OSP Gródek


  • Gródek 92
  • 33-331 Stróże

Ochotnicza Straż Pożarna w Gródku została założona w 1947 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Gródek to jednostka kategorii S-1, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest nim Mercedes-Benz 1429.

Liczbę wyjazdów ratowniczych jednostki OSP Gródek w ostatnich latach prezentuje poniższa tabela.

ROKOGÓŁEMPOŻARYMIEJSCOWE ZAGROŻENIAALARMY FAŁSZYWEPRZEKAZANIE NA ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE REJONU
201300000
201440400
201510100
201621100
201742200
201821100
2019104600
202054010
202171600

Teskt: Łukasz Koszut
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2022