Państwowe Ratownictwo Medyczne


System Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) powstał w celu zapewnienia pomocy każdej osobie, która znajduje się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. System PRM działa całodobowo, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

Jednostkami systemu PRM są:

  • Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR-y),
  • Zespoły Ratownictwa Medycznego (ZRM-y), w tym Lotnicze Zespoły Ratownictwa Medycznego (LZRM-y).

Rodzaje Zespołów Ratownictwa Medycznego:

  • zespół specjalistyczny (S) – co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu; dawniej zespół reanimacyjny (R),
  • zespół podstawowy (P) –  co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych; dawniej zespół wypadkowy (W);
  • zespół lotniczy LPR-u – co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej jeden pilot zawodowy, lekarz systemu oraz ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu.

Z systemem PRM współpracują centra urazowe oraz oddziały szpitalne wyspecjalizowane w leczeniu nagłych stanów zagrażających zdrowiu i życiu, takich jak zawał serca czy udar mózgu.