SP Emergency Communications


SP EmCom (SP Emergency Communications) jest komórką organizacyjną, działającą w strukturze Polskiego Związku Krótkofalowców, zajmującą się tematyką łączności kryzysowej realizowanej przez krótkofalowców oraz czynnie uczestniczącą w życiu społecznym kraju poprzez bezinteresowne niesienie pomocy obywatelom oraz wspieranie służb odpowiedzialnych za działania w czasie zdarzeń kryzysowych.

Krótkofalowcy tworzą wśród mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej liczną grupę obywateli posiadających możliwość wzajemnego komunikowania się poprzez posiadane urządzenia nadawczo-odbiorcze. W przypadku wystąpienia nagłego bądź długotrwałego zdarzenia kryzysowego, krótkofalowcy mogą okazać się jedynym środkiem, dzięki któremu najbliższe sąsiedztwo, lokalna społeczność będą w stanie przekazać informacje np. o potrzebie pilnej pomocy medycznej, pożarze czy innej sytuacji, która wymaga interwencji służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy. W takich sytuacjach, krótkofalowcy stanowią alternatywne medium przekazu informacji, w czasie, gdy pozostali obywatele mogą być pozbawieni kontaktu. Krótkofalowcy są w stanie zapewnić łączność nawet wtedy, gdy na skutek zdarzeń kryzysowych uszkodzeniu ulegną komercyjne systemy telekomunikacyjne, takie jak telefonia stacjonarna, komórkowa czy internet.

Podstawowymi zadaniami SP EmCom są:

  • podnoszenie umiejętności krótkofalowców w prowadzeniu łączności kryzysowej poprzez organizowanie cyklicznych ćwiczeń łączności na szczeblu krajowym oraz propagowanie udziału w ćwiczeniach GlobalSET o zasięgu międzynarodowym,
  • organizacja współpracy PZK z organami administracji publicznej na szczeblu centralnym, w zakresie organizacji rezerwowych sieci łączności,
  • merytoryczna pomoc lokalnym środowiskom krótkofalarskim w tworzeniu amatorskich sieci ratunkowych,
  • merytoryczna pomoc lokalnym środowiskom krótkofalarskim w nawiązywaniu współpracy z organami administracji publicznej,
  • zapewnienie przepływu informacji związanych z łącznością kryzysową pomiędzy Międzynarodową Unią Radioamatorską IARU a Polskim Związkiem Krótkofalowców,
  • współpraca z krótkofalarskimi organizacjami innych państw, w zakresie krótkofalarskiej łączności kryzysowej.

Osobą odpowiedzialną za działania zespołu SP EmCom jest koordynator łączności kryzysowej PZK, wyznaczony przez Prezydium Polskiego Związku Krótkofalowców. Całość działań jest realizowana przez koordynatora oraz współpracujących z nim krótkofalowców, w tym szefów amatorskich sieci ratunkowych działających na terenie kraju oraz osób funkcyjnych, odpowiedzialnych za poszczególne zagadnienia realizowane przez SP EmCom.

Źródło: www.emcom.pzk.org.pl