SKKM PSP Nowy Sącz


Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu działające w strukturze organizacyjnej KM PSP w Nowym Sączu realizuje zadania w zakresie zintegrowanego systemu działalności operacyjnej jednostek organizacyjnych wchodzących w skład KSRG oraz innych jednostek ochrony przeciwpożarowej miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP funkcjonuje w sieci stanowisk kierowania PSP w województwie małopolskim. Nadrzędnym stanowiskiem kierowania PSP jest dla niego Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego w Krakowie. Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP podlega wydziałowi operacyjno-szkoleniowemu KM PSP w Nowym Sączu. Mieści się ono w budynku KM PSP i JRG 1 przy ul. Witosa.

SKKM pełni służbę w systemie zmianowym w rozkładzie czasu służby 12/24/48.

Obsadę SKKM stanowi 11 osób.