OSP Gołkowice Górne


 • Gołkowice Górne 110
 • 33-388 Gołkowice Górne

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Gołkowicach Górnych powstała w 1922 roku.

Jest to jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Decyzję o włączeniu w jego struktury Komendant Główny PSP wydał w dniu 28 grudnia 2012 roku.

OSP Gołkowice Górne jest wyposażona w system selektywnego alarmowania. W przypadku, gdy zapadnie decyzja o zadysponowaniu jednostki do zdarzenia, syrena zostaje uruchomiona przez dyżurnego operacyjnego Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Dodatkowo  członkowie JOT-u są powiadamiani o alarmie poprzez jednoczesne dzwonienie telefonów komórkowych, a potem za pomocą SMS-a.

Jednostkę Operacyjno-Techniczną (JOT), zakwalifikowaną do II kategorii, tworzą mężczyźni i kobiety.

Przy OSP działa chłopięca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP), która istnieje od 1966 roku).

Na gminne zawody sportowo-pożarnicze grup A i C jednostka wystawia tylko drużynę męską (grupa A).

Obszarem działania OSP Gołkowice Górne z racji przynależności do KSRG-u jest teren miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.

Wodna specjalizacja jednostki oznacza, że OSP Gołkowice Górne realizuje zadania specjalistyczne na poziomie podstawowym w zakresie ratownictwa wodnego.

Liczba wyjazdów jednostki OSP Gołkowice Górne w ostatnich latach:

 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016 – 37
 • 2017

OSP Gołkowice Górne aktywnie działa w sferze pozaratowniczej. Każdego roku jednostka bierze udział w uroczystościach religijnych i patriotycznych na terenie miejscowej parafii oraz Miasta i Gminy Stary Sącz, a także w Gminnych obchodach Dnia Strażaka. Co roku OSP bierze udział w odpuście Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu, obchodach uchwalenia Konstytucji 3 Maja, obchodach Święta Niepodległości w Gołkowicach Górnych, uroczystości patriotyczno-religijnych pod Prehybą oraz pielgrzymce do Łagiewnik. Każdego roku w październiku OSP Gołkowicach Górnych uczestniczy w modlitwie różańcowej w intencji zmarłych strażaków, odwiedza cmentarz i pali znicze. Od kilku lat w miesiącach wakacyjnych w ramach realizacji zadań publicznych dofinansowywanych przez Gminę jednostka przeprowadza rozgrywki sportowe dla druhów. Organizuje ona także pokazy i pogadanki edukacyjne dla uczniów w Zespole Szkół w Gołkowicach oraz Szkole Podstawowej w Skrudzinie. Druhowie włączają się także w organizację Festynu Parafialnego, jak i również biorą udział w licznych zabezpieczeniach różnego rodzaju imprez sportowo-kulturalnych takich jak Zjazd Sądeczan, Sądecka Dych czy SuperOES.

Dobrze układa się współpraca jednostki z Gminą Stary Sącz, która finansuje utrzymanie gotowości bojowej OSP Gołkowice Górne. Przeznacza także pieniądze na sprzęt oraz umundurowanie OSP. Od kilku lat jednostka czyni starania o zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który ma zastąpić wyeksploatowanego Jelcza, który jest najstarszym i w najgorszym stanie technicznym samochodem pożarniczym na terenie Gminy Stary Sącz.


Samochody pożarnicze

OSP Gołkowice Górne to jednostka typu S-2, co oznacza, że na jej wyposażeniu znajdują się dwa samochody pożarnicze.

359[K]84 – GCBA 6/32 Jelcz 325/JZS

Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem na wodę i autopompą

Dane operacyjne pojazdu:

 • Numer operacyjny: 359[K]84 (przed wejściem do KSRG: 348[K]84)
 • Kryptonim radiowy: KF 359-84 (przed wejściem do KSRG: KF 348-84)
 • Oznaczenie: GCBA 6/32

Dane techniczne pojazdu:

 • Rok produkcji podwozia: 1984
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Pojemność silnika: 11100 cm³
 • Maksymalna moc netto silnika: 179 kW (243 KM)
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • Rodzaj napędu: 4×2
 • Liczba miejsc siedzących w pojeździe: 4
 • Układ miejsc siedzących w pojeździe: 1+1+1+1
 • Producent zabudowy: Jelczańskie Zakłady Samochodowe

Układ wodno-pianowy samochodu tworzą między innymi:

 • zbiornik na wodę o pojemności 6000 l,
 • zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 600 l,
 • jednozakresowa autopompa o nominalnej wydajności wodnej 3200 l/min w trybie niskiego ciśnienia (8 bar),
 • linia szybkiego natarcia (wodno-pianowa),
 • stacjonarne działko pożarnicze (wodno-pianowe) o wydajności wodnej 2400 l/min.

Sygnalizacja dźwiękowa:

 • generator sygnałów dźwiękowych Horn Elektronik,
 • jednotonowy sygnał pneumatyczny.

