OSP Gaboń


  • Gaboń
  • 33-340 Stary Sącz

Ochotnicza Straż Pożarna w Gaboniu została założona w 1967 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Gaboń to jednostka typu S-2, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajdują się dwa samochody pożarnicze. Są nimi Mercedes-Benz 1222 oraz Renault Trafic I FL.

Liczbę wyjazdów ratowniczych jednostki OSP Gaboń w ostatnich latach prezentuje poniższa tabela.

ROKOGÓŁEMPOŻARYMIEJSCOWE ZAGROŻENIAALARMY FAŁSZYWEPRZEKAZANIE NA ZABEZPIECZENIE REJONU
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Tekst: Łukasz Koszut

18.01.2017 r.