OSP Zarzecze


 • Zarzecze
 • 33-390 Łącko

Ochotnicza Straż Pożarna w Zarzeczu została założona w 1948 roku.

Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

Więcej informacji

OSP Zarzecze korzysta z serwisu ALARMOWANIE.PL. W przypadku, gdy zapadnie decyzja o zadysponowaniu jednostki do zdarzenia, dyżurny operacyjny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu dzwoni na numer centrali serwisu ALARMOWANIE.PL, po czym członkowie Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP Zarzecze w jednym czasie zostają powiadomieni o alarmie poprzez dzwonienie na ich telefony komórkowe. Również wtedy załączana jest syrena na remizie.

Jednostkę Operacyjno- Techniczną (JOT), zakwalifikowaną do IV kategorii tworzą tylko mężczyźni.

OSP Zarzecze nie ma żadnej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (MDP).

Na gminne zawody sportowo-pożarnicze grup A i C jednostka wystawia tylko drużynę męską (grupa A).

Obszarem działania OSP Zarzecze jest teren macierzystej miejscowości oraz gminy Łącko. Sięgając pamięcią wstecz zdarzało się jednak , że jednostka wyjeżdżała poza wymieniony obszar. Przykładowo w 1997 i 2001 roku, strażacy-ochotnicy pomagali w usuwaniu skutków powodzi w Nowym Sączu.

Gaszenie pożarów rożnego rodzaju budynków oraz traw i likwidowanie miejscowych zagrożeń powstałych na skutek anomalii pogodowych (wichury, powodzie) to główne interwencje OSP Zarzecze. Druhowie jak wiadomo nie mają samochodu pożarniczego wyposażonego w zbiornik na wodę toteż jeżeli chodzi o pożary budynków to są oni dysponowani do tego typu zdarzeń głownie po to, by zwiększyć potencjał ludzki ma miejscu akcji, bądź też ewentualnie podmienić ratowników, jeżeli działania są długotrwałe, zorganizować punkt czerpania wody do celów gaśniczych na różnego rodzaju ciekach, jak i również pomóc w pracach rozbiórkowych.

Tabela nr 1. Liczba wyjazdów ratowniczych jednostki OSP Zarzecze w latach 2013-2022.

ROKOGÓŁEMPOŻARYMIEJSCOWE ZAGROŻENIAALARMY FAŁSZYWEPRZEKAZANIE NA ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE REJONU
201330300
201421100
201576100
201642200
201752210
201842200
2019104510
2020104600
2021114700
2022106400

Większe akcje, w których brali udział członkowie OSP Zarzecze w latach 2013-2022:

 • 2013:
 • 2014:
 • 2015:
 • 2016:
 • 2017:
 • 2018:
 • 2019:
 • 2020:
 • 2021:
 • 2022:

Strażacka brać z Zarzecza aktywnie bierze udział z w uroczystościach kościelnych w sąsiedniej Zabrzeży (m.in. warta przy Grobie Pańskim, procesja Bożego Ciała), państwowych i gminnych (np. Święto Kwitnącej Jabłoni w Łącku), a także ich zabezpieczaniu. Jednostka współpracuje z miejscową szkołą podstawową – organizuje pogadanki z zakresu ochrony przeciwpożarowej, pokazy sprzętu ratowniczego dla dzieci i młodzieży oraz jak np. w 2017 roku bierze udział w próbnej ewakuacji placówki. Wyposażenie i umiejętności bojowe strażaków-ochotników z OSP Zarzecze można zobaczyć także na różnego rodzaju festynach i gminnych ćwiczeniach zgrywających dla jednostek OSP, w których uczestniczą.

Budynek remizy w ostatnim czasie przeszedł remont. Wymieniono bramę garażową i okna oraz wykonano nową elewację. Pieniądze na ten cel pochodziły ze środków własnych OSP Zarzecze i Gminy Łącko. Prace wykonano w czynie społecznym. Przypomnijmy, że obecna siedziba druhów budowana była w latach 1989-1998. Zaczynali oni od blaszanego garażu postawionego na betonowej ławicy, który został pozyskany dzięki poparciu zarządu wojewódzkiego i gminnego ZOSP RP, a także pomocy Urzędu Gminy w Łącku. Jednak już w czasie jego montażu pojawiły się aspiracje posiadania większej remizy. Wkrótce „blaszak” przekazano do Łazów Brzyńskich, poszerzono betonową podstawę i po zwiezieniu potrzebnych materiałów, rozpoczęto prace budowlane. Zanim jednak zostały zakończone strażacy-ochotnicy doszli do wniosku, że dobrze byłoby, gdyby nad garażem powstała również sala. Po udanej zmianie planów, wykonano wykopy od strony wschodniej w przyległym zboczu, dokonano niezbędnych umocnień i zalano większą płytę betonową, na której przystąpiono do budowy części parterowej. Ze względu na brak potrzebnych środków finansowych, wznoszenie obiektu odbywało się sukcesywnie i trwało ostatecznie 9 lat. Niezbędne pieniądze na budowę jednostka z Zarzecza otrzymała od Urzędu Gminy w Łącku. Część prac budowlanych wykonali w czynie społecznym druhowie i mieszkańcy wsi. Uroczystość poświęcenia i oddania do użytku długo oczekiwanej remizy miała miejsce w dniu 20 września 1998 roku. Zbiegła się ona z jubileuszem 50-lecia OSP. Dziś druhowie mają do dyspozycji na parterze garaż wraz z szatnią, a na piętrze salę.

