OSP Bukowiec


  • Bukowiec
  • 33-323 Lipnica Wielka

Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowcu powstała w 1958 roku. Jednostka działa poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Bukowiec to jednostka typu S-1, co oznacza, że na jej wyposażeniu znajduje się jeden samochód pożarniczy. Jest to Żuk.

Tekst: Łukasz Koszut

19.11.2017 r.