Numery operacyjne samochodów pożarniczych w PSP i OSP. Jak je czytać?


Numery operacyjne

Dla większości z was cyfry które widnieją na samochodach strażackich zapewne nic nie znaczą, a słowo kryptonim operacyjny? Jeśli nie wiesz co z „czym się je” w tym temacie, to ten krótki artykuł jest dla ciebie 🙂 . Numery operacyjne które widnieją na każdym z samochodów straży pożarnej zarówno z PSP jak i OSP są nierozłącznym ich elementem. Po mimo tego że są do siebie bardzo podobne to różni ich bardzo wiele rzeczy.

Oznaczenia numerów operacyjnych: ich idea jest również podobna do numerów rejestracyjnych samochodów którymi poruszamy się na co dzień. Ich zadaniem jest uprawienie kierowania i prowadzenia działań ratowniczych, określają one przynależność pojazdu do danej jednostki, a także wspomagają łączność radiową miedzy kilkoma jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Od roku 2002 samochody Państwowej Straży Pożarnej zostały oznakowane numerami operacyjnymi. Numery operacyjne umieszczone są na samochodach straży pożarnej, oznakowanych jako pojazd  uprzywilejowany w ruchu drogowym. Numer operacyjny jest umieszczany wyłącznie na tych pojazdach  które wykorzystują do łączności radiowej częstotliwości przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla Państwowej Straży Pożarnej.

Numer operacyjny powinien mieć barwę kontrastującą z elementem lub nadwoziem, na którym ma  zostać umieszczony

– białą: jeśli napis jest umieszczony na pojeździe o nadwoziu w kolorze czerwonym lub innym o ciemnej barwie
– czarną lub czerwoną: jeśli napis jest umieszczony na pojeździe o nadwoziu w kolorze białym, kremowym lub innym o jasnej barwie
– czerwoną: jeśli napis jest umieszczony na elementach wykonanych z aluminium lub stali nierdzewnej

Jak poprawnie odczytywać numer operacyjny samochodu strażackiego?

Przedstawimy to na dwóch przykładach dla PSP w naszym przypadku dla zastępu 341[K]21 oraz OSP – 359[K]30

x1, x2, x3  – prefiks (określa jednostkę organizacyjną ochrony przeciwpożarowej),

z – infiks (określa województwo lub wyróżnik jednostki centralnej),
y1, 2 – sufiks (określa pojazd według rodzaju i w kolejności w danej jednostce organizacyjnej ochrony przeciwpożarowe).
Składa się z trzech znaków (cyfr) X1, X2, X3.
X1 może przyjmować wartości:
1, 2, 3, 4, 5 lub 6 – dla JRG podlegających pod komendy szczebla powiatowego lub miejskiego,
7 lub 8 – dla OSP poza KSRG,
9 – dla OSP w KSRG,
0 – dla poszczególnych komend na szczeblu powiatowym, równorzędnym lub niższym.
Cyfra oznaczona jako X2 może przyjmować wartości:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej szczebla powiatowego, równorzędnego i niższego
Cyfra oznaczona jako X3 może przyjmować wartości:
1, 2, 3, 4, 5, 6 – dla JRG podlegających pod komendy szczebla powiatowego lub miejskiego
7, 8 – dla OSP poza KSRG
9 – dla OSP w KSRG
0 – dla poszczególnych komend na szczeblu powiatowym, równorzędnym lub niższym
od 01 do 29, jeżeli JRG podlegają pod komendę miejską miasta wojewódzkiego posiadającą cyfrę setek w prefiksie o wartości równej 3.
Cyfry oznaczona jako X2 oraz X3 mogą w szczególnym przypadku przyjmować wartości:
od 01 do 29, jeżeli JRG podlegają pod komendę miejską miasta wojewódzkiego posiadającą prefiks liczbowy X1 wartości 3.
 Logicznie dla jednostek PSP z terenu naszego miasta i powiatu będą to odpowiednio:
340[K] – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu
341[K] – Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza nr 1 w Nowym Sączu
342[K] – Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza nr 2 w Nowym Sączu
343[K] – Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza w Krynicy – Zdrój

Idąc dalej po prefiksie liczbowym (x1, x2, x3) mamy następnie infiks (z) określający nam przynależność do danego województwa  w naszym przypadku jest to litera K, mamy ostatnią cześć sufiks liczbowy który nie możemy porównywać do sufiksu z samochodu jednostki OSP.Jak zatem mamy poprawnie odczytać sufiks w numerze operacyjny samochodu z PSP, nasz przykład oznaczenie zastępu 341[K]21 skoro wiemy już co oznacza prefiks?

Dla naszych jednostek PSP będziemy brać pod uwagę sufiksy:

XXX [K]21 – pierwszy (średni lub lekki) gaśniczy
XXX [K]22 – średni gaśniczy
XXX [K]23 – średni gaśniczy
XXX [K]25 – pierwszy ciężki gaśniczy
XXX [K]51 – autodrabina
XXX [K]53 – autopodnośnik
XXX [K]43 – ratownictwo techniczne
XXX [K]39 – cysterna wodna
XXX [K]82,81 – pojazd kwatermistrzowski
XXX [K]71,72 – pojazd specjalistycznej grupy
XXX [K] 60,61- ratownictwo chemiczno-ekologiczne

Podsumowując numer operacyjny 341[K]21 oznacza iż mamy do czynienia z pierwszym średnim samochodem ratowniczo – gaśniczym z jednostki JRG 1 w Nowym Sączu.

W przypadku jednostek OSP z terenu miasta i powiatu numery operacyjne przybierają postać: 347[K],348[K] oraz 349[K] a także 359[K]. Numery końcowe 7 oraz 8 świadczą o tym iż pojazd należy do jednostki nie włączonej do KSRG – Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Cyfra 9 w końcówce prefiksu mówi nam o tym iż mamy do czynienia z jednostką OSP włączoną do KSRG. Niestety w tym momencie sufiksy przestają mieć powiązanie z tymi z PSP.  Są to przydzielone numery samochodów bojowych w kolejności w danej OSP. Zostają one nadane przez wydział operacyjno – szkoleniowy KM PSP w momencie zgłoszenia o wprowadzeniu samochodu do tzw podziału bojowego.

Przykładem takiej jednostki jest OSP Łabowa gdzie samochody otrzymały następujące numery:

359[K]30 – GBARt 2,5/16 Mercedes-Benz Atego 1429/Bocar
359[K]31 – GBA 2,5/16 Magirus-Deutz 192D11/Magirus
359[K]32 – SLRr Ford Ranger II FL
359[K]33 – SLBus Volkswagen Transporter T4

Ale czasem pojawiają się też takie kwiatki w oznaczeniach samochodów pożarniczych 🙂

Opracował : Zbigniew Turek

źródło: www.pl.wikipedia.org, www.strażacki.pl