Nowy Sącz. Pożar wózka widłowego w hali produkcyjnej jednej z firm przy ul. Węgierskiej


W środę 17 lutego 2021 roku po godz. 14:00 zauważony został pożar wózka widłowego w hali produkcyjnej jednej z firm przy ul. Węgierskiej w Nowym Sączu.

Do zdarzenia dyżurny operacyjny nowosądeckiego SKKM PSP zadysponował strażaków z pobliskiej JRG 2 PSP Nowy Sącz.

Ich działania polegały na zabezpieczeniu terenu działań, wprowadzeniu roty w sprzęcie ODO do wnętrza hali, podaniu jednego prądu piany ciężkiej w natarciu na palący się pojazd. Po zlokalizowaniu pożaru przystąpiono do jego ugaszenia. Wózek wyciągnięto na zewnątrz hali przy użyciu wyciągarki samochodu pożarniczego. Następnie przewietrzono halę za pomocą agregatu oddymiającego, sprawdzono kamerą termowizyjną pojazd na wystąpienie zarzewi ognia oraz halę na obecność gazów szkodliwych detektorami wielogazowymi – w obydwu przypadkach nie stwierdzono zagrożenia.

Straty materialne poniesione w wyniki tego pożaru sięgają ok. 50 tys. zł.

Przyczyna jest nieustalona.

W działaniach gaśniczych udział brały 3 zastępy z JRG 2 PSP Nowy Sącz (10 strażaków).

Tekst: Łukasz Koszut
Zdjęcie: KM PSP Nowy Sącz