OSP Jelna


  • Jelna 23
  • 33-318 Gródek nad Dunajcem

Ochotnicza Straż Pożarna w Jelnej została założona w 1991 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Jelna to jednostka typu S-1, co oznacza, że na jej wyposażeniu znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest to Mercedes-Benz 1019.

Tekst: Łukasz Koszut

25.08.2018 r.