OSP Gródek


 • Gródek 92
 • 33-331 Stróże

Ochotnicza Straż Pożarna w Gródku została założona w 1947 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Gródek to jednostka kategorii S-1, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest nim Mercedes-Benz 1429.

Tabela nr 1. Liczba wyjazdów ratowniczych jednostki OSP Gródek w latach 2013-2023.

ROKOGÓŁEMPOŻARYMIEJSCOWE ZAGROŻENIAALARMY FAŁSZYWEPRZEKAZANIE NA ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE REJONU
201300000
201440400
201510100
201621100
201742200
201821100
2019104600
202054010
202171600
2022102800
20231531200

Większe akcje, w których brali udział członkowie JOT-u OSP Gródek w latach 2013-2023:

 • 2013:
 • 2014:
 • 2015:
 • 2016:
 • 2017:
 • 2018:
 • 2019:
 • 2020:
 • 2021:
 • 2022:
 • 2023:

Teskt: Łukasz Koszut
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2024