OSP – Gmina Gródek nad Dunajcem


Na terenie gminy Gródek nad Dunajcem zlokalizowane są 4 jednostki OSP:

Dwie jednostki OSP – Gródek nad Dunajcem i Rożnów, są włączone w struktury KSRG. Wszystkie przynależą natomiast do Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gródku nad Dunajcem.