OSP Muszynka


 • Muszynka 51
 • 33-383 Tylicz

Ochotnicza Straż Pożarna w Muszynce została założona w 1920 roku.

Jednostka nie jest włączona w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

Jej obszar działania to teren macierzystej miejscowości oraz pozostałych położonych w gminie Krynica-Zdrój i rejonie tzw. pomocy wzajemnej (m.in. na Słowacji).

Jednostka Operacyjno-Techniczna (JOT) w OSP Muszynka zakwalifikowana jest do III kategorii. W jej skład wchodzą zarówno mężczyźni jak i kobiety.

W remizie zainstalowany jest system selektywnego alarmowania. W przypadku, gdy zapadnie decyzja o zadysponowaniu jednostki do zdarzenia, syrenę zdalnie, drogą radiową uruchamia dyżurny operacyjny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Dodatkowo członkowie JOT-u są jednocześnie powiadamiani o alarmie, najpierw  dzwonieniem ich telefonów komórkowych, a następnie SMS-ami.

Przy OSP Muszynka działają dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP) – chłopięca i dziewczęca.

Na gminne zawody sportowo-pożarnicze grup A i C jednostka wystawia drużynę męską (grupa A) oraz drużynę kobiecą (grupa C).

Tabela nr 1. Liczba wyjazdów ratowniczych jednostki OSP Muszynka w latach 2013-2022.

ROKOGÓŁEMPOŻARYMIEJSCOWE ZAGROŻENIAALARMY FAŁSZYWEPRZEKAZANIE NA ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE REJONU
201311000
201451400
201542200
201674300
201782600
201852300
2019125700
202054100
2021115600
2022112900

Większe akcje, w których brali udział członkowie JOT-u OSP Muszynka w latach 2013-2022:

 • 2013:
 • 2014:
 • 2015:
 • 2016:
 • 2017: Poszukiwania zaginionego mężczyzny, które trwały dwa dni w miejscowości Wojkowa i po terenie lasów słowackich.
 • 2018:
 • 2019:
 • 2020:
 • 2021:
 • 2022:

Logo OSP Muszynka

Działalność pozaratownicza OSP Muszynka polega m.in. na regularnie prowadzonych szkoleniach oraz pogadanek z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz zawiadamiania służb ratowniczych dla dzieci w szkole w klasach od I-IV oraz przedszkolu.


Samochód pożarniczy

OSP Muszynka to jednostka kategorii S-1, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest nim MAN TGM 13.290.

348[K]43 – GBA 3,5/27 MAN TGM 13.290/Stolarczyk

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem na wodę i autopompą

Więcej informacji

Dane operacyjne:

 • Numer operacyjny: 348[K]43
 • Kryptonim radiowy: KF 348-43
 • Oznaczenie pożarnicze: GBA 3,5/27

Najważniejsze dane techniczne:

 • Rok produkcji podwozia: 2020
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Pojemność silnika: 6871 cm³
 • Maksymalna moc netto silnika: 213 kW (290 KM)
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • Rodzaj napędu: 4×4
 • Liczba miejsc siedzących w pojeździe: 6
 • Układ miejsc siedzących w pojeździe: 1+1+4
 • Producent zabudowy: Stolarczyk

Główne elementy układu wodno-pianowego:

 • zbiornik na wodę o pojemności 3500 l,
 • zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 350 l,
 • dwuzakresowa autopompa o następujących nominalnych wydajnościach wodnych – 2700 l/min w trybie niskiego ciśnienia 8 bar i 500 l/min w trybie wysokiego ciśnienia 40 bar,
 • linia szybkiego natarcia (wodno-pianowa),
 • stacjonarne działko pożarnicze (wodno-pianowe) o wydajności wodnej 1600 l/min,
 • instalacja zraszaczowa.

Sygnalizacja dźwiękowa:

 • generator dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych pojazdu uprzywilejowanego Elektra ESG 100,
 • jednotonowy sygnał pneumatyczny.

Najważniejsze wyposażenie:

 1. Wyposażenie zamontowane na stałe:
  • stacjonarny maszt oświetleniowy,
  • elektryczna wyciągarka linowa,
  • fala świetlna,
  • zaczep holowniczy paszczowy,
  • radiotelefon przewoźny,
  • reflektory dalekosiężne.
 2. Wyposażenie ratownicze:
  • motopompa pływająca,
  • motopompa szlamowa,
  • przenośny agregat prądotwórczy,
  • węże pożarnicze tłoczne,
  • węże pożarnicze ssawne,
  • prądownice,
  • wytwornica piany średniej,
  • smok ssawny,
  • rozdzielacz,
  • przełączniki,
  • tłumice,
  • piła łańcuchowa do cięcia drewna,
  • łom,
  • siekiera,
  • bosaki,
  • liny,
  • torba PSP R1,
  • nosze typu deska ze stabilizatorem głowy i pasami,
  • komplet szyn usztywniających,
  • kamizelki klasyczne (kapoki),
  • wodery,
  • aparaty powietrzne z butlami, maskami i sygnalizatorami bezruchu,
  • przenośny maszt oświetleniowy,
  • drabina pożarnicza wysuwana,
  • radiotelefony przenośne,
  • sorbent,
  • łopaty,
  • szpadle,
  • miotły.

MAN przybył do OSP Muszynka 18.12.2020 (piątek). To samochód fabrycznie nowy. Kosztował 854 850 zł, a głównym źródłem finansowania był Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Do podziału bojowego jednostki pojazd został wprowadzony 23.12.2020 (środa), zastępując w nim Mercedesa-Benza 911, popularną „Świnkę” – średni samochód ratowniczo-gaśniczy z autopompą i motopompą (GAM), który niestety nie posiadał zbiornika na wodę. „KAZIK” – tak decyzją wszystkich strażaków-ochotników z Muszynki nazwano MAN-a. To na cześć obecnego naczelnika jednostki, druha Kazimierza Gałęziowskiego, w dowód uznania za jego zaangażowanie w pozyskanie pojazdu.

Tekst: Łukasz Koszut

Ostatnia aktualizacja: 12.02.2023