OSP Nawojowa


  • ul. Krynicka 49
  • 33-335 Nawojowa

Ochotnicza Straż Pożarna w Nawojowej została założona w 2016 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

Aktualnie OSP Nawojowa nie wyjeżdża do zdarzeń, choć należy podkreślić, że część druhów i druhen ukończyła już kurs podstawowy strażaka-ratownika OSP, a także inne, np. ratownictwa medycznego, czy technicznego. Różnego rodzaju szkolenia trwają cały czas, podobnie jak pozyskiwanie niezbędnego sprzętu oraz umundurowania.

W 2018 roku OSP Nawojowa otrzymała nieodpłatnie od Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Volkswagena Transportera T4. Samochód ten służył wcześniej w Karpackim Oddziale Straży Granicznej w Nowym Sączu. Obecnie pojazd wykorzystywany jest przez strażaków-ochotników z Nawojowej do wyjazdów na różnego rodzaju szkolenia, uroczystości, zabezpieczenia i przygotowania do zawodów. Póki co nie został przystosowany do celów pożarniczych, nadal jest zielony.

W 2017 roku rozpoczęła się budowa remizy. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, OSP wprowadzi się do niego w 2019 roku, kiedy to prace mają się zakończyć, a obiekt zostanie oddany do użytku.

Pomimo, że nawojowscy ochotnicy nie wyjeżdżają do zdarzeń to aktywnie włączają się w działalność pozaratowniczą jednostki. Uczestniczą w uroczystościach kościelnych, gminnych i państwowych, bądź też je zabezpieczają tak jak różne imprezy np. sportowe w Nawojowej. Oferują także pomoc logistyczną w organizacji takich wydarzeń. W 2018 roku OSP po raz pierwszy brała udział w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych dla grup A i C, które odbyły się w Tyliczu.

Tekst: Łukasz Koszut