Służby techniczne


Bardzo ważnym elementem podczas wszelkiego rodzaju akcji Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego czy też Policji, jest bezpieczeństwo ich prowadzenia. W celu jego zapewnienia formacje te współpracują ze służbami technicznymi z terenu swojego działania, które ze względu na posiadaną wiedzę, umiejętności i sprzęt niejednokrotnie stają się wiodące w czasie trwania akcji.

W zdecydowanej większości są to pogotowia, które funkcjonują w zakładach dostarczających podstawowe media, takie jak energia elektryczna, gaz i woda. Z tego powodu można j zaliczyć do zakładowych służb specjalistycznych.

Ich zadania sprowadzają się gównie na odcięciu dopływu niebezpiecznego medium do miejsca akcji, co niejednokrotnie umożliwia podjęcie działań ratowniczych lub gaśniczych, a w wielu przypadkach jest czynnikiem je determinującym.

Na terenie miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego głównymi służbami technicznymi są: