OSP Juraszowa


  • Juraszowa 48
  • 33-386 Podegrodzie

Ochotnicza Straż Pożarna w Juraszowej została założona w 1964 roku.

Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Juraszowa to jednostka kategorii S-1, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest nim Mercedes-Benz 911.

Liczbę wyjazdów ratowniczych jednostki OSP Juraszowa w ostatnich latach prezentuje poniższa tabela.

ROKOGÓŁEMPOŻARYMIEJSCOWE ZAGROŻENIAALARMY FAŁSZYWEPRZEKAZANIE NA ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE REJONU
201310100
201430300
201553200
201632100
201741300
201831200
 201961500
202073400

Tekst: Łukasz Koszut
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2021