OSP Siołkowa


  • Siołkowa
  • 33-330 Grybów

Ochotnicza Straż Pożarna w Siołkowej została założona w 1911 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Siołkowa to jednostka typu S-1, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest nim Mercedes Benz 1113.

Liczbę wyjazdów ratowniczych jednostki OSP Siołkowa w ostatnich latach prezentuje poniższa tabela.

ROKOGÓŁEMPOŻARYMIEJSCOWE ZAGROŻENIAALARMY FAŁSZYWEPRZEKAZANIE NA ZABEZPIECZENIE REJONU
20132371600
2014136700
201535171800
20161441000
20172920900
201836211410

Tekst: Łukasz Koszut

15.02.2019 r.