OSP Janczowa


  • Janczowa
  • 33-322 Korzenna

Ochotnicza Straż Pożarna w Janczowej została założona w 1985 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Janczowa to jednostka typu S-1, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest nimIveco Eurocargo 100E18.

Liczbę wyjazdów ratowniczych jednostki OSP Janczowa w ostatnich latach prezentuje poniższa tabela.

ROKOGÓŁEMPOŻARYMIEJSCOWE ZAGROŻENIAALARMY FAŁSZYWEPRZEKAZANIE NA ZABEZPIECZENIE REJONU
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Tekst: Łukasz Koszut

19.11.2017 r.