OSP Czaczów


  • Czaczów 67B
  • 33-336 Łabowa

Ochotnicza Straż Pożarna w Czaczowie została założona w 1994 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Czaczów to jednostka kategorii S-1, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest nim FSC Żuk.

Liczbę wyjazdów ratowniczych jednostki OSP Czaczów w ostatnich latach prezentuje poniższa tabela.

ROKOGÓŁEMPOŻARYMIEJSCOWE ZAGROŻENIAALARMY FAŁSZYWEPRZEKAZANIE NA ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE REJONU
201321100
201420200
201510100
201630300
201711000
201800000
201900000
20202802800

Tekst: Łukasz Koszut
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2021