OSP Krasne Potockie


 • Krasne Potockie
 • 33-394 Klęczany

Ochotnicza Straż Pożarna w Krasnym Potockiem została założona w 1978 roku.

Jest to jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Została ona włączona w jego struktury decyzją Komendanta Głównego PSP z dniem  1 maja 2018 roku.

Więcej informacji

OSP Krasne Potockie wyposażona jest w system selektywnego alarmowania. W przypadku, gdy zapadnie decyzja o zadysponowaniu jednostki do zdarzenia, syrenę uruchamia dyżurny operacyjny PSP w SKKM w Nowym Sączu. Dodatkowo druhowie JOT-u otrzymują na swoje telefony komórkowe powiadomienia o alarmie w formie SMS-a i poprzez dzwonienie.

Jednostkę Operacyjno-Techniczną (JOT), zakwalifikowaną do III kategorii, tworzą głównie mężczyźni, ale są w niej także kobiety.

Przy OSP działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP). Obecnie jest to drużyna mieszana złożona z chłopców i dziewcząt.

Na zawody sportowo-pożarnicze jednostka wystawia tylko drużynę męską (grupa A).

Obszar działania OSP Krasne Potockie to głównie teren macierzystej miejscowości, a także całej gminy Chełmiec.

Liczbę wyjazdów ratowniczych jednostki OSP Krasne Potockie w ostatnich latach prezentuje poniższa tabela.

ROKOGÓŁEMPOŻARYMIEJSCOWE ZAGROŻENIAALARMY FAŁSZYWEPRZEKAZANIE NA ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE REJONU
201352300
20143892630
201529131600
20162214800
201739182010
201837152200
201958272911
202046162910
20215984632

Do większych akcji w niedalekiej przeszłości, w których brali udział członkowie JOT-u OSP Krasne Potockie zaliczyć można:

 • 2013:
 • 2014:
 • 2015:
 • 2016:
 • 2017:
 • 2018:
 • 2019:
 • 2020:
 • 2021:

Pierwszą własną siedzibę OSP Krasne Potockie doczekało się w październiku 1982 roku. Nowa siedziba mieściła się w magazynie przejętym od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Chełmcu. Dzięki pomocy sponsorów, głównie PZU oraz pracy samych strażaków i mieszkańców wsi, obiekt został wyremontowany i zaadaptowany na potrzeby straży pożarnej. Zmodernizowany budynek oddano uroczyście do użytku w lipcu 1983 roku. W 1998 roku rozbudowano budynek remizy OSP. Powstała nowa sala widowiskowa i zaplecze socjalne. Budynek remizy jest własnością Gminy Chełmiec i w całości jest zaadaptowany na potrzeby straży.

W 2016 roku jednostka zanotowała 36 wyjazdów – w 29 przypadkach były to wyjazdy ratownicze (15 pożarów i 14 miejscowych zagrożeń), reszta to różnego rodzaju zabezpieczenia.

OSP Krasne Potockie utrzymuje dobre relacje z Gminą Chełmiec.


Samochody pożarnicze

OSP Krasne Potockie to jednostka kategorii S-2, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajdują się dwa samochody pożarnicze. Są nimi MAN 12.232 oraz Volkswagen Transporter T4.

 

Samochody pożarnicze OSP Krasne Potockie (stan na dzień 5 marca 2017 roku).

 

349[K]75 – GBARt 2/24 MAN 12.232/Rosenbauer

osp_krasne_potockie_man_01

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem na wodę i autopompą

Więcej informacji

Dane operacyjne pojazdu:

 • Numer operacyjny: 349[K]75 (przed wejściem do KSRG-u: 348[K]75)
 • Kryptonim radiowy: KF 349-75 (przed wejściem do KSRG-u: KF 348-75)
 • Oznaczenie: GBARt 2/24

Dane techniczne pojazdu:

 • Rok produkcji podwozia: 1996
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Pojemność silnika: 6871 cm³
 • Maksymalna moc netto silnika: 169 kW (230 KM)
 • Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna
 • Rodzaj napędu: 4×4
 • Liczba miejsc siedzących w pojeździe: 6
 • Układ miejsc siedzących w pojeździe: 1+1+4
 • Producent zabudowy: Rosenbauer

Główne elementy układu wodno-pianowego samochodu:

 • zbiornik na wodę o pojemności 2000 l,
 • zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 200 l,
 • dwuzakresowa autopompa o nominalnej wydajności wodnej 2400 l/min w trybie niskiego ciśnienia (8 bar) i nominalnej wydajności wodnej 250 l/min w trybie wysokiego ciśnienia (40 bar),
 • linia szybkiego natarcia (wodno-pianowa),

Sygnalizacja dźwiękowa:

 • generator sygnałów dźwiękowych Horn Elektronik,
 • dwutonowy sygnał pneumatyczny Martin-Horn.

Wyposażenie samochodu:

 1. Wyposażenie zamontowane na stałe:
  • stacjonarny maszt oświetleniowy,
  • urządzenie sprzęgające do ciągnięcia przyczepy,
  • radiotelefon przewoźny.
 2. Najważniejsze wyposażenie ratownicze:
  • motopompy szlamowe,
  • agregat prądotwórczy przenośny,
  • armatura wodno-pianowa: węże pożarnicze – tłoczne i ssawne, smoki ssawne, pływak, rozdzielacz, zbieracz, przełączniki, zasysacz liniowy, prądownice (w tym prądownica pianowa),
  • sprzęt do ratownictwa medycznego: torba PSP-R1, nosze typu deska wraz ze stabilizatorem głowy oraz komplet szyn uszytwniających,
  • sprzęt ochrony dróg oddechowych: aparaty powietrzne butlowe z maskami i sygnalizatorami bezruchu,
  • sprzęt oświetleniowy: latarki zwykłe i sygnalizacyjne, przenośny maszt oświetleniowy
  • reflektory,
  • radiolelefony przenośne,
  • podręczny sprzęt gaśniczy specjalny: sito kominowe, gaśnice proszkowe, koc gaśniczy, tłumice
  • piła łańcuchowa do cięcia drewna o napędzie spalinowym,
  • nożyce do cięcia drutu
  • gumowce,
  • sprzęt burzący: siekiera, toporki,
  • kamizelki klasyczne,
  • szelki ratownicze,
  • liny ratownicze,
  • kombinezon pszczelarski (kompletne ubranie pszczelarskie – kombinezon, bluza, kapelusz rękawice)
  • sorbent,
  • sprzęt do oznakowania terenu: taśmy ostrzegawcze, lizaki do kierowania ruchem,
  • drabina pożarnicza nasadkowa (dwa przęsła),
  • przenośny maszt oświetleniowy,
  • stożki ostrzegawcze,
  • wodery (spodniobuty),
  • prądownica wodna,
  • prądownice wodno-pianowe,
  • klucz do hydrantu naziemnego,
  • sprzęt kominiarski – zestaw kominiarski szczotka, kula ,łańcuch
  • stojak hydrantowy,
  • sprzęt burzący – łom, widły, łopaty, miotły, bosaki

Samochód został wprowadzony do podziału bojowego jednostki w 2014 roku. Pojazd zastąpił 36-letniego Stara 244, którego jednostka miała na stanie od 1983 roku kiedy otrzymała go od ówczesnej Zawodowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

349[K]76 – GLM 12 Volkswagen Transporter T4

Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z motopompą

Więcej informacji

Dane operacyjne pojazdu:

 • Numer operacyjny: 349[K]76 (przed wejściem do KSRG-u: 348[K]76)
 • Kryptonim radiowy: KF 349-76 (przed wejściem do KSRG-u: KF 348-76)
 • Oznaczenie: GLM 12

Dane techniczne pojazdu:

 • Rok produkcji podwozia: 1996
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Pojemność silnika: 2370 cm³
 • Maksymalna moc netto silnika: 57 kW (77 KM)
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • Rodzaj napędu: 4×2
 • Liczba miejsc siedzących w pojeździe: 6
 • Układ miejsc siedzących w pojeżdzie: 1+2+3

Samochód wyposażony jest w motopompę szlamową o wydajności 1210 l/min.

