OSP Mystków


 • Mystków 477
 • 33-334 Kamionka Wielka

Ochotnicza Straż Pożarna w Mystkowie została założona w 1951 roku.

Jest to jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Decyzję o włączeniu w jego struktury Komendant Główny PSP wydał w dniu 4 maja 2016 roku.

Więcej informacji

OSP Mystków jest wyposażona w system selektywnego alarmowania, który załącza syrenę alarmową a moduł GSM wysyła powiadomienia na zaprogramowane numery telefonu druhów – część w formie sms-a, część w formie połączenia głosowego.

Jednostkę Operacyjno-Techniczną (JOT), zakwalifikowaną do II kategorii, tworzą głównie mężczyźni, lecz są w niej także kobiety.

Przy OSP działają dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP) – chłopięca oraz dziewczęca.

Na zawody sportowo-pożarnicze grup A i C jednostka wystawia zarówno drużynę męską (grupa A) jak i kobiecą (grupa C).

Obszar działania OSP Mystków to głównie teren macierzystej miejscowości, a także całej gminy Kamionka Wielka, ale też miasto Nowy Sącz i powiat nowosądecki z racji przynależności do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zdarzało się w przeszłości, że jednostka była dysponowana do sąsiednich gmin – Grybów oraz Chełmiec, a także do Nowego Sącza.

Tabela nr 1. Liczba wyjazdów ratowniczych jednostki OSP Mystków w latach 2013-2022.

ROKOGÓŁEMPOŻARYMIEJSCOWE ZAGROŻENIAALARMY FAŁSZYWEPRZEKAZANIE NA ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE REJONU
20132762100
201438132410
20152571800
201653103436
201754182916
201848152904
201956163622
202046172414
202155133714
20222752200

Do większych akcji z nieodległej przeszłości, w których brali udział członkowie JOT-u OSP Mystków zaliczyć można:

 • 07.01.2013: Kamionka Wielka. Pożar wiaty garażowej.
 • 13.02.2014: Mystków. Pożar budynku gospodarczego.
 • 23.12.2015: Kamionka Wielka. Pożar budynku gospodarczego.
 • 30.09.2016: Krasne Potockie. Pożar w zakładzie produkcji opon.
 • 5.01.2017: Mystków. Pożar fermy drobiu.
 • 23.02.2018: Binczarowa. Pożar budynku gospodarczego z garażem.
 • 23.12.2019: Nowy Sącz. Pożar budynku mieszkalnego przy ul. Mała Góra.
 • 21.09.2020: Nowy Sącz. Pożar marketu ze sprzętem AGD i RTV przy ul. Węgierskiej.
 • 29.10.2021: Nowy Sącz. Pożar budynku stolarni i klubu bilardowego przy ul. Wyczółkowskiego.
 • 2022:

Ochotnicy z Mystkowa corocznie biorą udział w zabezpieczeniu uroczystości kościelnych oraz różnego rodzaju imprez, np. w 2015 roku były to 72. Tour de Pologne i finał II Małopolskiego Pucharu w Towarzyskich Rajdach Konnych w Kamionce Wielkiej.

Obecna remiza OSP Mystków została oddana do użytku i poświęcona w 1995 roku. Jej budowa trwała 11 lat (prace rozpoczęto w 1984 roku), finansowana była ze środków gminy Kamionka Wielka. Prace wykończeniowe w większości wykonywali sami mieszkańcy i strażacy. W ostatnim czasie wykonano remont elewacji budynku remizy, który jest własnością jednostki. Poruszając wątek strażnicy nie sposób nie zwrócić uwagi na zdobiącą ją płaskorzeźbę wykonaną w 2003 roku przez śp. dh Bolesława Gieńca, która przedstawia św. Floriana. Wewnątrz natomiast można podziwiać odnowioną zabytkową pompę ręczną, znajdującą się na wyposażeniu OSP Mystków od początku jej istnienia.

Dobrze układa się współpraca jednostki z gminą Kamionka Wielka, która w miarę swoich możliwości przeznacza środki na zakup niezbędnego dla druhów sprzętu, czy też naprawę niesprawnego wyposażenia.

osp_mystkow_logo

Logo OSP Mystków


Samochody pożarnicze

OSP Mystków to jednostka kategorii S-3, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajdują się trzy samochody pożarnicze. Są nimi Nissan Navara D40 FL, Renault Premium 270.18 oraz Volvo FL280.

 

Samochody pożarnicze OSP Mystków (stan na dzień 29 kwietnia 2018 roku).

