Powiat nowosądecki


 

Rodzaj powiatu: powiat ziemski

Powierzchnia: 1549 km²

Ludność: ogółem – 212894, na 1 km² – 137

W skład powiatu nowosądeckiego wchodzi 16 gmin:

  1. Gmina miejska:
  2. Gminy miejsko-wiejskie:
  3. Gminy wiejskie:

Ogółem na terenie powiatu nowosądeckiego znajduje się 5 miast i 191 miejscowości.