OSP Binczarowa


  • Binczarowa
  • 33-332 Florynka

Ochotnicza Straż Pożarna w Binczarowej została założona w 1949 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Binczarowa to jednostka typu S-1, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest nim Steyr 791.

Liczbę wyjazdów ratowniczych jednostki OSP Binczarowa w ostatnich latach prezentuje poniższa tabela.

ROKOGÓŁEMPOŻARYMIEJSCOWE ZAGROŻENIAALARMY FAŁSZYWEPRZEKAZANIE NA ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE REJONU
201321100
201430300
201591710
201684400
2017102800
2018101810
20191531110
20201321010
2021105410

Tekst: Łukasz Koszut
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2022