OSP Bogusza


 • Bogusza
 • 33-334 Kamionka Wielka

Ochotnicza Straż Pożarna w Boguszy została założona w 1948 roku.

Jest to jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Decyzję o włączeniu w jego struktury Komendant Główny PSP wydał w dniu 11 marca 2001 roku.

Więcej informacji

W remizie OSP Bogusza zainstalowany jest system selektywnego alarmowania. W przypadku, gdy zapadnie decyzja o zadysponowaniu jednostki do zdarzenia, syrena jest załączana zdalnie, drogą radiową przez dyżurnego operacyjnego Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Dodatkowo druhowie JOT-u są kolejno powiadamiani o alarmie poprzez dzwonienie ich telefonów komórkowych.

Jednostkę Operacyjno-Techniczną (JOT), zakwalifikowaną do II kategorii, tworzą kobiety i mężczyźni.

Przy OSP działa chłopięca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP).

Na gminne zawody sportowo-pożarnicze grup A i C jednostka wystawia tylko drużynę męską (grupa A).

Obszar działania OSP Bogusza, z racji przynależności do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, to teren chroniony przez KM PSP w Nowym Sączu tj. miasto Nowy Sącz i powiat nowosądecki. Najczęściej jednostka jest dysponowana na obszarze macierzystej miejscowości oraz gminy Kamionka Wielka, a jeżeli chodzi o działania poza nią to zwykle jest to teren sąsiedniej gminy Grybów (miejscowości Binczarowa lub Florynka), choć i zdażył się wyjazd do Nowego Sącza (pożar stolarni przy ul. Sołeckiej w dniu 31 stycznia 2016 roku).

Ostatnie większe akcje jednostki to pożar budynku gospodarczego w Kamionce Wielkiej (23 grudnia 2015 roku) oraz pożar budynku gospodarczego z garażem w Binczarowej (23 lutego 2018 roku).

OSP Bogusza realizuje w zakresie podstawowym trzy dziedziny ratownictwa specjalistycznego. Są to:

 • ratownictwo techniczne,
 • ratownictwo wysokościowe,
 • działania poszukiwawczo-ratownicze.

Tabela nr 1. Liczba wyjazdów ratowniczych jednostki OSP Bogusza w latach 2013-2022.

ROKOGÓŁEMPOŻARYMIEJSCOWE ZAGROŻENIAALARMY FAŁSZYWEPRZEKAZANIE NA ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE REJONU
20131651100
20142891900
20152361601
20162251700
2017127500
2018169700
20191651010
2020124710
20211951310
2022113710

Do większych akcji w niedalekiej przeszłości, w których brali udział członkowie JOT-u OSP Bogusza zaliczyć można:

 • 2013:
 • 2014:
 • 23.12.2015: Kamionka Wielka. Pożar budynku gospodarczego.
 • 27.09.2016: Królowa Górna. Pożar w hali produkcyjnej tartaku.
 • 05.01.2017: Mystków. Pożar fermy drobiu.
 • 23.02.2018: Binczarowa. Pożar budynku gospodarczego z garażem.
 • 2019:
 • 16.09.2020: Kamionka Wielka. Zbiorniki z nieznaną substancją pozostawione za jednym z przystanków autobusowych.
 • 29.10.2021: Nowy Sącz. Pożar budynku stolarni i klubu bilardowego przy ul. Wyczółkowskiego.

Strażacy-ochotnicy aktywnie działają w sferze poza ratowniczej. Corocznie biorą udział w uroczystościach gminnych i kościelnych oraz ich zabezpieczaniu, organizują pokazy np. z okazji Dnia Dziecka oraz pogadanki w szkołach.

Remiza ochotników z Boguszy mieści się w budynku, gdzie znajduje się również miejscowa szkoła podstawowa. To własność jednostki. Na parterze druhowie mają do dyspozycji garaż na samochody pożarnicze, szatnię i mały magazyn na sprzęt, na piętrze natomiast salę oraz zaplecze socjalne. W najbliższym czasie planowany jest duży remont obiektu, który zostanie przebudowany.

