OSP Binczarowa


  • Binczarowa
  • 33-332 Florynka

Ochotnicza Straż Pożarna w Binczarowej została założona w 1949 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Binczarowa to jednostka typu S-1, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest nim Steyr 791.

Liczbę wyjazdów ratowniczych jednostki OSP Binczarowa w ostatnich latach prezentuje poniższa tabela.

ROKOGÓŁEMPOŻARYMIEJSCOWE ZAGROŻENIAALARMY FAŁSZYWEPRZEKAZANIE NA ZABEZPIECZENIE REJONU
201321100
201430300
201591710
201684400
2017102800
2018101810

Tekst: Łukasz Koszut

15.02.2019 r.