OSP Jazowsko


 • Jazowsko
 • 33-389 Jazowsko

Ochotnicza Straż Pożarna w Jazowsku została założona w 1880 roku i to najstarsza OSP w gminie Łącko, a na obszarze chronionym przez KM PSP Nowy Sącz starsza od niej jest tylko OSP Stary Sącz (rok założenia 1874).

Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Jazowsko korzysta z serwisu ALARMOWANIE.PL.

Jednostkę Operacyjno-Techniczną (JOT), zakwalifikowaną do III kategorii, tworzą póki co sami mężczyźni. Kilka kobiet jest w trakcie szkolenia, po jego zakończeniu i uzyskaniu końcowego wyniku pozytywnego zostaną one włączone w skład JOT-u.

Przy OSP działają dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP) – chłopięca oraz dziewczęca.

Na gminne zawody sportowo-pożarnicze grup A i C jednostka wystawia zarówno drużynę męską (grupa A) jak i kobiecą (grupa C).

Obszar działania OSP Jazowsko to głównie teren macierzystej miejscowości, a także całej gminy Łącko. W swojej historii istnienia zdarzały się wyjazdy poza gminę.

Tabela nr 1. Liczba wyjazdów ratowniczych jednostki OSP Jazowsko w latach 2013-2022.

ROKOGÓŁEMPOŻARYMIEJSCOWE ZAGROŻENIAALARMY FAŁSZYWEPRZEKAZANIE NA ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE REJONU
2013116500
20142191200
20152416710
20162071210
201734221200
20182691700
201928131500
202035142100
20212351710
202242241620

Większe akcje, w których brali udział członkowie JOT-u OSP Jazowsko w latach 2013-2022:

 • 2013:
 • 2014:
 • 2015:
 • 2016:
 • 2017:
 • 2018:
 • 2019:
 • 2020:
 • 2021:
 • 2022:

Dobrze układa się współpraca jednostki z Gminą Łącko, która w miarę swoich możliwości przeznacza środki na zakup niezbędnego dla druhów sprzętu jak i naprawę niesprawnego wyposażenia. OSP Jazowsko może liczyć także na wsparcie ze strony Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.


Samochody pożarnicze

OSP Jazowsko to jednostka kategorii S-2, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajdują się dwa samochody pożarnicze. Są nimi Opel Astra, oraz Mercedes-Benz 1528.

347[K]50 – SLOp Opel Astra

Lekki samochód specjalny operacyjny

Dane operacyjne pojazdu:

 • Numer operacyjny: 347[K]50
 • Kryptonim radiowy: KF 347-50
 • Oznaczenie: SLOp

347[K]55 – GBA Mercedes-Benz 1528


Samochody wycofane z podziału bojowego

347[K]56 – GBA 2,5/16 Mercedes-Benz 1017/Schlingmann

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem na wodę i autopompą

Dane operacyjne pojazdu:

 • Numer operacyjny: 347[K]56
 • Kryptonim radiowy: KF 347-56
 • Oznaczenie: GBA 2,5/16

Dane techniczne pojazdu:

 • Rok produkcji podwozia: 1977
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Pojemność silnika: 5638 cm³
 • Maksymalna moc netto silnika: 168 kW (228 KM)
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • Rodzaj napędu: 4×4
 • Liczba miejsc siedzących w pojeździe: 6
 • Układ miejsc siedzących w pojeździe: 1+1+4
 • Producent zabudowy: Schlingmann

Układ wodno-pianowy samochodu tworzą między innymi:

 • zbiornik na wodę o pojemności 2500 l,
 • zbiornik na środek pianotwórczy∗,
 • jednozakresowa autopompa o nominalnej wydajności wodnej 1600 l/min w trybie niskiego ciśnienia 8 bar,
 • linia szybkiego natarcia (wodna),
 • stacjonarne działko pożarnicze∗.

∗ Druhowie nie byli w stanie określić parametrów technicznych zbiornika na środek pianotwórczy oraz stacjonarnego działka pożarniczego (prawdopodobnie tylko wodnego) z racji tego, że nie są one używane w praktyce.

Sygnalizacja dźwiękowa:

 • dwutonowy sygnał pneumatyczny Martin-Horn.

Wyposażenie samochodu:

 1. Wyposażenie zamontowane na stałe:
  • urządzenie sprzęgające,
  • radiotelefon przewoźny.
 2. Najważniejsze wyposażenie ratownicze:
  • motopompa szlamowa,
  • agregat prądotwórczy,
  • armatura wodno-pianowa: weże pożarnicze – tłoczne i ssawne, prądownice, smok ssawny, rozdzielacz, przełączniki, klucz do hydrantu nadziemnego, zasysacz liniowy,
  • mostki przejazdowe,
  • podręczny sprzęt gaśniczy: gaśnice, tłumice,
  • piła łańcuchowa do cięcia drewna,
  • sprzęt burzący: łom zwykły, młot, bosak,
  • liny ratownicze,
  • szelki ratownicze,
  • sprzęt do ratownictwa medycznego: torba PSP-R1, komplet szyn usztywniających,
  • sprzęt do ratownictwa wodnego: kamizelki klasyczne (kapoki), koło ratunkowe, wodery,
  • toporki strażackie,
  • sprzęt oświetleniowy: latarki, przenośny maszt oświetleniowy,
  • sprzęt do oznakowania terenu: znak ostrzegawczy, taśmy ostrzegawcze, stożki ostrzegawcze, lizaki do kierowania ruchem,
  • drabina pożarnicza nasadkowa (cztery przęsła),
  • radiotelefony przenośne,
  • sprzęt logistyczny: łopaty, widły, miotły.

Pojazd trafił do jednostki w 2006 roku i zastąpił Żuka. Został zakupiony przez miejscowych druhów za środki własne OSP oraz dofinansowanie z Urzędu Gminy w Łącku. Wcześniej samochód był użytkowany przez zawodową straż pożarną z Nordenham w Niemczech. Za czasów służby w Jazowsku przeszedł remont, wykonano także nowe malowanie.


Pozostały sprzęt

Oprócz samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem OSP Jazowsko posiada także dwie motopompy przenośne o nominalnej wydajności wodnej 800 l/min każda.


Inne zdjęcia


Zdjęcia archiwalne

Dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Kurzeji, prezesa OSP Jazowsko, dotarliśmy do archiwalnych zdjęć jednostki. Niektóre z nich prezentujemy w poniższym katalogu.


Składamy serdeczne podziękowania dla Zarządu OSP Jazowsko za zgodę na przeprowadzenie sesji zdjęciowej w jednostce. Wyrazy wdzięczności kierujemy do druhów, którzy byli obecni podczas naszej wizyty, w tym prezesa OSP Jazowsko Pana Krzysztofa Kurzeji, za udostępnienie remizy i sprzętu, przekazaną wiedzę i poświęcony nam czas.


Tekst: Łukasz Koszut

Zdjęcia: Łukasz Koszut, Zbigniew Turek, Mariusz Węgrzynek

Jazowsko, 19.03.2016 r. (aktualizacja: 05.06.2016 r.)