OSP Wyskitna


  • Wyskitna
  • 33-331 Stróże

Ochotnicza Straż Pożarna w Wyskitnej została założona w 1967 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Wyskitna to jednostka typu S-1, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest nim Mercedes-Benz 1017.

Liczbę wyjazdów ratowniczych jednostki OSP Wyskitna w ostatnich latach prezentuje poniższa tabela.

ROKOGÓŁEMPOŻARYMIEJSCOWE ZAGROŻENIAALARMY FAŁSZYWEPRZEKAZANIE NA ZABEZPIECZENIE REJONU
201390900
201430300
201564200
201681700
201793600
201821100

Tekst: Łukasz Koszut

15.02.2019 r.