OSP Stańkowa


  • Stańkowa
  • 33-314 Łososina Dolna

Ochotnicza Straż Pożarna w Stańkowej została założona w 2022 roku.

Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

Tabela nr 1. Liczba wyjazdów ratowniczych jednostki OSP Stańkowa w 2022 roku.

ROKOGÓŁEMPOŻARYMIEJSCOWE ZAGROŻENIAALARMY FAŁSZYWEPRZEKAZANIE NA ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE REJONU
202211000

Większe akcje, w których brali udział członkowie JOT-u OSP Stańkowa w 2022 roku:

  • 2022:

Samochód pożarniczy

OSP Stańkowa to jednostka kategorii S-1, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajduje się jeden samochód pożarniczy:

  • 347[K]40 – Star 266/Bonex