OSP Wyskitna


  • Wyskitna
  • 33-331 Stróże

Ochotnicza Straż Pożarna w Wyskitnej powstała w 1967 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Wyskitna to jednostka typu S-1, co oznacza, że na jej wyposażeniu znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest to Mercedes-Benz 1017.

Tekst: Łukasz Koszut

25.11.2017 r.