KMP Nowy Sącz


 • ul. Grottgera 50
 • 33-300 Nowy Sącz

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu obejmuje swoim działaniem teren miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.

Komórki organizacyjne KMP Nowym Sącz:

 • Wydział Kryminalny,
 • Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu,
 • Zespół do walki z Korupcją,
 • Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą,
 • Wydział Prewencji,
 • Wydział Sztab Policji,
 • Wydział Ruchu Drogowego,
 • Rewir Dzielnicowych I, Rewir Dzielnicowych II,
 • Zespół do spraw Kontroli,
 • Zespół do spraw Komunikacji Społecznej,
 • Zespół Finansów,
 • Wydział Administracyjno-Gospodarczy,
 • Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Medycyny Pracy,
 • Wydział Wspomagający,
 • Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Składnica Akt,
 • Posterunek Policji w Nawojowej.

Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu podlegają następujące jednostki: