OSP Maszkowice


  • Maszkowice
  • 33-390 Łącko

Ochotnicza Straż Pożarna w Maszkowicach została założona w 1940 roku.

Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Maszkowice to jednostka kategorii S-1, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest nim Mercedes-Benz 608D.

Liczbę wyjazdów ratowniczych jednostki OSP Maszkowice w ostatnich latach prezentuje poniższa tabela.

ROKOGÓŁEMPOŻARYMIEJSCOWE ZAGROŻENIAALARMY FAŁSZYWEPRZEKAZANIE NA ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE REJONU
201331200
201492610
20153320760
20162818820
201732171410
20181811510
201929161030
202037161920

Tekst: Łukasz Koszut
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2021