OSP Klęczany


STRONA W PRZEBUDOWIE!

 • Klęczany 91
 • 33-394 Klęczany

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Klęczanach powstała w 2009 roku.

Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Klęczany jest wyposażona w system selektywnego alarmowania.

Jednostkę Operacyjno-Techniczną (JOT), zakwalifikowaną do IV kategorii, tworzą głównie mężczyźni, ale są w niej także kobiety.

Przy OSP działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP), o której z dumą zawsze mówi prezes Rafał Kasieczka. Obecnie jest to drużyna mieszana złożona z chłopców i dziewcząt.

Na zawody sportowo-pożarnicze grup A i C jednostka wystawia tylko drużynę męską (grupa A).

Watro zaznaczyć, że OSP Klęczany jako jedyna w powiecie nowosądeckim, a nawet w całym województwie małopolskim, do 2017 roku nie posiadała garażu na swój samochód pożarniczy i trzymała go przez cały rok pod chmurką.

Co do remizy to w 2011 roku została ona wyremontowana. Gmina Chełmiec pozyskała na ten cel dotację w wysokości ok. 40 tys. zł. z Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2011”. Całość inwestycji kosztowała blisko 92 tys. zł. Prace remontowe obejmowały m. in. wymianę pokrycia dachu i stolarki okiennej, a także remont elewacji i chodnika. Budynek remizy, który znajduje się w centrum Klęczan stanowi swoiste miejsce integracji mieszkańców.

Obszar działania OSP Klęczany to głównie teren macierzystej miejscowości, a także całej gminy Chełmiec. Zdarzało się w przeszłosci, że jednostka była dysponowana na teren powiatu nowosądeckiego.

Pożary traw, wypadki drogowe, działania przeciwpowodziowe – to niektóre z interewncji jakie w ostatnim czasie podejmowali druhowie z Klęczan. Brali oni też udział w zabezpieczeniu uroczystości kościelnych oraz różnego rodzaju imprez, np. w 2015 roku były to 2. Sądeckie Enduro, 72. Tour de Pologne czy Super OeS.

Liczba wyjazdów jednostki OSP Klęczany w ostatnich latach:

 • 2013
 • 2014
 • 2015 – 11
 • 2016 – 25
 • 2017 – 20

Samochód pożarniczy

OSP Klęczany to jednostka typu S-1, co oznacza, że na jej wyposażeniu znajduje się jeden samochód pożarniczy.

348[K]74 – GBA 2,4/16 MAN 12.232/Ziegler

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem na wodę i autopompą

Dane operacyjne pojazdu:

 • Numer operacyjny: 348[K]74
 • Kryptonim radiowy: KF 348-74
 • Oznaczenie: GBA 2,4/16

Dane techniczne pojazdu:

 • Rok produkcji podwozia:
 • Rodzaj paliwa:
 • Pojemność silnika:
 • Maksymalna moc netto silnika:
 • Rodzaj skrzyni biegów:
 • Rodzaj napędu:
 • Liczba miejsc siedzących w pojeździe:
 • Układ miejsc siedzących w kabinie:
 • Producent zabudowy:

Głównymi elementami układu wodnego samochodu są:

 • zbiornik na wodę o pojemności 2400 l,
 • jednozakresowa autopompa o nominalnej wydajności wodnej 1600 l/min w trybie niskiego ciśnienia,
 • linia szybkiego natarcia (wodna).

Sygnalizacja dźwiękowa:

Wyposażenie samochodu:

 1. Wyposażenie zamontowane na stałe:

 


Archiwum samochodów pożarniczych wycofanych z podziału bojowego jednostki

348[K]74 – GLM 8 Mercedes-Benz 608D/Doeschot-Rosenbauer

osp_kleczany_mercedes_01

Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z motopompą

Dane operacyjne pojazdu:

 • Numer operacyjny: 348[K]74
 • Kryptonim radiowy: KF 348-74
 • Oznaczenie: GLM 8

Dane techniczne pojazdu:

 • Rok produkcji podwozia: 1981
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Pojemność silnika: 2782 cm³
 • Maksymalna moc netto silnika: 63 kW (86 KM)
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • Rodzaj napędu: 4×2
 • Liczba miejsc siedzących w pojeździe: 7
 • Układ miejsc siedzących w pojeździe: 1+2+4
 • Producent zabudowy: Doeschot-Rosenbauer

Samochód jest wyposażony w motopompę przenośną o wydajności nominalnej 800 l/min.

Sygnalizacja dźwiękowa:

 • generator sygnałów dźwiękowych Vetulani Vemar AS,
 • dwutonowy sygnał pneumatyczny.

Wyposażenie samochodu:

 1. Wyposażenie zamontowane na stałe:
  • stacjonarny maszt oświetleniowy,
  • szperacz,
  • urządzenie sprzęgające,
  • radiotelefon przewoźny.
 2. Najważniejsze wyposażenie ratownicze:
  • motopompa szlamowa,
  • agregat prądotwórczy,
  • armatura wodna: węże pożarnicze – tłoczne i ssawne, prądownice, smok ssawny, kosz do smoka ssawnego, rozdzielacz, zbieracz, przełączniki, klucze do hydrantów – podziemnego i naziemnego oraz zbiornik przenośny na wodę o pojemności 2500 l, pływak,
  • podręczny sprzęt gaśniczy: gaśnice, koc gaśniczy i tłumice,
  • piła łańcuchowa do cięcia drewna,
  • łom wielofunkcyjny (hooligan),
  • liny ratownicze,
  • szelki ratownicze,
  • latarki zwykłe i sygnalizacyjne,
  • sprzęt do oznakowania terenu: taśmy ostrzegawcze, stożki ostrzegawcze i lizaki do kierowania ruchem,
  • drabina pożarnicza nasadkowa (dwa przęsła),
  • radiotelefony przenośne,
  • sorbent,
  • sprzęt logistyczny: miotły, łopaty i widły.

Jednostka z Klęczan zakupiła ten pojazd w 2012 roku za środki własne i sponsorów z OSP Jerzmanowice (powiat krakowski), gdzie służył jako lekki samochód specjalny ratownictwa technicznego. Potem został wyremontowany przy współudziale miejscowych druhów. Jak się dowiedzieliśmy, mimo iż stoi cały rok pod chmurką, cieszy się dużą niezawodnością nawet w zimie.

 


Pozostałe zdjęcia związane z jednostką

 


Składamy serdeczne podziękowania dla Pana Rafała Kasieczki, prezesa OSP Klęczany, za zgodę oraz możliwość przeprowadzenia sesji zdjęciowej, a także za udostępnienie remizy i sprzętu, cenne informacje, poświęcony czas i miłą atmosferę. Wyrazy wdzięczności kierujemy również do druhów – Damiana Budnika, Adriana Pietrzaka i Michała Zaczyka, za wszelką pomoc okazaną podczas spotkania.


Tekst: Łukasz Koszut
Zdjęcia: Łukasz Koszut, Mariusz Węgrzynek

Klęczany, 13.09.2015 r. (aktualizacja: 13.12.2017 r.)