 

 

 

349[K]38 – SLRR Nissan Navara D40 FL

Lekki samochód specjalny rozpoznawczo-ratowniczy

Więcej informacji

Dane operacyjne pojazdu:

 • Numer operacyjny: 349[K]38
 • Kryptonim radiowy: KF 349-38
 • Oznaczenie: SLRR

Dane techniczne pojazdu:

 • Rok produkcji podwozia: 2012
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Pojemność silnika: 2488 cm³
 • Maksymalna moc netto silnika: 140 kW (190 KM)
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • Rodzaj napędu: 4×4
 • Liczba miejsc siedzących w pojeździe: 5
 • Układ miejsc siedzących w pojeździe: 1+1+3

Sygnalizacja dźwiękowa:

 • generator sygnałów świetlno-dźwiękowych Strobos STBS-150.

Wyposażenie samochodu:

 1. Wyposażenie zamontowane na stałe:
  • urządzenie sprzęgające do ciągnięcia przyczepy,
  • radiotelefon przewoźny.
 2. Najważniejsze wyposażenie ratownicze:
  • gaśnice,
  • radiotelefony przenośne,
  • sorbent,
  • opryskiwacz wraz z dyspergentem.

Samochód znajduje się w OSP Mystków od 2017 roku. Jego zakup był możliwy dzięki środkom własnym jednostki oraz pomocy finansowej Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej. Znaczną część wartości pojazdu pokryto ze sprzedaży Volkswagena Transportera T4, którego Nissan zastąpił w podziale bojowym OSP Mystków. Przystosowanie do celów pożarniczych, obejmujące m.in. wykonanie zabudowy przedziału sprzętowego, zostało wykonane nakładem i pracą druhów. Całkowity koszt samochodu to 45 tys. zł. W 2018 roku zamontowano bagażnik dachowy.

 

349[K]39 – GCBM 12/16 Renault Premium 270.18

osp_mystkow_renault_01

Ciężki samochód gaśniczy ze zbiornikiem na wodę i motopompą – cysterna

Więcej informacji

Dane operacyjne pojazdu:

 • Numer operacyjny: 349[K]39 (przed wejściem do KSRG – 347[K]43)
 • Kryptonim radiowy: KF 349-39 (przed wejściem do KSRG – KF 347-43)
 • Oznaczenie: GCBM 12/16

Dane techniczne pojazdu:

 • Rok produkcji podwozia: 2004
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Pojemność silnika: 6174 cm³
 • Maksymalna moc netto silnika: 198 kW (269 KM)
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • Rodzaj napędu: 4×2
 • Liczba miejsc siedzących w pojeździe: 3
 • Układ miejsc siedzących w pojeździe: 1+2

Układ wodny samochodu tworzą między innymi:

 • zbiornik na wodę o pojemności 12000 l,
 • motopompa do wody czystej o wydajności 1640 l/min.

Sygnalizacja dźwiękowa:

 • generator sygnałów świetlno-dźwiękowych Strobos STBS-150,
 • jednotonowy sygnał pneumatyczny.

Wyposażenie samochodu:

 1. Wyposażenie zamontowane na stałe:
  • urządzenie sprzęgające do ciągnięcia przyczepy,
  • radiotelefon przewoźny.
 2. Najważniejsze wyposażenie ratownicze:
  • armatura wodna: węże pożarnicze tłoczne, rozdzielacz, przełączniki, klucze do hydrantów – nadziemnego i podziemnego,
  • gaśnica,
  • latarki
  • sprzęt do oznakowania terenu: stożki ostrzegawcze, lizaki do kierowania ruchem,
  • radiotelefon przenośny.

Samochód wprowadzono do podziału bojowego jednostki końcem kwietnia 2016 roku. Pieniądze na jego zakup wyłożyły OSP Mystków i Gmina Kamionka Wielka. Renault zakupiony został od prywatnej firmy z Limanowej, która zajmuje się m.in. handlem używanych samochodów sprowadzonych z zagranicy, po czym przystosowany do celów pożarniczych staraniem mystkowskich druhów. Jego całkowity koszt to 65 tys. zł. Pojazd z racji tego, że posiada duży zbiornik na wodę i niewielkie gabaryty, jest dysponowany do większych pożarów na terenie macierzystej miejscowości, jak również całej gminy Kamionka Wielka, a nawet powiatu nowosądeckiego, stanowiąc zaopatrzenie wodne innych wozów strażackich uczestniczących w akcji (Renault nie jest przystosowany do samodzielnego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych). Od momentu wprowadzenia do podziału bojowego samochód brał udział w akcjach gaszenia pożarów – stodoły w Bączej-Kuninie w gminie Nawojowa (14.06.2016), w hali produkcyjnej tartaku w Królowej Górnej (27.09.2016) oraz w zakładzie produkcji opon w Krasnem Potockiem w gminie Chełmiec (30.09.2016). Jak dowiedzieliśmy się cysterna będzie także dowozić wodę do celów gospodarczych mieszkańcom gminy Kamionka Wielka.


