OSP Głębokie


  • Głębokie 100
  • 33-350 Piwniczna-Zdrój

Ochotnicza Straż Pożarna w Głębokiem została założona w 1980 roku. Jest to jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Decyzję o włączeniu w jego struktury Komendant Główny PSP wydał w dniu 26 lipca 2002 roku.

OSP Głębokie to jednostka kategorii S-3, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajdują się trzy samochody pożarnicze. Są nimi Star 14.227, Star 266 oraz Iveco Massif.

OSP Głębokie realizuje w zakresie podstawowym jedną dziedzinę ratownictwa specjalistycznego. Jest to:

  • ratownictwo wysokościowe.

Liczbę wyjazdów ratowniczych jednostki OSP Głębokie w ostatnich latach prezentuje poniższa tabela.

ROKOGÓŁEMPOŻARYMIEJSCOWE ZAGROŻENIAALARMY FAŁSZYWEPRZEKAZANIE NA ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE REJONU
20132215610
201456381710
201566432120
201653401120
20175344900
201857322500
201957451200

Tekst: Łukasz Koszut

03.02.2020 r.