KMP Nowy Sącz


  • ul. Grottgera 50
  • 33-300 Nowy Sącz

Logo KMP Nowy Sącz

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu obejmuje swoim działaniem teren miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.

Komórki organizacyjne KMP Nowym Sącz:

KMP Nowy Sącz podlegają następujące jednostki organizacyjne Policji:

Struktura KMP Nowy Sącz dzieli się na Pion Wspomagający, Kryminalny i Prewencji.

Cała jednostka liczy 504 etaty w skład których wchodzą pracownicy cywilni i funkcjonariusze.