OSP Mochnaczka Wyżna


 • Mochnaczka Wyżna 114
 • 33-383 Tylicz

Ochotnicza Straż Pożarna w Mochnaczce Wyżnej została założona w 2002 roku.

Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Mochnaczka Wyżna jest wyposażona w system selektywnego alarmowania. W przypadku, gdy zapadnie decyzja o zadysponowaniu jednostki do zdarzenia, syrenę uruchamia dyżurny operacyjny PSP w SKKM w Nowym Sączu. Dodatkowo wybrani druhowie otrzymują powiadomienie o alarmie na swoje telefony komórkowe w formie SMS-a i połączenia głosowego.

Jednostkę Operacyjno-Techniczną (JOT), zakwalifikowaną do IV kategorii, tworzą wyłącznie mężczyźni.

Obecnie przy OSP nie ma Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (MDP). Jak dowiedzieliśmy się jest w trakcie formowania.

Na zawody sportowo-pożarnicze grup A i C jednostka wystawia tylko drużynę męską (grupa A).

Obszar działania OSP Mochnaczka Wyżna to głównie teren macierzystej miejscowości, a także całej gminy Krynica-Zdrój. Zdarzyło się w przeszłości, że jednostka została zadysponowana do sąsiednich gmin – Łabowa (pożar stolarni w Roztoce Wielkiej w 2015 roku) i Muszyna (działania przeciwpowodziowe w Muszynie w 2010 roku).

Pożary, wypadki komunikacyjne (zwłaszcza na drodze krajowej nr 75) czy działania przeciwpowodziowe – do tego typu zdarzeń druhowie z Mochnaczki Wyżnej wyjeżdŻają najczęściej.

Jeżeli chodzi o działalność poza ratowniczą, ochotnicy co roku organizują turniej tenisa stołowego i gminny turniej siatkówki, a także biorą udział w uroczystościach kościelnych (np. warta przy Grobie Pańskim, zabezpieczenie procesji Bożego Ciała). Budynek, w którym mieści się siedziba OSP Mochnaczka Wyżna jest własnością Gminy Krynica-Zdrój. Mieści się w nim także świetlica środowiskowa.

Dobrze układa się współpraca jednostki z Gminą Krynica-Zdrój, która w miarę swoich możliwości przeznacza środki na zakup niezbędnego dla druhów sprzętu, czy też naprawę niesprawnego wyposażenia.

Bliskość granicy ze Słowacją spowodowała, że w 2003 roku ochotnicy z Mochnaczki Wyżnej zawarli porozumienie z ich kolegami po fachu z Niżnego Twarożca u naszych południowych sąsiadów. Umowa określała zasady współpracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej – udział we wspólnych akcjach ratowniczo-gaśniczych, likwidacji skutków różengo rodzaju zdarzeń, jak i również współpracy kulturalnej i sportowej. Porozumienie wygasło w 2012 roku.

Tabela nr 1. Liczba wyjazdów ratowniczych jednostki OSP Mochnaczka Wyżna w latach 2013-2022.

ROKOGÓŁEMPOŻARYMIEJSCOWE ZAGROŻENIAALARMY FAŁSZYWEPRZEKAZANIE NA ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE REJONU
201300000
201400000
201592700
201682600
2017144901
201884400
20191531020
20201111000
2021122613
2022470

Większe akcje, w których brali udział członkowie JOT-u OSP Mochnaczka Wyżna w latach 2013-2022:

 • 2013:
 • 2014:
 • 2015:
 • 2016:
 • 2017:
 • 2018:
 • 2019:
 • 2020:
 • 2021:
 • 2022:

osp_mochnaczka_wyzna_logo

Logo OSP Mochnaczka Wyżna


Samochód pożarniczy

OSP Mochnaczka Wyżna to jednostka kategorii S-1, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest nim Star 266.

348[K]46 – GBM 2,5/12 Star 266/Osiny

osp_mochnaczka_wyzna_star_01

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem na wodę i motopompą

Dane operacyjne pojazdu:

 • Numer operacyjny: 348[K]46
 • Kryptonim radiowy: KF 348-46
 • Oznaczenie: GBM 2,5/12

Dane techniczne pojazdu:

 • Rok produkcji podwozia: 1978
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Pojemność silnika: 5480 cm³
 • Maksymalna moc netto silnika: 162 kW (220 KM)
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • Rodzaj napędu: 6×6
 • Liczba miejsc siedzących w pojeździe: 6
 • Układ miejsc siedzących w pojeździe: 1+1+4
 • Producent zabudowy: Osiny

Główne elementy układu wodnego samochodu:

 • zbiornik na wodę o pojemności 2500 l,
 • motopompa przenośna o nominalnej wydajności wodnej 1250 l/min przy ciśnieniu 8 bar i wysokości ssania 1,5 m.

Sygnalizacja dźwiękowa:

 • generator sygnałów dźwiękowych Elfir Zura PS-100R.

Wyposażenie samochodu:

 1. Wyposażenie zamontowane na stałe:
  • hydrauliczna wyciągarka linowa,
  • urządzenie sprzęgające do ciągnięcia przyczepy,
  • radiotelefon przewoźny.
 2. Najważniejsze wyposażenie ratownicze:
  • motopompa pływająca,
  • armatura wodna: węże pożarnicze tłoczne i ssawne, prądownice, smok ssawny, rozdzielacz, przełączniki, klucze do hydrantów nadziemnego i podziemnego,
  • podręczny sprzęt gaśniczy: gaśnica, tłumice,
  • sprzęt do cięcia: piła łańcuchowa do cięcia drewna, nożyce do cięcia drutu,
  • sprzęt burzący: łom zwykły, siekiery,
  • liny asekuracyjne,
  • kamizelki klasyczne (kapoki),
  • toporki strażackie,
  • latarki,
  • sprzęt do oznakowania terenu: taśmy ostrzegawcze, lizaki do kierowania ruchem,
  • drabiny pożarnicze: drabina pożarnicza nasadkowa (trzy przęsła), drabina pożarnicza słupkowa,
  • radiotelefony przenośne,
  • sprzęt logistyczny: łopaty, miotły, widły.

Samochód został pozyskany nieodpłatnie przez druhów z Mochnaczki Wyżnej od kolegów po fachu z Tylicza w 2007 roku. Przed wprowadzeniem do podziału bojowego wymagał niezbędnego remontu – wymieniono zbiornik na wodę, wykonano malowanie (prace zrobione w czynie społecznym). W kwietniu 2016 roku w pojeździe wymieniono silnik oraz skrzynię biegów, a także wykonano remont instalacji elektrycznej. Warto zaznaczyć, że Star to pierwszy samochód druhów z Mochnaczki Wyżnej od momentu powstania jednostki.

 


Pozostały sprzęt

Oprócz samochodu pożarniczego z wyposażeniem OSP Mochnaczka Wyżna posiada m. in. motopompę szlamową.


Inne zdjęcia

osp_mochnaczka_wyzna_inne


Składamy serdeczne podziękowania dla Zarządu OSP Mochnaczka Wyżna za zgodę na przeprowadzenie sesji zdjęciowej w jednostce. Wyrazy wdzięczności kierujemy również do Pana Władysława Gorczowskiego, naczelnika tej OSP, za udostępnienie remizy i sprzętu, przekazaną wiedzę i poświęcony nam czas.


Tekst: Łukasz Koszut
Zdjęcia: Łukasz Koszut, Zbigniew Turek,  Mariusz Węgrzynek

Mochnaczka Wyżna, 16.01.2016 r. (ostatnia aktualizacja: 13.05.2016 r.)