OSP Juraszowa


  • Juraszowa 48
  • 33-386 Podegrodzie

Ochotnicza Straż Pożarna w Juraszowej powstała w 1964 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Juraszowa to jednostka typu S-1, co oznacza, że na jej wyposażeniu znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest to Mercedes-Benz 911.

Tekst: Łukasz Koszut

03.12.2017 r.