OSP Muszynka


  • Muszynka 51
  • 33-383 Tylicz

Ochotnicza Straż Pożarna w Muszynce powstała w 1920 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Muszynka to jednostka typu S-1, co oznacza, że na jej wyposażeniu znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest to Mercedes-Benz 911.

Tekst: Łukasz Koszut

30.11.2017 r.