Dobrze układa się współpraca jednostki z Urzędem Gminy w Kamionce Wielkiej, który w miarę swoich możliwości przeznacza środki na zakup niezbędnego dla druhów sprzętu, czy też naprawę niesprawnego wyposażenia. Idealnym dowodem na to może być ostatnia pomoc finansowa Gminy przy zakupie nowego samochodu pożarniczego Iveco.


Samochody pożarnicze

OSP Bogusza to jednostka kategorii S-2, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajdują się dwa samochody pożarnicze. Są nimi Iveco Eurocargo 150E28 oraz Fiat Ducato II FL.

 

Samochody pożarnicze OSP Bogusza (stan na dzień 22 kwietnia 2018 roku).

 

349[K]30 – GBARt 3,5/27 Iveco Eurocargo 150E28/Szczęśniak

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem na wodę i autopompą
Funkcja dodatkowa: techniczna

Więcej informacji

Dane operacyjne pojazdu:

 • Numer operacyjny: 349[K]30
 • Kryptonim radiowy: KF 349-30
 • Oznaczenie: GBARt 3,5/27

Dane techniczne pojazdu:

 • Rok produkcji podwozia: 2015
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Pojemność silnika: 6728 cm³
 • Maksymalna moc netto silnika: 206 kW (280 KM)
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • Rodzaj napędu: 4×4
 • Liczba miejsc siedzących w pojeździe: 6
 • Układ miejsc siedzących w pojeździe: 1+1+4
 • Producent zabudowy: Szczęśniak

Główne elementy układu wodno-pianowego samochodu:

 • zbiornik na wodę o pojemności 3500 l,
 • zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 350 l,
 • dwuzakresowa autopompa o nominalnej wydajności wodnej 2723 l/min w trybie niskiego ciśnienia 8 bar i nominalnej wydajności wodnej 463 l/min w trybie wysokiego ciśnienia 40 bar,
 • linia szybkiego natarcia (wodno-pianowa),
 • stacjonarne działko pożarnicze (wodno-pianowe) o wydajności wodnej od 800 do 2400 l/min, regulowanej w zakresie 800, 1600 i 2400 l/min,
 • instalacja zraszaczowa.

Sygnalizacja dźwiękowa:

 • generator sygnałów świetlno-dźwiękowych Elfir Zura 1120/24,
 • jednotonowy sygnał pneumatyczny.

Wyposażenie samochodu:

 1. Wyposażenie zamontowane na stałe:
  • stacjonarny maszt oświetleniowy,
  • elektryczna wyciągarka linowa,
  • szperacz,
  • fala świetlna,
  • urządzenie sprzęgające do ciągnięcia przyczepy,
  • radiotelefon przewoźny,
  • terminal statusów.
 2. Najważniejsze wyposażenie ratownicze:
  • motopompa pływająca,
  • motopompa szlamowa,
  • agregat oddymiający,
  • węże pożarnicze tłoczne,
  • węże pożarnicze ssawne,
  • klucze do łączników węży pożarniczych,
  • prądownice (w tym prądownica pianowa),
  • nakładka do piany na linie szybkiego natarcia,
  • nakładka do piany na działko pożarnicze,
  • smok ssawny,
  • rozdzielacz,
  • zbieracz,
  • przełączniki,
  • klucz do hydrantu nadziemnego,
  • klucz do hydrantu podziemnego,
  • stojak hydrantowy,
  • gaśnice,
  • hydronetka,
  • zestaw kominiarski (szczotka, kula, łańcuch),
  • tłumice,
  • nożyco-rozpieracz,
  • rozpieracze kolumnowe,
  • zestaw podkładów i klinów do stabilizacji,
  • pompa hydrauliczna o napędzie spalinowym,
  • pompa hydrauliczna o napędzie ręcznym,
  • piła tarczowa do cięcia betonu i stali,
  • piła łańcuchowa do cięcia drewna,
  • nożyce do cięcia drutu,
  • łom zwykły,
  • łom wielofunkcyjny typu hooligan,
  • siekiera,
  • bosak,
  • kilof,
  • szelki ratownicze,
  • liny,
  • torba PSP-R1,
  • defibrylator,
  • nosze typu deska wraz ze stabilizatorem głowy i pasami,
  • komplet szyn usztywniających,
  • opatrunki hydrożelowe,
  • kamizelki klasyczne (kapoki),
  • aparaty powietrzne butlowe wraz z maskami i sygnalizatorami bezruchu,
  • reflektory,
  • latarki,
  • taśmy ostrzegawcze,
  • lizaki do kierowania ruchem,
  • drabina pożarnicza wysuwana,
  • radiotelefony przenośne,
  • sorbent,
  • łopaty,
  • widły,
  • miotła.

