacyjne:

 • Numer operacyjny: 349[K]89
 • Kryptonim radiowy: KF 349-89
 • Oznaczenie: GBARt 3/29

Najważniejsze dane techniczne:

 • Rok produkcji podwozia: 2017
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Pojemność silnika: 7698 cm³
 • Maksymalna moc netto silnika: 210 kW (286 KM)
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • Rodzaj napędu: 4×4
 • Liczba miejsc siedzących w pojeździe: 6
 • Układ miejsc siedzących w pojeździe: 1+1+4
 • Producent zabudowy: Bocar

Główne elementy układu wodno-pianowego:

 • zbiornik na wodę o pojemności 3000 l,
 • zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 300 l,
 • dwuzakresowa autopompa o nominalnej wydajności wodnej 2900 l/min w trybie niskiego ciśnienia 8 bar i nominalnej wydajności wodnej 450 l/min w trybie wysokiego ciśnienia 40 bar,
 • linia szybkiego natarcia (wodno-pianowa),
 • stacjonarne działko pożarnicze (wodno-pianowe) o wydajności wodnej od 800 do 3200 l/min, regulowanej w zakresie 800, 1200, 1600, 2400 i 3200 l/min,
 • instalacja zraszaczowa.

Sygnalizacja dźwiękowa:

 • generator sygnałów świetlno-dźwiękowych Bocar BOS200,
 • jednotonowy sygnał pneumatyczny.

Wyposażenie samochodu:

 1. Wyposażenie zamontowane na stałe:
  • stacjonarny maszt oświetleniowy,
  • elektryczna wyciągarka linowa,
  • fala świetlna,
  • urządzenie sprzęgające do ciągnięcia przyczepy,
  • radiotelefon przewoźny,
  • terminal statusów.
 2. Najważniejsze wyposażenie ratownicze:
  • motopompa pływająca,
  • motopompa szlamowa,
  • agregat oddymiający,
  • przenośny agregat prądotwórczy,
  • węże pożarnicze tłoczne,
  • węże pożarnicze ssawne,
  • prądownice,
  • nakładka do piany na szybkie natarcie,
  • nakładka do piany na działko pożarnicze,
  • smok ssawny,
  • pływak,
  • rozdzielacz,
  • zbieracz,
  • przełączniki,
  • klucz do hydrantu nadziemnego,
  • klucz do hydrantu podziemnego,
  • klucz do łączników węży pożarniczych,
  • stojak hydrantowy,
  • mostki przejazdowe,
  • gaśnica,
  • zestaw kominowy (szczotka, kula, lina),
  • tłumice,
  • rozpieracz ramieniowy,
  • nożyce hydrauliczne,
  • rozpieracz kolumnowy,
  • pompa hydrauliczna o napędzie spalinowym,
  • wspornik progowy,
  • podkłady i kliny do stabilizacji,
  • łańcuchy do rozpieracza ramieniowego,
  • piła tarczowa do cięcia betonu i stali,
  • piły łańcuchowe co cięcia drewna,
  • nożyce do cięcia drutu,
  • łom zwykły,
  • łom wielofunkcyjny typu hooligan,
  • siekiera,
  • topór strażacki,
  • młoty,
  • bosaki,
  • liny,
  • szelki ratownicze,
  • torba PSP-R1,
  • defibrylator,
  • nosze typu deska ze stabilizatorem głowy i pasami,
  • nosze typu deska dla dzieci ze stabilizatorem głowy i pasami,
  • komplet szyn usztywniających,
  • opatrunki hydrożelowe,
  • kamizelki klasyczne (kapoki),
  • gumowce,
  • detektor wielogazowy,
  • aparaty powietrzne butlowe z maskami i sygnalizatorami bezruchu,
  • latarki,
  • taśmy ostrzegawcze,
  • dyski sygnalizacyjne,
  • stożki ostrzegawcze,
  • lizaki do kierowania ruchem,
  • drabina pożarnicza wysuwana,
  • radiotelefony przenośne,
  • opryskiwacz z neutralizatorem,
  • sorbent,
  • rozsiewacz do sorbentu,
  • łopaty,
  • widły,
  • miotły.

Samochód zawitał do OSP Stadła końcem listopada 2017 roku. W następnym miesiącu wprowadzono go do podziału bojowego jednostki. Volvo to pojazd fabrycznie, który został zakupiony z blisko 750 tys. zł. Na wymienioną wyżej kwotę złożyły się środki finansowe przekazane przez Komendę Główną PSP (250 tys. zł) oraz Gminę Podegrodzie (ok. 500 tys. zł przy dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie). Volvo w OSP Stadła pojazd pełni rolę tzw. pierwszego wyjazdu.


Samochody pożarnicze będące w przeszłości w podziale bojowym jednostki

349[K]88 – SLOp Volkswagen Bora

Lekki samochód specjalny operacyjny

Więcej informacji

Dane operacyjne pojazdu:

 • Numer operacyjny: 349[K]88
 • Kryptonim radiowy: KF 349-88
 • Oznaczenie: SLOp

Najważniejsze dane techniczne pojazdu:

 • Rok produkcji podwozia: 2001
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Pojemność silnika: 1896 cm³
 • Maksymalna moc netto silnika: 96 kW (130 KM)
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • Rodzaj napędu: 4×2
 • Liczba miejsc siedzących w pojeździe: 5
 • Układ miejsc siedzących w pojeździe: 1+1+3

Sygnalizacja dźwiękowa:

 • generator sygnałów świetlno-dźwiękowych Horn Elektronik.

