Sądeckie Pogotowie Ratunkowe


  • ul. Śniadeckich 15
  • 33-300 Nowy Sącz

 

Celem działania Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego jest podejmowanie medycznych czynności ratunkowych, które polegają na udzielaniu przez jednostki systemu świadczeń zdrowotnych w warunkach pozaszpitalnych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Medyczne czynności ratunkowe wykonywane są przez jednostki systemu – zespoły ratownicze specjalistyczne i podstawowe, na świadczenie których została zawarta umowa z płatnikiem środków publicznych.

Sądeckie Pogotowie Ratunkowe włączone w system Państwowego Ratownictwa Medycznego jest dysponentem jednostek systemu i udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Obecnie Sądeckie Pogotowie Ratunkowe dysponuje 25 ambulansami. W Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego funkcjonuje 14 Zespołów Ratownictwa Medycznego, które dyżurują w stacji SPR w Nowym Sączu oraz 9 podstacjach na terenie powiatu nowosądeckiego. Reszta to Zespoły Transportu Sanitarnego (stacjonują w Nowym Sączu), na które Sądeckie Pogotowie Ratunkowe ma podpisane kontrakty oraz ambulanse rezerwowe.

ZRM-y znajdują się w karpackim rejonie operacyjnym.

Zdarza się, że do miejscowości ościennych powiatu nowosądeckiego dysponowane są ZRM-y stacjonujące na terenie sąsiednich powiatów, tj. brzeskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowotarskiego i tarnowskiego.

Podmiotem tworzącym SPR jest Powiat Nowosądecki jako jednostka samorządu terytorialnego.