OSP Gaboń


  • Gaboń
  • 33-340 Stary Sącz

Ochotnicza Straż Pożarna w Gaboniu została założona w 1967 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Gaboń to jednostka kategorii S-2, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajdują się dwa samochody pożarnicze. Są nimi Mercedes-Benz 1222 oraz Renault Trafic I FL.

Liczbę wyjazdów ratowniczych jednostki OSP Gaboń w ostatnich latach prezentuje poniższa tabela.

ROKOGÓŁEMPOŻARYMIEJSCOWE ZAGROŻENIAALARMY FAŁSZYWEPRZEKAZANIE NA ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE REJONU
201342200
201420200
201531200
201693600
201773400
201873400
2019119200
20202571530
202192610

Tekst: Łukasz Koszut
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2022