OSP Bukowiec


  • Bukowiec
  • 33-323 Lipnica Wielka

Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowcu powstała w 1958 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

Aktualnie OSP Bukowiec nie posiada na swoim wyposażeniu żadnego samochodu pożarniczego.

2019 rok – brak wyjazdów

Tekst: Łukasz Koszut

03.07.2020 r.