Bardzo dobrze układa się współpraca jednostki z Urzędem Gminy w Łącku, który w miarę swoich możliwości przeznacza środki na zakup niezbędnego wyposażenia dla druhów oraz remonty budynku remizy.


Samochód pożarniczy

OSP Zarzecze to jednostka kategorii S-1, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest nim Santana Anibal PS 10.

347[K]60 – GLM 8 Santana Anibal PS 10

Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z motopompą

Więcej informacji

Dane operacyjne pojazdu:

 • Numer operacyjny: 347[K]60
 • Kryptonim radiowy: KF 347-60
 • Oznaczenie: GLM 8

Najważniejsze dane techniczne pojazdu:

 • Rok produkcji podwozia: 2003
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Pojemność silnika: 2800 cm³
 • Maksymalna moc netto silnika: 92 kW (125 KM)
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • Rodzaj napędu: 4×4
 • Liczba miejsc siedzących w pojeździe: 5
 • Układ miejsc siedzących w pojeździe: 1+1+3

Sygnalizacja dźwiękowa:

 • generator sygnałów świetlno-dźwiękowych Elfir Zura PS-100.

Wyposażenie samochodu:

 1. Wyposażenie zamontowane na stałe:
  • radiotelefon przewoźny.
 2. Najważniejsze wyposażenie ratownicze:
  • motopompa przenośna (tworząca oznaczenie pojazdu) o nominalnej wydajności wodnej 800 l/min przy ciśnieniu 8 bar i wysokości ssania 1,5 m,
  • węże pożarnicze tłoczne,
  • węże pożarnicze ssawne,
  • prądownice,
  • smok ssawny,
  • rozdzielacz,
  • przełączniki,
  • piła łańcuchowa do cięcia drewna,
  • nożyce do cięcia drutu,
  • łom zwykły,
  • siekiery,
  • liny,
  • szelki ratownicze,
  • torba PSP-R1,
  • akumulatorowy maszt oświetleniowy LED,
  • taśmy ostrzegawcze,
  • stożki ostrzegawcze,
  • lizaki do kierowania ruchem,
  • drabina pożarnicza nasadkowa (trzy przęsła),
  • radiotelefony przenośne,
  • łopaty.

Samochód wprowadzono do podziału bojowego jednostki w 2012 roku. Zastąpił FSC Żuka. Santana został pozyskany nieodpłatnie przez Gminę Łącko z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie (znajdował się on na wykazie jej składników majątku ruchomego przeznaczonych do zbycia), a następnie przekazany strażakom-ochotnikom z Zarzecza. Zanim pojazd mógł zacząć wyjeżdżać do akcji wymagał remontu i przystosowania go do celów pożarniczych. Prace obejmowały m.in. malowanie, konserwację, naprawy mechaniczne, a także oklejenie, montaż sygnalizacji świetlno-dźwiękowej i bagażnika dachowego.


Inny sprzęt

Na wyposażeniu OSP Zarzecze znajdują się też między innymi:

 • motopompa szlamowa,
 • tłumice.

Pozostałe zdjęcia związane z jednostką


Składamy serdeczne podziękowania dla Zarządu OSP Zarzecze za zgodę na przeprowadzenie sesji zdjęciowej w jednostce. Wyrazy wdzięczności kierujemy do Pana Pawła Drabika, naczelnika OSP Zarzecze, oraz druha Piotra Drabika za udostępnienie remizy i sprzętu, przekazaną wiedzę i poświęcony nam czas.


Tekst: Łukasz Koszut
Zdjęcia: Łukasz Koszut, Zbigniew Turek, Mariusz Węgrzynek

Zarzecze, 15.04.2018 r.