OSP Czaczów


  • Czaczów 67B
  • 33-336 Łabowa

Ochotnicza Straż Pożarna w Czaczowie została założona w 1994 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Czaczów to jednostka typu S-1, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest to FSC Żuk.

Tekst: Łukasz Koszut

05.12.2017 r.