OSP Złockie


  • Złockie
  • 33-370 Muszyna

Ochotnicza Straż Pożarna w Złockiem powstała w 1952 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Złockie to jednostka typu S-1, co oznacza, że na jej wyposażeniu znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest to Renault Master I.

Tekst: Łukasz Koszut

19.01.2018 r.