OSP Binczarowa


 • Binczarowa
 • 33-332 Florynka

Ochotnicza Straż Pożarna w Binczarowej została założona w 1949 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Binczarowa to jednostka typu S-1, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest nim Steyr 791.

Tabela nr 1. Liczba wyjazdów ratowniczych jednostki OSP Binczarowa w latach 2013-2022.

ROKOGÓŁEMPOŻARYMIEJSCOWE ZAGROŻENIAALARMY FAŁSZYWEPRZEKAZANIE NA ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE REJONU
201321100
201430300
201591710
201684400
2017102800
2018101810
20191531110
20201321010
2021105410
2022122820

Większe akcje, w których brali udział członkowie JOT-u OSP Binczarowa w latach 2013-2022:

 • 2013:
 • 2014:
 • 2015:
 • 2016:
 • 2017:
 • 2018:
 • 2019:
 • 2020:
 • 2021:
 • 2022:

Tekst: Łukasz Koszut
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2023