KMP Nowy Sącz


  • ul. Grottgera 50
  • 33-300 Nowy Sącz

Logo KMP Nowy Sącz

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu obejmuje swoim działaniem teren miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.

Komórki organizacyjne KMP Nowym Sącz:

KMP Nowy Sącz podlegają następujące jednostki organizacyjne Policji:

Struktura KMP Nowy Sącz dzieli się na Pion Wspomagający, Kryminalny i Prewencji.

Stan etatowy KMP Nowy Sącz na dzień 1 stycznia 2023 roku to 512 etatów policyjnych oraz 154 etaty cywilne.

KMP Nowy Sącz posiada 98 jednostek transportowych:

  • motocykle – 4,
  • rowery – 7,
  • pojazdy oznakowane – 47,
  • pojazdy nieoznakowane – 40.