OSP Zabrzeż


 • Zabrzeż 394
 • 33-390 Łącko

Ochotnicza Straż Pożarna w Zabrzeży została założona w 1941 roku.

Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

Więcej informacji

OSP Zabrzeż wyposażona jest w system selektywnego alarmowania. W przypadku, gdy zapadnie decyzja o zadysponowaniu jednostki do zdarzenia, syrenę uruchamia dyżurny operacyjny ze Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Dodatkowo członkowie JOT-u otrzymują na swoje telefony komórkowe powiadomienia o alarmie w formie SMS-a, a dzięki serwisowi ALARMOWANIE.PL jednocześnie także poprzez dzwonienie.

Jednostkę Operacyjno-Techniczną (JOT), zakwalifikowaną do III kategorii, tworzą mężczyźni i kobiety.

Przy OSP działa mieszana Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP).

Na gminne zawody sportowo-pożarnicze grup A i C jednostka wystawia tylko drużynę męską (grupa A).

Obszarem działania OSP Zabrzeż jest teren macierzystej miejscowości oraz gminy Łącko. Warto zaznaczyć, że jednostka zlokalizowana jest na pograniczu trzech powiatów (nowosądeckiego, limanowskiego i nowotarskiego). Zdarza się, że strażacy z Zabrzeży są dysponowani do zdarzeń w sąsiednich gminach powiatów ościennych (gminy Kamienica i Ochotnica Dolna). Tak było np. 30 kwietnia 2015 roku kiedy pojechali pożaru budynku mieszkalnego i zabudowań gospodarczych w Tylmanowej (powiat nowotarski, gmina Ochotnica Dolna) oraz 18 lipca 2016 roku, gdy interweniowali w Kamienicy (powiat limanowski, gmina Kamienica) przy zderzeniu dwóch samochodów osobowych.

Najczęściej są wzywani do miejscowych zagrożeń, zwłaszcza do wypadków komunikacyjnych (pamiętajmy, że jednostka zlokalizowana jest u zbiegu dwóch dróg wojewódzkich o numerach 968 i 969), neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych na jezdni jak i działań przeciwpowodziowych. Są także wyjazdy do pożarów, np. suchych traw, ale i różnego rodzaju budynków. Tutaj zaznaczyć należy jednak, że ochotnicy z Zabrzeży jak wiadomo nie posiadają samochodu pożarniczego z dużym zbiornikiem na wodę, toteż jeżeli są zadysponowani do tego typu zdarzeń to głownie po to, by zwiększyć potencjał ludzki ma miejscu akcji, bądź też ewentualnie podmienić ratowników, jeżeli działania są długotrwałe, zorganizować punkt czerpania wody do celów gaśniczych na różnego rodzaju ciekach, jak i również pomóc w pracach rozbiórkowych.

Liczbę wyjazdów ratowniczych jednostki OSP Zabrzeż w ostatnich latach prezentuje poniższa tabela.

ROKOGÓŁEMPOŻARYMIEJSCOWE ZAGROŻENIAALARMY FAŁSZYWEPRZEKAZANIE NA ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE REJONU
201372500
20142571620
201529181010
201622101110
2017167900
201826121310
201927101700
202025101500
202135132110

Strażacy z OSP Zabrzeż aktywnie włączają się w życie swojej małej ojczyzny poprzez udział w uroczystościach kościelnych (m.in. warta przy Grobie Pańskim, procesja Bożego Ciała), państwowych i gminnych (np. Święto Owocobrania w Łącku), a także ich zabezpieczanie (przykładowo 8 członków jednostki w 2016 roku czuwało nad bezpieczeństwem uczestników Światowych Dni Młodzieży w Krakowie). Uczestniczą też w turniejach sportowych.


Samochód pożarniczy

OSP Zabrzeż to jednostka kategorii S-1, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest nim Ford Transit 90T350.

347[K]52 – GLBM 0,3/? Ford Transit 90T350/Stolarczyk

Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem na wodę i agregatem wysokociśnieniowym

Więcej informacji

Dane operacyjne pojazdu:

 • Numer operacyjny: 347[K]52
 • Kryptonim radiowy: KF 347-52
 • Oznaczenie: GLBM 0,3/?