Iveco znajduje się w OSP Bogusza od 2015 roku. Zakup fabrycznie nowego samochodu za kwotę ok. 600 tys. zł był możliwy dzięki dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i finansowej pomocy Gminy Kamionka Wielka, która przekazała na ten cel ponad 473 tys. zł, głównie pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Iveco zastąpił będącego od 2007 roku w podziale bojowym jednostki z Boguszy Steyera 791, który został sprzedany za 23 tys. zł do sąsiedniej OSP Binczarowa (gmina Grybów).

349[K]31 – GLM 18 Fiat Ducato II FL/Waldi

Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z motopompą

Więcej informacji

Dane operacyjne pojazdu:

 • Numer operacyjny: 349[K]31
 • Kryptonim radiowy: KF 349-31
 • Oznaczenie: GLM 18

Dane techniczne pojazdu:

 • Rok produkcji podwozia: 2002
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Pojemność silnika: 2800 cm³
 • Maksymalna moc netto silnika: 94 kW (128 KM)
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • Rodzaj napędu: 4×4
 • Liczba miejsc siedzących w pojeździe: 6
 • Układ miejsc siedzących w pojeździe: 1+2+3
 • Producent zabudowy: Waldi

Sygnalizacja dźwiękowa:

 • generator sygnałów świetlno-dźwiękowych Federal Signal Vama AS-320.

Wyposażenie samochodu:

 1. Wyposażenie zamontowane na stałe:
  • radiotelefon przewoźny,
  • terminal statusów.
 2. Najważniejsze wyposażenie ratownicze:
  • motopompa przenośna (tworząca oznaczenie pojazdu) o nominalnej wydajności wodnej 1850 l/min przy ciśnieniu 8 bar i wysokości ssania 1,5 m,
  • motopompa szlamowa,
  • agregat prądotwórczy,
  • węże pożarnicze tłoczne,
  • wąż pożarniczy ssawny,
  • klucze do łączników węży pożarniczych,
  • prądownice,
  • smok ssawny,
  • rozdzielacz,
  • zbieracz,
  • przełączniki,
  • klucz do hydrantu nadziemnego,
  • piła łańcuchowa do cięcia drewna,
  • łom zwykły,
  • torba PSP-R1,
  • nosze typu deska wraz ze stabilizatorem głowy i pasami,
  • kołnierz ortopedyczny,
  • komplet szyn usztywniających,
  • opatrunki hydrożelowe,
  • butla tlenowa,
  • liny,
  • latarki,
  • przenośny maszt oświetleniowy,
  • taśmy ostrzegawcze,
  • stożki ostrzegawcze,
  • lizaki do kierowania ruchem,
  • radiotelefony przenośne,
  • łopaty,
  • miotła.

Samochód jako fabrycznie nowy trafił do OSP Bogusza w 2002 roku. W podziale bojowym jednostki zastąpił FSC Żuka. Zakup Fiata za kwotę 105 tys. zł był możliwy dzięki finansowemu wsparciu Gminy Kamionka Wielka i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Od początku służby w OSP Bogusza do momentu przyjścia do niej Iveco (lata 2002-2015) Ducato pełniło rolę lekkiego samochodu specjalnego ratownictwa technicznego (SLRt), gdyż to na nim przewożony był zestaw narzędzi hydraulicznych wraz z osprzętem.


Inne zdjęcia związane z jednostką


Składamy serdeczne podziękowania dla Zarządu OSP Bogusza za zgodę na przeprowadzenie sesji zdjęciowej w jednostce. Wyrazy wdzięczności kierujemy do Pana Damiana Poręby, sekretarza OSP Bogusza oraz druha Piotra Gawlika, za udostępnienie remizy i sprzętu, przekazaną wiedzę i poświęcony nam czas.


Tekst: Łukasz Koszut
Zdjęcia: Łukasz Koszut, Zbigniew Turek, Mariusz Węgrzynek

Bogusza, 22.04.2018 roku