OSP Gołkowice Górne


 • Gołkowice Górne 110
 • 33-388 Gołkowice Górne

Ochotnicza Straż Pożarna w Gołkowicach Górnych została założona w 1922 roku.

Jest to jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Włączono ją w jego struktury decyzją Komendanta Głównego PSP z dniem 28 grudnia 2012 roku.

Więcej informacji

OSP Gołkowice Górne jest wyposażona w system selektywnego alarmowania. W przypadku, gdy zapadnie decyzja o zadysponowaniu jednostki do zdarzenia, syrena zostaje uruchomiona przez dyżurnego operacyjnego Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Dodatkowo  członkowie JOT-u są powiadamiani o alarmie poprzez jednoczesne dzwonienie telefonów komórkowych, a potem za pomocą SMS-a.

Jednostkę Operacyjno-Techniczną (JOT), zakwalifikowaną do II kategorii, tworzą mężczyźni i kobiety.

Przy OSP działa chłopięca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP), która istnieje od 1966 roku).

Na gminne zawody sportowo-pożarnicze grup A i C jednostka wystawia tylko drużynę męską (grupa A).

Obszarem działania OSP Gołkowice Górne z racji przynależności do KSRG-u jest teren miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.

OSP Gołkowice Górne realizuje w zakresie podstawowym jedną dziedzinę ratownictwa specjalistycznego. Jest to:

 • ratownictwo wodne.

Tabela nr 1. Liczba wyjazdów ratowniczych jednostki OSP Gołkowice Górne w latach 2013-2022:

ROKOGÓŁEMPOŻARYMIEJSCOWE ZAGROŻENIAALARMY FAŁSZYWEPRZEKAZANIE NA ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE REJONU
2013134810
201426101411
201523111200
201637141922
201741103010
201847163001
20193882910
202060174111
202154153720
202236142200

Większe akcje, w których brali udział członkowie JOT-u OSP Gołkowice Górne, w latach 2013-2022:

 • 01.02.2013: Mostki. Zawalenie się dachu budynku gospodarczego oraz jego części.
 • 21.02.2014: Stary Sącz. Pożar w budynku mieszkalnym przy ul. Węgierskiej.
 • 06.04.2015: Mostki. Pożar stodoły.
 • 08.04.2016: Gaboń. Pożar poddasza budynku mieszkalnego.
 • 02.12.2017: Olszanka. Wybuch gazu w budynku mieszkalnym.
 • 25.03.2018: Piwniczna-Zdrój. Pożar zabudowań gospodarczych i budynku mieszkalnego na os. Kosarzyska.
 • 01.10.2019: Moszczenica Wyżna. Pożar poddasza budynku gospodarczo-mieszkalnego.
 • 21.09.2020: Nowy Sącz. Pożar marketu ze sprzętem RTV i AGD przy ul. Węgierskiej.
 • 29.10.2021: Nowy Sącz. Pożar budynku stolarni i klubu bilardowego przy ul. Wyczółkowskiego.
 • 17.09.2022: Łazy Brzyńskie. Pożar budynku mieszkalnego.

Logo OSP Gołkowice Górne

OSP Gołkowice Górne aktywnie działa w sferze pozaratowniczej. Każdego roku jednostka bierze udział w uroczystościach religijnych i patriotycznych na terenie miejscowej parafii oraz Miasta i Gminy Stary Sącz, a także w Gminnych obchodach Dnia Strażaka. Co roku OSP bierze udział w odpuście Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu, obchodach uchwalenia Konstytucji 3 Maja, obchodach Święta Niepodległości w Gołkowicach Górnych, uroczystości patriotyczno-religijnych pod Prehybą oraz pielgrzymce do Łagiewnik. Każdego roku w październiku OSP Gołkowicach Górnych uczestniczy w modlitwie różańcowej w intencji zmarłych strażaków, odwiedza cmentarz i pali znicze. Od kilku lat w miesiącach wakacyjnych w ramach realizacji zadań publicznych dofinansowywanych przez Gminę jednostka przeprowadza rozgrywki sportowe dla druhów. Organizuje ona także pokazy i pogadanki edukacyjne dla uczniów w Zespole Szkół w Gołkowicach oraz Szkole Podstawowej w Skrudzinie. Druhowie włączają się także w organizację Festynu Parafialnego, jak i również biorą udział w licznych zabezpieczeniach różnego rodzaju imprez sportowo-kulturalnych takich jak Zjazd Sądeczan, Sądecka Dych czy SuperOES.

Dobrze układa się współpraca jednostki z Gminą Stary Sącz, która finansuje utrzymanie gotowości bojowej OSP Gołkowice Górne. Przeznacza także pieniądze na sprzęt oraz umundurowanie OSP.


