OSP Bukowiec


  • Bukowiec
  • 33-323 Lipnica Wielka

Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowcu powstała w 1958 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Bukowiec to jednostka kategorii S-1, co oznacza, że w jej podziale bojowym znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest nim FSC Żuk.

2019 rok – brak wyjazdów

Tekst: Łukasz Koszut

04.02.2020 r.