OSP Gostwica


  • Gostwica 
  • 33-386 Podegrodzie

Ochotnicza Straż Pożarna w Gostwicy powstała w 1910 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Gostwica to jednostka typu S-1, co oznacza, że na jej wyposażeniu znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest to Renault G270.

Tekst: Łukasz Koszut

03.12.2017 r.