OSP Siołkowa


  • Siołkowa
  • 33-330 Grybów

Ochotnicza Straż Pożarna w Siołkowej powstała w 1911 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Siołkowa to jednostka typu S-1, co oznacza, że na jej wyposażeniu znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest to Mercedes Benz 1113.

Tekst: Łukasz Koszut

26.11.2017 r.