OSP – Gmina Podegrodzie


Na terenie gminy Podegrodzie zlokalizowanych jest 13 jednostek OSP:

Cztery jednostki OSP – Brzezna, Olszanka, Podegrodzie i Stadła, są włączone w struktury KSRG. Wszystkie natomiast przynależą do Oddziału Gminnego ZOSP RP w Podegrodziu.

Aktualizacja: 26.06.2016 r.