OSP Binczarowa


  • Binczarowa
  • 33-332 Florynka

Ochotnicza Straż Pożarna w Binczarowej powstała w 1949 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Binczarowa to jednostka typu S-1, co oznacza, że na jej wyposażeniu znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest to Steyr 791.

Tekst: Łukasz Koszut

23.11.2017 r.