OSP Gostwica


  • Gostwica 
  • 33-386 Podegrodzie

Ochotnicza Straż Pożarna w Gostwicy została założona w 1910 roku.

Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Gostwica to jednostka kategorii S-1, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest nim Renault G270.

Liczbę wyjazdów ratowniczych jednostki OSP Gostwica w ostatnich latach prezentuje poniższa tabela.

ROKOGÓŁEMPOŻARYMIEJSCOWE ZAGROŻENIAALARMY FAŁSZYWEPRZEKAZANIE NA ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE REJONU
20132141700
20141521210
20151861200
20161810800
20171510500
20182316700
201927161010
20202691610

Tekst: Łukasz Koszut
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2021