OSP Tabaszowa


  • Tabaszowa
  • 33-312 Tęgoborze

Ochotnicza Straż Pożarna w Tabaszowej powstała w 1979 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Tabaszowa to jednostka typu S-1, co oznacza, że na jej wyposażeniu znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest to Steyr 790.

Tekst: Łukasz Koszut

27.01.2017 r.