OSP Siołkowa


  • Siołkowa
  • 33-330 Grybów

Ochotnicza Straż Pożarna w Siołkowej została założona w 1911 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Siołkowa to jednostka kategorii S-1, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest nim MAN 14.224.

Liczbę wyjazdów ratowniczych jednostki OSP Siołkowa w ostatnich latach prezentuje poniższa tabela.

ROKOGÓŁEMPOŻARYMIEJSCOWE ZAGROŻENIAALARMY FAŁSZYWEPRZEKAZANIE NA ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE REJONU
20132371600
2014136700
201535171800
20161441000
20172920900
201836211410
201935161810
20202113800
20212322100

Tekst: Łukasz Koszut
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2022