OSP Krużlowa Niżna


  • Krużlowa Niżna
  • 33-325 Krużlowa Wyżna

Ochotnicza Straż Pożarna w Krużlowej Niżnej powstała w 1952 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Krużlowa Niżna to jednostka typu S-2, co oznacza, że na jej wyposażeniu znajdują się dwa samochody pożarnicze. Są to Mercedes-Benz 1113 oraz FSC Żuk.

Tekst: Łukasz Koszut

23.12.2017 r.