OSP Gaboń


  • Gaboń
  • 33-340 Stary Sącz

Ochotnicza Straż Pożarna w Gaboniu powstała w 1967 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Gaboń to jednostka typu S-2, co oznacza, że na jej wyposażeniu znajdują się dwa samochody pożarnicze. Są to Mercedes-Benz 1222 oraz Renault Trafic I FL.

Tekst: Łukasz Koszut

18.01.2017 r.