SKKM PSP Nowy Sącz


Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu działające w strukturze organizacyjnej KM PSP Nowy Sącz realizuje zadania w zakresie zintegrowanego systemu działalności operacyjnej jednostek organizacyjnych wchodzących w skład KSRG-u oraz innych jednostek ochrony przeciwpożarowej miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu funkcjonuje w sieci stanowisk kierowania PSP w województwie małopolskim. Nadrzędnym stanowiskiem kierowania PSP jest dla niego Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie. Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu podlega Wydziałowi Operacyjno-Szkoleniowemu nowosądeckiej KM PSP. Mieści się ono w budynku KM PSP i JRG 1 przy ul. Witosa.

Obsada SKKM-u pełni służbę w systemie trzyzmianowym, w rozkładzie czasu pracy 24/48 (24 godziny służby, po których następuje 48 godzin wolnego). Stanowi ją 10 osób, a prezentuje się ona następująco:

  • Zmiana I: 4 osoby (dwóch dyżurnych operacyjnych PSP i ich dwóch zastępców),
  • Zmiana II: 3 osoby (dwóch dyżurnych operacyjnych PSP i ich jeden zastępca),
  • Zmiana III: 3 osoby (dwóch dyżurnych operacyjnych PSP i ich jeden zastępca).