Miasto i powiat


Terenem działania portalu Nowy Sącz 112 – Ratownictwo Ziemi Sądeckiej jest obszar dwóch powiatów, którymi są:

To właśnie tutaj postanowiliśmy przybliżyć Wam trochę informacji na ich temat.

W zakładce MIASTO I POWIAT wykorzystaliśmy dane liczbowe dotyczące powierzchni i ludności miasta Nowego Sącza, powiatu nowosądeckiego oraz gmin wchodzących w jego skład, które zostały przedstawione w publikacji Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2016 roku, wydanej przez Główny Urząd Statystyczny (miejsce i data wydania: Warszawa, lipiec 2016). Zawarte w niej informacje o powierzchni jednostek podziału terytorialnego naszego kraju są wg stanu na dzień 01.01.2016 roku, natomiast liczbę ludności we wszystkich prezentowanych jednostkach wykazano na podstawie bilansu ludności wg stanu na dzień 31.12.2015 roku, w przeliczeniu na podział terytorialny Polski obowiązujący od dnia 01.01.2016 roku.

Aktualizacja: 30.04.2017 r.