OSP Wierchomla Wielka


 • Wierchomla Wielka 188
 • 33-350 Piwniczna-Zdrój

Ochotnicza Straż Pożarna w Wierchomli Wielkiej została założona w 1927 roku.

Jest to jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Włączono ją w jego struktury decyzją Komendanta Głównego PSP z dniem 31 maja 2005 roku.

Więcej informacji

OSP Wierchomla Wielka wyposażona jest w system selektywnego alarmowania, który oprócz załączania syreny alarmowej wykonuje połączenie do zaprogramowanych numerów telefonów wybranych druhów. Jednostkę Operacyjno-Techniczną (JOT), która jest zakwalifikowana do II kategorii tworzą głównie mężczyźni, ale są w niej także kobiety.

Przy OSP działa również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP). W chwili obecnej to drużyna mieszana.

Wśród wszystkich druhów OSP Wierchomla Wielka dziesięciu z nich jest przeszkolonych z zakresu ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym. Ma to ogromne znaczenie ze względu na bliską lokalizację stacji narciarskiej, którą co roku odwiedza w zimie rzesza narciarzy, a w lecie turystów. W razie awarii kolei dzięki wyszkoleniu druhów i posiadanemu sprzętowi OSP Wierchomla Wielka może podjąć skuteczne działania ratownicze, nie tylko za pomocą drabin D10W, ale także w wykorzystaniem technik alpinistycznych. Rozwój ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym był możliwy dzięki projektowi unijnemu „Bezpieczna Dolina Popradu” realizowanemu w partnerstwie z DHZ Podoliniec ze Słowacji.

OSP Wierchomla Wielka realizuje w zakresie podstawowym pięć dziedzin ratownictwa specjalistycznego. Są to:

 • ratownictwo techniczne,
 • ratownictwo chemiczno-ekologiczne,
 • ratownictwo wodne,
 • ratownictwo wysokościowe,
 • działania poszukiwawczo-ratownicze.

Tabela nr 1. Liczba wyjazdów ratowniczych jednostki OSP Wierchomla Wielka w latach 2013-2022.

ROKOGÓŁEMPOŻARYMIEJSCOWE ZAGROŻENIAALARMY FAŁSZYWEPRZEKAZANIE NA ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE REJONU
20132461170
201433101850
201536169110
2016462214100
20173315990
20183013980
201942161880
202051103380
20213882280
2022217950

Większe akcje, w których brali udział członkowie JOT-u OSP Wierchomla Wielka w latach 2013-2022:

 • 2013:
 • 2014:
 • 2015:
 • 2016:
 • 2017:
 • 2018:
 • 2019:
 • 2020:
 • 2021:
 • 2022:

Samochody pożarnicze

OSP Wierchomla Wielka to jednostka kategorii S-3, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajdują się trzy samochody pożarnicze. Są nimi:

 • 349[K]68 – GBAM 2,5/20/8 Star 266/Moto-Truck,
 • 349[K]69 – GBARt 3/23 MAN TGM 13.290/Profis,
 • 349[K]70 – SLRr Ford Ranger III/Frank-Cars/Bocar.

349[K]68 – GBAM 2,5/20/8 Star 266/Moto-Truck

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem na wodę, autopompą i motopompą

Więcej informacji

Dane operacyjne:

 • Numer operacyjny: 349[K]68
 • Kryptonim radiowy: KF 349-68
 • Oznaczenie pożarnicze: GBAM 2,5/20/8

Najważniejsze dane techniczne:

 • Rok produkcji podwozia: 1990
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Pojemność silnika: 6842 cm³
 • Maksymalna moc netto silnika: 110 kW (150 KM)
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • Rodzaj napędu: 6×6
 • Liczba miejsc siedzących w pojeździe: 6
 • Układ miejsc siedzących w pojeździe: 1+1+4
 • Producent zabudowy: Moto-Truck

Główne elementy układu wodnego samochodu:

 • zbiornik na wodę o pojemności 2500 l,
 • jednozakresowa autopompa o nominalnej wydajności wodnej 2000 l/min w trybie niskiego ciśnienia,
 • motopompa przenośna o nominalnej wydajności wodnej 800 l/min przy ciśnieniu 8 bar i wysokości ssania 1,5 m,
 • linia szybkiego natarcia (wodna),
 • stacjonarne działko pożarnicze (wodne).

Sygnalizacja dźwiękowa:

 • generator sygnałów świetlno-dźwiękowych Elfir Zura.

Najważniejsze wyposażenie:

 • wyciągarka linowa,
 • urządzenie sprzęgające do ciągnięcia przyczepy,
 • armatura pożarnicza (węże ssawne i tłoczne, rozdzielacz, przełączniki, prądownice, smoki ssawne),
 • dwie motopompy szlamowe,
 • drabina D10W,
 • mostki przejazdowe,
 • pilarka do drewna,
 • bosak,
 • liny,
 • klucze do hydrantów,
 • sprzęt burzący,
 • sorbent,
 • radiotelefon przewoźny.
 • łopaty,
 • wysysacz głębinowy.