Wyposażenie samochodu:

 1. Wyposażenie zamontowane na stałe:
  • szperacz,
  • urządzenie sprzęgające do ciągnięcia przyczepy,
  • radiotelefon przewoźny,
  • terminal statusów.
 2. Najważniejsze wyposażenie ratownicze:
  • motopompa pływająca,
  • agregat prądotwórczy,
  • sprzęt do ratownictwa medycznego,
  • aparaty powietrzne butlowe  z maskami i sygnalizatorami bezruchu,
  • przenośny maszt oświetleniowy,
  • drabina pożarnicza wysuwana.

Samochód trafił do OSP Gołkowice Górne w 1999 roku. Został tu przekazany przez KM PSP w Nowym Sączu. Zastąpił Stara 25. Zanim Jelcza wprowadzono do podziału bojowego jednostki, druhowie we własnym zakresie wykonali remont pojazdu. Obejmował on naprawę blacharki, malowanie, konserwację podwozia oraz uszczelnienie zbiornika na wodę.

 

359[K]85 – GLBARt 1/12 Mercedes-Benz 814D/Lohr

Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem na wodę i autopompą
Funkcja dodatkowa: techniczna

Dane operacyjne pojazdu:

 • Numer operacyjny: 359[K]85
 • Kryptonim radiowy: KF 359-85
 • Oznaczenie: GLBARt 1/12

Dane techniczne pojazdu:

 • Rok produkcji podwozia: 1991
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Pojemność silnika: 4250 cm³
 • Maksymalna moc netto silnika: 136 KM
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • Rodzaj napędu: 4×4
 • Liczba miejsc siedzących w pojeździe: 7
 • Układ miejsc siedzących w pojeździe: 1+2+4
 • Producent zabudowy: Lohr

Układ wodny samochodu tworzą między innymi:

 • zbiornik na wodę o pojemności 1000 l,
 • dwuzakresowa autopompa o nominalnej wydajności wodnej 1200 l/min w trybie niskiego ciśnienia i nominalnej wydajności wodnej 250 l/min w trybie wysokiego ciśnienia,
 • linia szybkiego natarcia (wodna).

Sygnalizacja dźwiękowa:

 • generator sygnałów dźwiękowych Elfir Zura 6120.

Wyposażenie samochodu:

 1. Wyposażenie zamontowane na stałe:
  • samochodowy maszt oświetleniowy,
  • wyciągarka,
  • urządzenie sprzęgające do ciągnięcia przyczepy,
  • radiotelefon przewoźny,
  • terminal statusów.
 2. Najważniejsze wyposażenie ratownicze:
  • motopompa szlamowa,
  • agregat prądotwórczy,
  • węże pożarnicze ssawne i tłoczne,
  • prądownice,
  • rozdzielacz,
  • zasysacz liniowy,
  • wytwornica pianowa,
  • stojak hydrantowy,
  • gaśnice,
  • nożyco-rozpieracz,
  • pompa spalinowa do narządzi hydraulicznych,
  • piła łańcuchowa do cięcia drewna,
  • łom zwykły,
  • łom wielofunkcyjny typu hooligan,
  • torba PSP-R1,
  • nosze typu deska ze stabilizatorem głowy i pasami,
  • komplet szyn usztywniających,
  • sprzęt do ratownictwa wodnego,
  • aparaty powietrzne butlowe z maskami i sygnalizatorami bezruchu,
  • drabina pożarnicza nasadkowa,
  • radiotelefony przenośne.

Samochód został zakupiony w sierpniu 2013 roku od firmy MAGNA-STEYR położonej w miejscowości Graz w południowo-wschodniej Austrii. Pojazd służył tam w zakładowej straży pożarnej. Koszt zakupu samochodu to 56 700 zł. Gmina Stary Sącz dotowała zakup w kwocie 20 000 zł. Po przybyciu do jednostki samochód wymagał modernizacji dostosowania do potrzeb OSP. Wszystkie prace druhowie wykonali społecznie w czasie wolnym. Pojazd zastąpił Mercedesa-Benza 308.


Inny sprzęt

Na wyposażeniu OSP Gołkowice Górne znajdują się także między innymi:

 • motopompa przenośna,
 • łódź,
 • przyczepa.

Pozostałe zdjęcia związane z jednostką


Składamy serdeczne podziękowania dla Zarządu OSP Gołkowice Górne za zgodę na przeprowadzenie sesji zdjęciowej w jednostce. Wyrazy wdzięczności kierujemy także do członków OSP, którzy byli obecni podczas naszej wizyty, w tym druhny Anity Niemiec, za udostępnienie remizy i sprzętu i poświęcony nam czas. Dziękujemy także Panu Pawłowi Banachowi, naczelnikowi OSP Gołkowice Górne, za przekazaną wiedzę i pomoc w zorganizowaniu spotkania.


Tekst i zdjęcia: Zbigniew Turek

Gołkowice Górne, 12.11.2017 r.