Wyposażenie samochodu zamontowane na stałe:

 • radiotelefon przewoźny.

Strażacy-ochotnicy ze Stadeł mają do dyspozycji Volkswagena od 2013 roku. Został on przekazany jednostce decyzją Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z KM PSP Nowy Sącz, gdzie służył również jako lekki samochód specjalny operacyjny (SLOp). Po przyjściu do OSP Stadła, Volkswagen zyskał dodatkowe oklejenie na masce, tylnej klapie i drzwiach przednich oraz sygnalizację świetlno-dźwiękową pojazdu uprzywilejowanego. W podziale bojowym jednostki zastąpił Fiata Mareę, który trafił do OSP Brzezna.

349[K]86 – GBA 2,5/16 Magirus-Deutz 170D11/Magirus

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem na wodę i autopompą

Więcej informacji

Dane operacyjne pojazdu:

 • Numer operacyjny: 349[K]86 (przed wejściem do KSRG-u: 347[K]93)
 • Kryptonim radiowy: KF 349-86 (przed wejściem do KSRG-u: KF 347-93)
 • Oznaczenie: GBA 2,5/16

Dane techniczne pojazdu:

 • Rok produkcji podwozia: 1970
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Pojemność silnika: 8482 cm³
 • Maksymalna moc netto silnika: 129 kW (175 KM)
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • Rodzaj napędu: 4×4
 • Liczba miejsc siedzących w pojeździe: 7
 • Układ miejsc siedzących w pojeździe: 1+1+5
 • Producent zabudowy: Magirus

Główne elementy układu wodno-pianowego samochodu:

 • zbiornik na wodę o pojemności 2500 l,
 • zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 200 l,
 • jednozakresowa autopompa o nominalnej wydajności wodnej 1600 l/min w trybie niskiego ciśnienia 8 bar,
 • linia szybkiego natarcia.

Sygnalizacja dźwiękowa:

 • generator sygnałów świetlno-dźwiękowych Horn Elektronik,
 • dwutonowy sygnał pneumatyczny Martin-Horn.

Wyposażenie samochodu:

 1. Wyposażenie zamontowane na stałe:
  • stacjonarny maszt oświetleniowy,
  • elektryczna wyciągarka linowa,
  • szperacz,
  • urządzenie sprzęgające do ciągnięcia przyczepy,
  • radiotelefon przewoźny,
  • terminal statusów.
 2. Najważniejsze wyposażenie ratownicze:
  • motopompa szlamowa,
  • przenośny agregat prądotwórczy,
  • węże pożarnicze tłoczne,
  • węże pożarnicze ssawne,
  • prądownice,
  • wytwornica pianowa,
  • rozdzielacz,
  • zbieracz,
  • przełączniki,
  • klucz do hydrantu nadziemnego,
  • klucz do łączników węży pożarniczych,
  • gaśnice,
  • tłumice,
  • łom zwykły,
  • bosak,
  • liny,
  • torba PSP-R1,
  • nosze typu deska ze stabilizatorem głowy i pasami,
  • komplet szyn usztywniających,
  • reflektor,
  • latarki,
  • przenośny maszt oświetleniowy,
  • taśmy ostrzegawcze,
  • stożki ostrzegawcze,
  • lizaki do kierowania ruchem,
  • łopaty,
  • widły,
  • miotły.

Początek pobytu Magirusa w jednostce datuje się na 2002 rok. Pojazd został zakupiony za 26 tys. zł od strażaków-ochotników z niemieckiego Hanoweru. Wymieniona wyżej kwota pieniędzy w całości pochodziła ze środków finansowych OSP Stadła (aby pozyskać samochód konieczne było zaciągnięcie kredytu). Magirus przyjechał do Polski na własnych kołach, a następnie po oklejeniu został wprowadzony do podziału bojowego jednostki, zastępując w nim FSC Żuka. Za czasów służby w OSP Stadła pojazd przeszedł modyfikację. Wymieniono koguty na belkę sygnalizacyjną, a także zamontowano w nim stacjonarny maszt oświetleniowy i elektryczną wyciągarkę linową. Do momentu przyjścia do jednostki Volvo (rok 2017) Magirus był tzw. pierwszym wyjazdem i przewoził na sobie sprzęt do ratownictwa technicznego. W styczniu 2019 roku pojazd został przekazany do OSP Mokra Wieś (gmina Podegrodzie).


Inne zdjęcia związane z jednostką


Składamy serdeczne podziękowania dla Zarządu OSP Stadła za zgodę na przeprowadzenie sesji zdjęciowej w jednostce. Wyrazy wdzięczności kierujemy do jej członków, którzy byli obecni podczas naszej wizyty, zwłaszcza druhów Kazimierza Witkowskiego i Marka Frączka, odpowiednio prezesa i naczelnika OSP Stadła, za udostępnienie remizy i sprzętu, przekazane informacje i poświęcony nam czas.


Tekst: Łukasz Koszut
Zdjęcia: Łukasz Koszut, Zbigniew Turek, Barbara Węgrzynek

Stadła, 09.09.2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 03.02.2022