Samochód został przydzielony OSP Wierchomla Wielka w 2001 roku przez Komendę Główną PSP w Warszawie z jednostki wojskowej w Czerwonym Borze, gdzie stacjonował. Pierwotnie zamontowana była na nim instalacja do odkażania zanieczyszczonego chemicznie obszaru. Karosację i nadbudowę podwozia samochodu Star 266 z przeznaczeniem do celów pożarniczych wykonała firma Moto-Truck.

349[K]69 – GBARt 3/23 MAN TGM 13.290/Profis

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem na wodę i autopompą
Funkcja dodatkowa: techniczna

349[K]70 – SLRr Ford Ranger III/Frank-Cars/Bocar

ranger_tytulowa

Lekki samochód specjalny rozpoznawczo-ratowniczy

Więcej informacji

 • Numer operacyjny: 349[K]70
 • Oznaczenie: SLRr
 • Rok produkcji podwozia: 2013
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Pojemność silnika: 2198 cm³
 • Moc: 110 kW (150 KM)
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • Podstawowy rodzaj układu napędowego: 4×4
 • Liczba miejsc siedzących w kabinie: 5
 • Układ miejsc siedzących w kabinie: 1+1+3
 • Producent zabudowy: Frank-Cars/Bocar

Sygnalizacja dźwiękowa:

 • generator sygnałów dźwiękowych Bocar BOS200.


Samochody pożarnicze będące niegdyś w podziale bojowym jednostki

349[K]69 – GBA 2,5/16 Star 244/JZS

349k69_prawy_przod

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem na wodę i autopompą

Więcej informacji

 • Numer operacyjny: 349[K]69
 • Typ: GBA
 • Podwozie: Star 244
 • Rok produkcji: 1990
 • Rodzaj silnika: Diesel
 • Pojemność skokowa: 6842 cm³
 • Moc: 110 kW (150 KM)
 • Skrzynia biegów: manualna
 • Napęd: 4×4
 • Liczba miejsc w kabinie: 6
 • Układ miejsc w kabinie: 1+1+4
 • Pojemność zbiornika na wodę: 2500 l
 • Wydajność autopompy: 1600 l/min
 • Zabudowa: Jelczańskie Zakłady Samochodowe
 • Modulator sygnałów dźwiękowych: Elfir Zura 1120 Digital oraz Belma 24V

Najważniejsze wyposażenie:

 • linia szybkiego natarcia (wodno-pianowa),
 • armatura pożarnicza (węże ssawne i tłoczne, rozdzielacze, przełączniki, prądownice, smoki ssawne),
 • gaśnice,
 • cztery aparaty powietrzne nadciśnieniowe wraz z butlami marki Fenzy,
 • agregat prądotwórczy z najaśnicami i przedłużaczem,
 • sprzęt ratownictwa medycznego – torba PSP-R1, zestaw szyn usztywniających oraz nosze typu deska wraz ze stabilizatorem głowy,
 • zestaw narzędzi hydraulicznych kombi marki Holmatro – pompa hydrauliczna oraz nożyco-rozpieracz,
 • stożki ostrzegawcze,
 • motopompa pływająca,
 • drabina D10W,
 • bosak,
 • pilarka do drewna,
 • klucze do hydrantów,
 • sprzęt burzący,
 • sorbent,
 • radiotelefon przewoźny.

Samochód został pozyskany przez OSP Wierchomla Wielka w lipcu 2013 roku z Kopalni Węgla Kamiennego „Mysłowce-Wesoła” wchodzącej w skład Katowickiego Holdingu Węglowego S.A, gdzie służył w tamtejszej Zakładowej Straży Pożarnej (ZSP). Po przyjściu do jednostki został gruntownie wyremontowany przez miejscowych druhów.

 

349[K]70 – SLRr Land Rover Defender 90

349k70_lewy_przod

Lekki samochód specjalny rozpoznawczo-ratowniczy

Więcej informacji

 • Numer operacyjny: 349[K]70
 • Typ: SLRr
 • Podwozie: Land Rover Defender
 • Wersja nadwozia: 90
 • Rok produkcji: 1994
 • Rodzaj silnika: Diesel
 • Pojemność skokowa: 2495 cm³
 • Moc: 82 kW (111 KM)
 • Skrzynia biegów: manualna
 • Napęd: 4×4
 • Liczba miejsc w kabinie: 6
 • Układ miejsc w kabinie: 1+1+2+2
 • Modulator sygnałów dźwiękowych: Elfir Zura 1120

Najważniejsze wyposażenie:

 • radiotelefon przewoźny.

Samochód został pozyskany przez jednostkę z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej po czym wyremontowany i przystosowany do celów pożarniczych. Wycofany z podziału w 2014 roku.


Pozostałe wyposażenie

Oprócz samochodów pożarniczych OSP Wierchomla Wielka posiada podstawowy sprzęt do ratownictwa wysokościowego dla czterech druhów. Są to m.in. zakupione ostatnio kombinezony.


Ostatnia aktualizacja: 20.08.2022