OSP Czaczów


  • Czaczów 67B
  • 33-336 Łabowa

Ochotnicza Straż Pożarna w Czaczowie została założona w 1994 roku.

Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

Liczbę wyjazdów ratowniczych jednostki OSP Czaczów w ostatnich latach prezentuje poniższa tabela.

ROKOGÓŁEMPOŻARYMIEJSCOWE ZAGROŻENIAALARMY FAŁSZYWEPRZEKAZANIE NA ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE REJONU
201321100
201420200
201510100
201630300
201711000
201800000
201900000
20202802800
202191800

Do większych akcji w niedalekiej przeszłości, w których brali udział członkowie JOT-u OSP Czaczów zaliczyć można:

  • 06.06.2020: Bącza-Kunina. Poszukiwania osoby zaginionej.

Samochód pożarniczy

OSP Czaczów to jednostka kategorii S-1, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest nim Daewoo Lublin 3.

348[K]64 – GLM Daewoo Lublin 3

Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z motopompą


Tekst: Łukasz Koszut
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2022