OSP Maszkowice


  • Maszkowice
  • 33-390 Łącko

Ochotnicza Straż Pożarna w Maszkowicach powstała w 1940 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG)

OSP Maszkowice to jednostka typu S-1, co oznacza, że na jej wyposażeniu znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest to Mercedes-Benz 608D.

Tekst: Łukasz Koszut

26.01.2017 r.