Archiwum samochodów pożarniczych wycofanych z podziału bojowego jednostki

349[K]37 – GCBARt 3/28 Volvo FL10/Autokaross i Floby

Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem na wodę i autopompą
Funkcja dodatkowa: techniczna

Więcej informacji

Dane operacyjne pojazdu:

 • Numer operacyjny: 349[K]37 (przed wejściem do KSRG – 347[K]41)
 • Kryptonim radiowy: KF 349-37 (przed wejściem do KSRG – KF 347-41)
 • Oznaczenie: GCBARt 3/28

Dane techniczne pojazdu:

 • Rok produkcji podwozia: 1999
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Pojemność silnika: 11000 cm³
 • Maksymalna moc netto silnika: 235 kW (320 KM)
 • Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna
 • Rodzaj napędu: 4×4
 • Liczba miejsc siedzących w pojeździe: 5
 • Układ miejsc siedzących w pojeździe: 1+1+3
 • Producent zabudowy: Autokaross i Floby

Układ wodno-pianowy samochodu tworzą między innymi:

 • zbiornik na wodę o pojemności 3000 l,
 • zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 400 l,
 • jednozakresowa autopompa o nominalnej wydajności wodnej 2800 l/min w trybie niskiego ciśnienia,
 • linia szybkiego natarcia (wodna).

Sygnalizacja dźwiękowa:

 • generator sygnałów świetlno-dźwiękowych Strobos STBS-150,
 • jednotonowy sygnał pneumatyczny.

Wyposażenie samochodu:

 1. Wyposażenie zamontowane na stałe:
  • stacjonarny maszt oświetleniowy,
  • fala świetlna,
  • urządzenie sprzęgające do ciągnięcia przyczepy,
  • radiotelefon przewoźny.
 2. Najważniejsze wyposażenie ratownicze:
  • motopompa pływająca,
  • motopompa szlamowa,
  • motopompa do wody czystej,
  • agregat oddymiający,
  • agregaty prądotwórcze,
  • węże pożarnicze tłoczne i ssawne,
  • prądownice,
  • wytwornica pianowa,
  • zasysacz liniowy,
  • rozdzielacz,
  • przełączniki,
  • klucze do hydrantów nadziemnego i podziemnego,
  • stojak hydrantowy,
  • gaśnice,
  • tłumice,
  • ciężki zestaw narzędzi hydraulicznych (m.in. rozpieracz ramieniowy wraz z kompletem łańcuchów, nożyce hydrauliczne, rozpieracz kolumnowy, pompa hydrauliczna, zestaw podkładów i klinów do stabilizacji),
  • piła łańcuchowa do cięcia drewna,
  • piła tarczowa do cięcia betonu i stali,
  • nożyce do cięcia drutu,
  • łom zwykły,
  • łom wielofunkcyjny typu hooligan,
  • siekiery,
  • młoty,
  • szelki ratownicze,
  • torba OSP-R1,
  • nosze typu deska wraz ze stabilizatorem głowy,
  • komplet szyn usztywniających,
  • defibrylator,
  • kombinezony na szerszenie,
  • aparaty powietrzne butlowe wraz z maskami i sygnalizatorami bezruchu,
  • reflektory,
  • latarki zwykłe,
  • przenośny maszt oświetleniowy,
  • taśmy ostrzegawcze,
  • stożki ostrzegawcze,
  • lizaki do kierowania ruchem,
  • drabina wysuwana,
  • drabina nasadkowa (cztery przęsła),
  • radiotelefony przenośne,
  • sorbent,
  • wózek do sorbentu,
  • opryskiwacz wraz dyspergentem,
  • łopaty,
  • widły,
  • miotły.

Samochód wprowadzono do podziału bojowego jednostki końcem września 2014 roku. Zastąpił Steyera 791. Został zakupiony ze środków własnych OSP Mystków oraz Gminy Kamionka Wielka od prywatnej firmy z Kielna koło Gdyni, która zajmuje się m.in. handlem używanych wozów strażackich sprowadzonych z zagranicy (Volvo należące do mystkowskich druhów trafiło do Polski ze Szwecji). Pojazd kosztował 125 tys. zł. W 2016 roku przeprowadzono mały lifting samochodu. Zamontowana została nowa belka sygnalizacyjna oraz halogeny na dachu, a także wymieniono generator sygnałów świetlno-dźwiękowych. Stary produkcji szwedzkiej firmy Standby zastąpiono polskim Strobosem STBS-150.

