OSP Gródek


  • Gródek 92
  • 33-331 Stróże

Ochotnicza Straż Pożarna w Gródku powstała w 1947 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Gródek to jednostka typu S-1, co oznacza, że na jej wyposażeniu znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest to Mercedes-Benz 1113.

Teskt: Łukasz Koszut

27.11.2017 r.