OSP Chodorowa


 • Chodorowa 51
 • 33-325 Krużlowa Wyżna

Ochotnicza Straż Pożarna w Chodorowej została założona w 1957 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Chodorowa to jednostka kategorii S-1, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest nim Mercedes-Benz 1113.

Tabela nr 1. Liczba wyjazdów ratowniczych jednostki OSP Chodorowa w latach 2013-2022.

ROKOGÓŁEMPOŻARYMIEJSCOWE ZAGROŻENIAALARMY FAŁSZYWEPRZEKAZANIE NA ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE REJONU
201300000
201410100
201500000
201600000
201742200
201810100
201932100
202010100
202121100
202231200

Większe akcje, w których brali udział członkowie JOT-u OSP Chodorowa w latach 2013-2022:

 • 2013:
 • 2014:
 • 2015:
 • 2016:
 • 2017:
 • 2018:
 • 2019:
 • 2020:
 • 2021:
 • 2022:

Teskt: Łukasz Koszut
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2023