OSP Nowa Wieś


  • Nowa Wieś 56
  • 33-336 Łabowa

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi została założona w 1960 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Nowa Wieś to jednostka kategorii S-2, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajdują się dwa samochody pożarnicze. Są nimi Magirus-Deutz 170D11 oraz Daewoo Lublin II.

Liczbę wyjazdów ratowniczych jednostki OSP Nowa Wieś w ostatnich latach prezentuje poniższa tabela.

ROKOGÓŁEMPOŻARYMIEJSCOWE ZAGROŻENIAALARMY FAŁSZYWEPRZEKAZANIE NA ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE REJONU
201333000
20141221000
20151531110
201692700
20171631300
20181961300
20192031700

Tekst: Łukasz Koszut

07.02.2020 r.