OSP Chodorowa


  • Chodorowa 51
  • 33-325 Krużlowa Wyżna

Ochotnicza Straż Pożarna w Chodorowej została założona w 1957 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Chodorowa to jednostka kategorii S-1, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest nim Mercedes-Benz 1113.

Liczbę wyjazdów ratowniczych jednostki OSP Chodorowa w ostatnich latach prezentuje poniższa tabela.

ROKOGÓŁEMPOŻARYMIEJSCOWE ZAGROŻENIAALARMY FAŁSZYWEPRZEKAZANIE NA ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE REJONU
201300000
201410100
201500000
201600000
201742200
201810100
201932100
202010100
202121100

Teskt: Łukasz Koszut
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2022