Samochody pożarnicze

OSP Gołkowice Górne to jednostka kategorii S-2, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajdują się dwa samochody pożarnicze. Są nimi:

 • 359[K]84 – GCBARt 5,5/42 MAN TGM 18.340/Moto-Truck,
 • 359[K]85 – GLBA 1/12 Mercedes-Benz 814D/Lohr.

359[K]84 – GCBARt 5,5/42 MAN TGM 18.340/Moto-Truck

Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem na wodę i autopompą
Funkcja dodatkowa: techniczna

Więcej informacji

Dane operacyjne:

 • Numer operacyjny: 359[K]84
 • Kryptonim radiowy: KF 359-84
 • Oznaczenie pożarnicze: GCBARt 5,5/42

Najważniejsze dane techniczne:

 • Rok produkcji podwozia: 2018
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Pojemność silnika: 6871 cm³
 • Maksymalna moc netto silnika: 250 kW (340 KM)
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • Rodzaj napędu: 4×4
 • Liczba miejsc siedzących w pojeździe: 6
 • Układ miejsc siedzących w pojeździe: 1+1+4
 • Producent zabudowy: Moto-Truck

Główne elementy układu wodno-pianowego samochodu:

 • zbiornik na wodę o pojemności 5500 l,
 • zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 550 l,
 • dwuzakresowa autopompa o nominalnej wydajności wodnej 4260 l/min w trybie niskiego ciśnienia 8 bar i nominalnej wydajności wodnej 560 l/min w trybie wysokiego ciśnienia 40 bar,
 • linia szybkiego natarcia (wodno-pianowa),
 • stacjonarne działko pożarnicze (wodno-pianowe),
 • instalacja zraszaczowa.

Sygnalizacja dźwiękowa:

 • generator sygnałów świetlno-dźwiękowych Gamet,
 • jednotonowy sygnał pneumatyczny.

Wyposażenie samochodu:

 1. Wyposażenie zamontowane na stałe:
  • stacjonarny maszt oświetleniowy,
  • elektryczna wyciągarka linowa,
  • fala świetlna,
  • urządzenie sprzęgające do ciągnięcia przyczepy,
  • radiotelefon przewoźny,
  • terminal statusów.
 2. Najważniejsze wyposażenie ratownicze:

Samochód przybył do Gołkowic Górnych w dniu 13 grudnia 2018 roku. Do podziału bojowego OSP, w którym zastąpił Jelcza 325, został wprowadzony w tym samym miesiącu. MAN jest pojazdem fabrycznie nowym. Koszt jego zakupu wyniósł 861 tys. zł. Na kwotę tą złożyły się środki finansowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (154 762 zł), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (95 238 zł), Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (200 tys. zł), Gminy Stary Sącz (260 tys. zł, w tym 10 tys. zł to pieniądze pozyskane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gołkowice Górne na 2018 rok) oraz własne OSP (151 tys. zł; zbiórka pieniędzy w Parafii Gołkowice Górne – 13 642 zł, wpłaty sponsorów oraz środki przekazane przez członków jednostki z ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych). Realizacja zadania pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 dla OSP w Gołkowicach Górnych” odbywała się w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” powstałemu w 2018 roku dzięki porozumieniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

359[K]85 – GLBA 1/12 Mercedes-Benz 814D/Lohr

Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem na wodę i autopompą

Więcej informacji

Dane operacyjne:

 • Numer operacyjny: 359[K]85
 • Kryptonim radiowy: KF 359-85
 • Oznaczenie pożarnicze: GLBA 1/12

Dane techniczne pojazdu:

 • Rok produkcji podwozia: 1991
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Pojemność silnika: 4250 cm³
 • Maksymalna moc netto silnika: 136 KM
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • Rodzaj napędu: 4×4
 • Liczba miejsc siedzących w pojeździe: 7
 • Układ miejsc siedzących w pojeździe: 1+2+4
 • Producent zabudowy: Lohr

Układ wodny samochodu tworzą między innymi:

 • zbiornik na wodę o pojemności 1000 l,
 • dwuzakresowa autopompa o nominalnej wydajności wodnej 1200 l/min w trybie niskiego ciśnienia i nominalnej wydajności wodnej 250 l/min w trybie wysokiego ciśnienia,
 • linia szybkiego natarcia (wodna).

Sygnalizacja dźwiękowa:

 • generator sygnałów dźwiękowych Elfir Zura 6120.

Wyposażenie samochodu:

 1. Wyposażenie zamontowane na stałe:
  • stacjonarny maszt oświetleniowy,
  • elektryczna wyciągarka linowa,
  • urządzenie sprzęgające do ciągnięcia przyczepy,
  • radiotelefon przewoźny,
  • terminal statusów.
 2. Najważniejsze wyposażenie ratownicze:
  • motopompa szlamowa,
  • agregat prądotwórczy,
  • węże pożarnicze ssawne i tłoczne,
  • prądownice,
  • rozdzielacz,
  • zasysacz liniowy,
  • wytwornica pianowa,
  • stojak hydrantowy,
  • gaśnice,
  • piła łańcuchowa do cięcia drewna,
  • łom zwykły,
  • łom wielofunkcyjny typu hooligan,
  • torba PSP-R1,
  • nosze typu deska ze stabilizatorem głowy i pasami,
  • komplet szyn usztywniających,
  • sprzęt do ratownictwa wodnego,
  • aparaty powietrzne butlowe z maskami i sygnalizatorami bezruchu,
  • drabina pożarnicza nasadkowa,
  • radiotelefony przenośne.

Samochód został zakupiony w sierpniu 2013 roku od firmy MAGNA-STEYR położonej w miejscowości Graz w południowo-wschodniej Austrii. Pojazd służył tam w zakładowej straży pożarnej. Koszt zakupu samochodu to 56 700 zł. Gmina Stary Sącz dotowała zakup w kwocie 20 000 zł. Po przybyciu do jednostki samochód wymagał modernizacji dostosowania do potrzeb OSP. Wszystkie prace druhowie wykonali społecznie w czasie wolnym. Pojazd zastąpił Mercedesa-Benza 308. Od 2018 roku, czyli od momentu przyjścia do jednostki MAN-a na jego wyposażeniu już nie znajdują się narzędzia hydrauliczne.

 


Samochody pożarnicze będące w przeszłości w podziale bojowym jednostki

359[K]84 – GCBA 6/32 Jelcz 325/JZS

Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem na wodę i autopompą

Więcej informacji

Dane operacyjne:

 • Numer operacyjny: 359[K]84 (przed wejściem do KSRG-u: 348[K]84)
 • Kryptonim radiowy: KF 359-84 (przed wejściem do KSRG-u: KF 348-84)
 • Oznaczenie: GCBA 6/32

Dane techniczne pojazdu:

 • Rok produkcji podwozia: 1984
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Pojemność silnika: 11100 cm³
 • Maksymalna moc netto silnika: 179 kW (243 KM)
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • Rodzaj napędu: 4×2
 • Liczba miejsc siedzących w pojeździe: 4
 • Układ miejsc siedzących w pojeździe: 1+1+1+1
 • Producent zabudowy: Jelczańskie Zakłady Samochodowe

Główne elementy układu wodno-pianowego samochodu:

 • zbiornik na wodę o pojemności 6000 l,
 • zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 600 l,
 • jednozakresowa autopompa o nominalnej wydajności wodnej 3200 l/min w trybie niskiego ciśnienia 8 bar,
 • linia „szybkiego natarcia” (wodno-pianowa),
 • stacjonarne działko pożarnicze (wodno-pianowe) o wydajności wodnej 2400 l/min.

Sygnalizacja dźwiękowa:

 • generator sygnałów dźwiękowych Horn Elektronik,
 • jednotonowy sygnał pneumatyczny.

Wyposażenie samochodu:

 1. Wyposażenie zamontowane na stałe:
  • szperacz,
  • urządzenie sprzęgające do ciągnięcia przyczepy,
  • radiotelefon przewoźny,
  • terminal statusów.
 2. Najważniejsze wyposażenie ratownicze:
  • motopompa pływająca,
  • agregat prądotwórczy,
  • sprzęt do ratownictwa medycznego,
  • aparaty powietrzne butlowe  z maskami i sygnalizatorami bezruchu,
  • przenośny maszt oświetleniowy,
  • drabina pożarnicza wysuwana.

Samochód trafił do OSP Gołkowice Górne w 1999 roku. Został tu przekazany przez KM PSP w Nowym Sączu. Zastąpił Stara 25. Zanim Jelcza wprowadzono do podziału bojowego jednostki, druhowie we własnym zakresie wykonali remont pojazdu. Obejmował on naprawę blacharki, malowanie, konserwację podwozia oraz uszczelnienie zbiornika na wodę. Po przyjściu do jednostki MAN-a został wycofany z podziału bojowego.


Pozostały sprzęt

Na wyposażeniu OSP Gołkowice Górne znajdują się także między innymi:

 • motopompa przenośna,
 • opryskiwacz spalinowy.

Inne zdjęcia związane z jednostką


Tekst i zdjęcia: Zbigniew Turek
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2021