A tak wyglądało Volvo przed małym liftingiem przeprowadzonym w 2016 roku.

 349[K]38 – GLM 8 Volkswagen Transporter T4

osp_mystow_t4_01

Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z motopompą

Więcej informacji

Dane operacyjne pojazdu:

 • Numer operacyjny: 349[K]38 (przed wejściem do KSRG – 347[K]42)
 • Kryptonim radiowy: KF 349-38 (przed wejściem do KSRG – KF 347-42)
 • Oznaczenie: GLM 8

Dane techniczne pojazdu:

 • Rok produkcji podwozia: 2001
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Pojemność silnika: 2461 cm³
 • Maksymalna moc netto silnika: 75 kW (102 KM)
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • Rodzaj napędu: 4×4
 • Liczba miejsc siedzących w pojeździe: 8
 • Układ miejsc siedzących w pojeździe: 1+1+3+3

Samochód jest wyposażony w motopompę przenośną o nominalnej wydajności wodnej 800 l/min przy ciśnieniu 8 bar i wysokości ssania 1,5 m.

Sygnalizacja dźwiękowa:

 • generator sygnałów dźwiękowych Horn Elektronik.

Wyposażenie samochodu:

 1. Wyposażenie zamontowane na stałe:
  • urządzenie sprzęgające do ciągnięcia przyczepy,
  • radiotelefon przewoźny.
 2. Najważniejsze wyposażenie ratownicze:
  • węże pożarnicze tłoczne,
  • węże pożarnicze ssawne,
  • prądownice,
  • smok ssawny,
  • rozdzielacz,
  • zbieracz,
  • gaśnica,
  • piła łańcuchowa do cięcia drewna,
  • łom zwykły,
  • topór strażacki,
  • apteczka pierwszej pomocy,
  • reflektory,
  • akumulatorowy maszt oświetleniowy LED,
  • taśmy ostrzegawcze,
  • stożki ostrzegawcze,
  • lizaki do kierowania ruchem,
  • drabina pożarnicza wysuwana,
  • radiotelefony przenośne,
  • łopaty.

Pojazd trafił do jednostki w 2008 roku i zastąpił w jej podziale bojowym FSC Żuka. Pozyskany został za środki własne OSP Mystków oraz Gminy Kamionka Wielka od osoby prywatnej, po czym przystosowany do celów pożarniczych, m.in. zabudowa przedziału sprzętowego za fundusze jednostki. Całkowity koszt samochodu to 40 tys. zł. W 2017 roku został sprzedany do OSP Kijanki (województwo podkarpackie, powiat kolbuszowski, gmina Dzikowiec).


Quad

W 2018 roku na wyposażenie OSP Mystków trafił quad razem z przyczepą do jego transportu. Zakup zestawu wartego 60 tys. zł był możliwy dzięki środkom własnym jednostki oraz przekazanym przez Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej (30 tys. zł).

349-Q1

Outlander Can-Am

Więcej informacji

Dane operacyjne pojazdu:

 • Numer operacyjny: 349-Q1

Dane techniczne pojazdu:

 • Rok produkcji:
 • Rodzaj paliwa:
 • Pojemność silnika: 650 cm3
 • Maksymalna moc netto silnika:
 • Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna
 • Rodzaj napędu: 6×6
 • Liczba miejsc siedzących: 1


Przyczepa

Strażacy-ochotnicy z Mystkowa dysponują jedną przyczepą.

349-P1

Przyczepa do transportu quada

Więcej informacji

Dane operacyjne przyczepy:

 • Numer operacyjny: 349-P1

Dane techniczne przyczepy:

 • Rok produkcji:
 • Ładowność:
 • Liczba osi: 1
 • Producent: Temared

Inne zdjęcia związane z jednostką


Składamy serdeczne podziękowania dla Zarządu OSP Mystków za zgodę na przeprowadzenie sesji zdjęciowej w jednostce. Wyrazy wdzięczności kierujemy do Pana Zbigniewa Hebdy, prezesa OSP Mystków i  druha Piotra Jawora, za udostępnienie remizy i sprzętu, przekazaną wiedzę i poświęcony nam czas.


Tekst: Łukasz Koszut
Zdjęcia: Łukasz Koszut, Zbigniew Turek, Mariusz Węgrzynek

Mystków, 29.04.2018 r.