Sygnalizacja dźwiękowa:

 • generator sygnałów dźwiękowych Horn Elektronik.

Wyposażenie samochodu:

 1. Wyposażenie zamontowane na stałe:
  • urządzenie sprzęgające,
  • radiotelefon przewoźny.
 2. Najważniejsze wyposażenie ratownicze:
  • agregat prądotwórczy,
  • armatura wodna: węże pożarnicze – tłoczne i ssawne, prądownice,
  • podręczny sprzęt gaśniczy: gaśnica, tłumice,
  • piła łańcuchowa do cięcia drewna,
  • sprzęt oświetleniowy: reflektor, przenośny maszt oświetleniowy,
  • sprzęt do oznakowania terenu: stożek ostrzegawczy, lizaki do kierowania ruchem,
  • radiotelefony przenośne,
  • miotła.

Pojazd został wprowadzony do podziału bojowego jednostki w lipcu 2016 roku. Pozyskano go za środki własne OSP Krasne Potockie. Wcześniej Volkswagen był samochodem firmowym. Przystosowanie do celów pożarniczych obejmujące m.in. oklejenie i montaż belki sygnalizacyjnej na dachu, wykonali druhowie. Pojazd zastąpił w jednostce UAZ-a 469.


Archiwum samochodów pożarniczych wycofanych z podziału bojowego jednostki

348[K]76 – SLOp UAZ 469

osp_krasne_potockie_uaz_01

Lekki samochód specjalny operacyjny

 • Numer operacyjny: 348[K]76
 • Kryptonim radiowy: KF 348-76
 • Oznaczenie: SLOp
 • Rok produkcji podwozia: 1978
 • Rodzaj paliwa: benzyna + LPG
 • Pojemność silnika: 2445 cm³
 • Maksymalna moc netto silnika: 54 kW (73 KM)
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • Podstawowy rodzaj układu napędowego: 4×4
 • Liczba miejsc siedzących w kabinie: 7
 • Układ miejsc siedzących w kabinie: 1+1+3+2

Sygnalizacja dźwiękowa:

– generator sygnałów dźwiękowych Horn Elektronik.

Wyposażenie samochodu:

 1. Wyposażenie zamontowane na stałe:
  • urządzenie sprzęgające,
  • radiotelefon przewoźny.
 2. Najważniejsze wyposażenie ratownicze:
  • radiotelefony przenośne.

Samochód został pozyskany nieodpłatnie w 2011 roku od prywatnej osoby dzięki ówczesnemu naczelnikowi OSP Krasne Potockie, śp. Dariuszowi Lorkowi. Przystosowany do celów pożarniczych z własnych funduszy druhów, po czym wprowadzony w 2012 roku do podziału bojowego jednostki. Zastąpił Poloneza Caro. W Krasnym Potockim służył do 2016 roku. Został sprzedany osobie prywatnej.

 


Pozostały sprzęt

Oprócz samochodów pożarniczych OSP Krasne Potockie posiada także ponton z napędem wiosłowym , agregaty prądotwórcze przenośne, piły łańcuchowe do cięcia drewna z napędem spalinowym oraz motopompy przenośne do wody zanieczyszczonej, sprzęt ratownictwa wodnego (kamizelki kapoki, koła ratunkowe, rzutki ratownicze) oraz przenośny zbiornik na wodę o pojemności 2, 5 tys. l. i zapory przeciwpowodziowe.


Inne zdjęcia


Tekst: Łukasz Koszut
Zdjęcia: Łukasz Koszut, Barbara Węgrzynek, Mariusz Węgrzynek

Ostatnia aktualizacja: 02.10.2018