Dane techniczne pojazdu:

 • Rok produkcji podwozia: 2003
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Pojemność silnika: 2402 cm³
 • Maksymalna moc netto silnika: 66 kW (90 KM)
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • Rodzaj napędu: 4×2
 • Liczba miejsc siedzących w pojeździe: 6
 • Układ miejsc siedzących w pojeżdzie: 1+2+3
 • Producent zabudowy: Stolarczyk

Układ wodny samochodu tworzą między innymi:

 • zbiornik na wodę o pojemności 300 l,
 • agregat wysokociśnieniowy gaśniczy (wodny) o nominalnej wydajności wodnej ? przy ciśnieniu 40 bar,
 • linia szybkiego natarcia (wodna),

Sygnalizacja dźwiękowa:

 • generator sygnałów dźwiękowych Elfir Zura 1120.

Wyposażenie samochodu:

 1. Wyposażenie zamontowane na stałe:
  • elektryczna wyciągarka linowa,
  • urządzenie sprzęgające do ciągnięcia przyczepy,
  • bagażnik dachowy,
  • radiotelefon przewoźny.
 2. Najważniejsze wyposażenie ratownicze:
  • motopompa przenośna (tworząca oznaczenie pojazdu) o nominalnej wydajności wodnej 800 l/min przy ciśnieniu 8 bar i wysokości ssania 1,5 m,
  • motopompa pływająca,
  • agregat prądotwórczy,
  • węże pożarnicze tłoczne,
  • węże pożarnicze ssawne,
  • prądownice,
  • smok ssawny,
  • pływak,
  • rozdzielacz,
  • przełączniki,
  • klucze do węży,
  • mostki przejazdowe,
  • przenośny zbiornik na wodę,
  • gaśnice,
  • tłumice,
  • piła łańcuchowa do cięcia drewna,
  • łom zwykły,
  • liny,
  • szelki ratownicze,
  • torba PSP-R1,
  • kamizelki klasyczne (kapoki),
  • koła ratunkowe,
  • latarki,
  • przenośny maszt oświetleniowy,
  • znak ostrzegawczy,
  • taśmy ostrzegawcze,
  • lampa ostrzegawcza błyskowa,
  • stożki ostrzegawcze,
  • lizaki do kierowania ruchem,
  • drabina pożarnicza wysuwana,
  • radiotelefony przenośne,
  • sorbent,
  • rozsiewacz do sorbentu,
  • łopaty,
  • miotły.

Ford jako samochód fabrycznie nowy trafił do OSP Zabrzeż w 2003 roku. Jego zakup był możliwy dzięki środkom finansowym przekazanych na ten cel przez Radę Gminy Łącko (35 tys. zł), Zarząd Główny ZOSP RP (50 tys. zł z czego 10 tys. pochodziło z Funduszu Prewencyjnego PZU), Radę Sołecką Zabrzeży (5 tys. zł) oraz mieszkańców tej miejscowości (5 tys. zł), jak i również pieniędzy pozyskanych ze sprzedaży Stara 660 (5 tys. zł). Ford zastąpił w podziale bojowym jednostki FSC Żuka.


Pozostały sprzęt

Na wyposażeniu OSP Zabrzeż znajdują się także między innymi:

 • motopompa szlamowa,
 • bosak.

Inne zdjęcia związane z jednostką


Składamy serdeczne podziękowania dla Zarządu OSP Zabrzeż za zgodę na przeprowadzenie sesji zdjęciowej w jednostce. Wyrazy wdzięczności kierujemy do Pana Włodzimierza Sroki, naczelnika OSP Zabrzeż, oraz druha Zbigniewa Janczury za udostępnienie remizy i sprzętu, przekazaną wiedzę i poświęcony nam czas.


Tekst: Łukasz Koszut
Zdjęcia: Łukasz Koszut, Zbigniew Turek, Mariusz Węgrzynek

Zabrzeż, 15.10.2017 r.