OSP Nawojowa


  • ul. Krynicka 49
  • 33-335 Nawojowa

Ochotnicza Straż Pożarna w Nawojowej została założona w 2016 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

Aktualnie OSP Nawojowa nie wyjeżdża do zdarzeń, choć należy podkreślić, że część druhów i druhen ukończyła już kurs podstawowy strażaka-ratownika OSP, a także inne, np. ratownictwa medycznego, czy technicznego. Różnego rodzaju szkolenia trwają cały czas, podobnie jak pozyskiwanie niezbędnego sprzętu oraz umundurowania.

W 2018 roku OSP Nawojowa otrzymała nieodpłatnie od Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Volkswagena Transportera T4. Samochód ten służył wcześniej w Karpackim Oddziale Straży Granicznej w Nowym Sączu. Obecnie pojazd wykorzystywany jest przez strażaków-ochotników z Nawojowej do wyjazdów na różnego rodzaju szkolenia, uroczystości, zabezpieczenia i przygotowania do zawodów. Póki co nie został przystosowany do celów pożarniczych, nadal jest zielony.

Końcem listopada 2018 roku jednostka zyskała fabrycznie nowy samochód pożarniczy Volvo FL 280. Póki co nie został on jeszcze wprowadzony do podziału bojowego OSP Nawojowa.

W 2017 roku rozpoczęła się budowa remizy. Strażacy wprowadzili się do niej już w roku następnym.

Pomimo, że nawojowscy ochotnicy nie wyjeżdżają do zdarzeń to aktywnie włączają się w działalność pozaratowniczą jednostki. Uczestniczą w uroczystościach kościelnych, gminnych i państwowych, bądź też je zabezpieczają tak jak różne imprezy np. sportowe w Nawojowej. Oferują także pomoc logistyczną w organizacji takich wydarzeń. W 2018 roku OSP po raz pierwszy brała udział w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych dla grup A i C, które odbyły się w Tyliczu.

2019 – 16 P, 40 MZ, 0 AF – razem 56 wyjazdów ratowniczych

Tekst: Łukasz Koszut

01.02.2019 r.