OSP Nowa Wieś


  • Nowa Wieś 56
  • 33-336 Łabowa

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi powstała w 1960 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Nowa Wieś to jednostka typu S-2, co oznacza, że na jej wyposażeniu znajdują się dwa samochody pożarnicze. Są to Magirus-Deutz 170D11 oraz Daewoo Lublin II.

Tekst: Łukasz Koszut

05.12.2017 r.