OSP Muszynka


  • Muszynka 51
  • 33-383 Tylicz

Ochotnicza Straż Pożarna w Muszynce została założona w 1920 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Muszynka to jednostka kategorii S-1, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest nim Mercedes-Benz 911.

Liczbę wyjazdów ratowniczych jednostki OSP Muszynka w ostatnich latach prezentuje poniższa tabela.

ROKOGÓŁEMPOŻARYMIEJSCOWE ZAGROŻENIAALARMY FAŁSZYWEPRZEKAZANIE NA ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE REJONU
201311000
201451400
201542200
201674300
201782600
201852300
2019125700

Tekst: Łukasz Koszut

07.02.2020 r.