OSP Chodorowa


  • Chodorowa 51
  • 33-325 Krużlowa Wyżna

Ochotnicza Straż Pożarna w Chodorowej została założona w 1957 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Chodorowa to jednostka kategorii S-1, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest nim Star 244.

Liczbę wyjazdów ratowniczych jednostki OSP Chodorowa w ostatnich latach prezentuje poniższa tabela.

ROKOGÓŁEMPOŻARYMIEJSCOWE ZAGROŻENIAALARMY FAŁSZYWEPRZEKAZANIE NA ZABEZPIECZENIE REJONU
201300000
201410100
201500000
201600000
201742200
201810100

Teskt: Łukasz Koszut

01.03.2019 r.