OSP Chodorowa


  • Chodorowa 51
  • 33-325 Krużlowa Wyżna

Ochotnicza Straż Pożarna w Chodorowej powstała w 1957 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Chodorowa to jednostka typu S-1, co oznacza, że na jej wyposażeniu znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest to Star 244.

Teskt: Łukasz Koszut

05.07.2018 r.